23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ | 03 އަތަ
13 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:15
މަޣްރިބް 18:04
އަސްރު 15:07
މެންދުރު 12:03
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

ޗާޓައިމް

"ޗާޓައިމް" ގެ ފްރެންޗައިޒް ރާއްޖެއަށް، ހޯމަ ދުވަހު ހުޅުވަނީ!

  • "ޗާޓައިމް" ރަސްމީކޮށް ހުޅުވަނީ ޖޫން 26 ގައި
  • މިހާރު ދުނިޔޭގެ 30 ގައުމެއްގައި "ޗާޓައިމް" ގެ ފްރެންޗައިޒް ހުރޭ
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު | thahavahyd

| 23 ޖޫން 2017 | ހުކުރު 13:15 | |

މަގުބޫލް

  1. ހިޔާ ފްލެޓަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު ހަމަނުވަނީސް ފްލެޓް ލިބުނުކަމުގެ ލިޔުން ދޫކުރަން ފަށައިފި!
  2. ބައެއް ފަހަރު އަމިއްލަ ނަފްސު ދެކެ ވެސް ރުޅިއާދޭ: ރައީސް ޔާމީން
  3. ކާނަލް ނާޒިމް ފްރޭމްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޝަހީމް ވިދާޅުވި: ޝެއިޚް އިލްޔާސް
  4. އިބޫއަށް ތާއިދުކޮށް ގިނަ ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުތަކެއް ބްރިޖްމަތީގައި ޓެކްސީ ދުއްވައިފި
  5. މާފުށި ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސާ ނަޝީދާ އެމްޑީޕީއަށް ސޮއިކުރައްވައިފި
  6. މުވައްޒަފުން ހަޅުތާލު ކުރުމުން ބަންދުކޮށްފައިވާ ކޮޓަރީގައި ވޯޓު ނުލުމަށް ނިންމައިފި
  7. ރައްޔިތުންގެ ނިންމުން ތަންފީޒު ކުރަން ފުލުހުން ފަސްނުޖެހުމަށް އަރީފު އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި
  8. ވަގުތެޔޮ ސްޕެޝަލް ގެ މައްސަލަ ފުލުހަށް ހުށައެޅީ އިލެކްޝަންސް އިން!


ޗާޓައިމްގެ ބުއިންތަކެއް: ރާއްޖޭގައި ޗާޓައިމް ފްރެންޗައިޒް ރަސްމީކޮށް ހުޅުވާނީ މިއަންނަ ހޯމަދުވަހު -- ގޫގުލް

ދުނިޔޭގެ އެންމެ މަޝްހޫރު ބަބުލް ޓީ ފްރެންޗައިޒް ކަމަށްވާ "ޗާޓައިމް" ރާއްޖޭގައި ހުޅުވަން ނިންމައިފިއެވެ.

"ޗާޓައިމް މޯލްޑިވްސް" ގެ ނަމުގައި ހަދާފައިވާ ފޭސްބުކް ޕޭޖް އަދި ޓްވިޓާގައި ބުނެފައި ވަނީ އެތަން ރަސްމީކޮށް ހުޅުވަނީ މިމަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހުކަމަށެވެ. 

ޗައިނާ-މޯލްޑިވްސް ފްރެންޑްޝިޕް ބްރިޖް ވިއުއިން ޕްލެޓްފޯމް ތިރީގައި ހުންނަ "ޗާޓައިމް" އިން ޚިދުމަތްދޭތާ މިހާރު ދެތިން ދުވަސް ވެއްޖެއެވެ.  

އެހެން ނަމަވެސް އެތަން ރަސްމީކޮށް ހުޅުވަނީ ޖޫން 26 ގައެވެ.

މުޅިދުނިޔޭގައި "ޗާޓައިމް" ގެ ފްރެންޗައިޒް 30 ގައުމެއްގައި އަދި 1002 ޚިދުމަތް ދޭ ތަން ހުރެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ޗައިނާ، މެލޭޝިއާ، ކެނެޑާ، ފިލިޕީންސް، އިންޑިއާ، ތައިލޭންޑް ހިމެނެއެވެ.

"ޗާޓައިމް" އިން އުފައްދަނީ އެކި ވައްތަރުގެ ބުއިންތަކެވެ.

ތަފާތު އެކިވައްތަރުގެ "ފްލޭވާ ޓީ"އާ އެކު ފެށި "ޗާޓައިމް" އިން މިހާރު ވަނީ ތަފާތު ޖޫސް، ކޮފީ އަދި ސްމޫތީސް ގެ ޚިދުމަތް ދޭން ފަށާފައެވެ.  "ޗާޓައިމް" ގެ ހެޑްކުއާޓާ ހުންނަނީ ތައިވާނުގެ ޒޫބެއިގައެވެ. 2005 ވަނަ އަހަރު އުފެއްދި "ޗާޓައިމް" ގެ ފައުންޑާއަކީ ހެންރީ ވެންގެވެ.

ރާއްޖޭގައި "ޗާޓައިމް" ތައާރަފް ކުރަނީ ނިއުޕޯޓާ ގުޅިގެންނެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 އަހަރު ކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް