13 ޑިސެންބަރު 2018 | ބުރާސްފަތި | 05 މުލަ
06 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1440
އިޝާ 19:16
މަޣްރިބް 17:58
އަސްރު 15:24
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 06:01
ފަތިސް 04:45

ޗާޓައިމް

"ޗާޓައިމް" ގެ ފްރެންޗައިޒް ރާއްޖެއަށް، ހޯމަ ދުވަހު ހުޅުވަނީ!

  • "ޗާޓައިމް" ރަސްމީކޮށް ހުޅުވަނީ ޖޫން 26 ގައި
  • މިހާރު ދުނިޔޭގެ 30 ގައުމެއްގައި "ޗާޓައިމް" ގެ ފްރެންޗައިޒް ހުރޭ
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު | thahavahyd

| 23 ޖޫން 2017 | ހުކުރު 13:15 | |

މަގުބޫލް

  1. ބަހުގެ ހަމަލާއަކާއިއެކު ރައީސް މައުމޫނަށް ރައީސް ނަޝީދު މަރުޙަބާ ވިދާޅުވެއްޖެ!
  2. އަހަރުގެ ޒުވާން ކެޔޮޅު ބުނަނީ މިއަށްވުރެ ހަލާލު މަސައްކަތެއް ނެތް ކަމަށް!
  3. އާޒިމާއާއި އެކު ވަޑައިގަތުމުން ޒަމީރުއާ ފުލުހުން ސުވާލެއް ނުކުރި
  4. އެތެރޭގެ އުދުހުންތަކުގެ އަގު ހެޔޮކޮށް ދެ ދުވަސްތެރޭގައި އިއުލާން ކުރެވޭނެ: މިނިސްޓަރ
  5. ފައިރޫޝް، ރިޔާޒް އަދި އެސްއޯ ޑީޑީއަށް އަލުން ވަޒީފާ ދިނުމަށް ސިވިލް ކޯޓުން ޙުކުމްކޮށްފި
  6. އިންޑިއާ ދަތުރުފުޅުގައި ރައީސް ސޯލިހް ހުންނަވާނީ އިންޑިއާގެ ރައީސްގެ ރަސްމީ ގެކޮޅުގައި!
  7. 21 އަހަރު ވަންދެން ދައުލަތަށް ޚިދުމަތް ކުރީ އިޚްލާސްތެރިކަމާއެކު: ހަމްދޫން
  8. ރާއްޖެޓީވީގެ ކުރީގެ ސީއޯއޯ ފިޔާޒުއަށް ނޫސްވެރިކަމުގެ ރަން ގަލަން


ޗާޓައިމްގެ ބުއިންތަކެއް: ރާއްޖޭގައި ޗާޓައިމް ފްރެންޗައިޒް ރަސްމީކޮށް ހުޅުވާނީ މިއަންނަ ހޯމަދުވަހު -- ގޫގުލް

ދުނިޔޭގެ އެންމެ މަޝްހޫރު ބަބުލް ޓީ ފްރެންޗައިޒް ކަމަށްވާ "ޗާޓައިމް" ރާއްޖޭގައި ހުޅުވަން ނިންމައިފިއެވެ.

"ޗާޓައިމް މޯލްޑިވްސް" ގެ ނަމުގައި ހަދާފައިވާ ފޭސްބުކް ޕޭޖް އަދި ޓްވިޓާގައި ބުނެފައި ވަނީ އެތަން ރަސްމީކޮށް ހުޅުވަނީ މިމަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހުކަމަށެވެ. 

ޗައިނާ-މޯލްޑިވްސް ފްރެންޑްޝިޕް ބްރިޖް ވިއުއިން ޕްލެޓްފޯމް ތިރީގައި ހުންނަ "ޗާޓައިމް" އިން ޚިދުމަތްދޭތާ މިހާރު ދެތިން ދުވަސް ވެއްޖެއެވެ.  

އެހެން ނަމަވެސް އެތަން ރަސްމީކޮށް ހުޅުވަނީ ޖޫން 26 ގައެވެ.

މުޅިދުނިޔޭގައި "ޗާޓައިމް" ގެ ފްރެންޗައިޒް 30 ގައުމެއްގައި އަދި 1002 ޚިދުމަތް ދޭ ތަން ހުރެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ޗައިނާ، މެލޭޝިއާ، ކެނެޑާ، ފިލިޕީންސް، އިންޑިއާ، ތައިލޭންޑް ހިމެނެއެވެ.

"ޗާޓައިމް" އިން އުފައްދަނީ އެކި ވައްތަރުގެ ބުއިންތަކެވެ.

ތަފާތު އެކިވައްތަރުގެ "ފްލޭވާ ޓީ"އާ އެކު ފެށި "ޗާޓައިމް" އިން މިހާރު ވަނީ ތަފާތު ޖޫސް، ކޮފީ އަދި ސްމޫތީސް ގެ ޚިދުމަތް ދޭން ފަށާފައެވެ.  "ޗާޓައިމް" ގެ ހެޑްކުއާޓާ ހުންނަނީ ތައިވާނުގެ ޒޫބެއިގައެވެ. 2005 ވަނަ އަހަރު އުފެއްދި "ޗާޓައިމް" ގެ ފައުންޑާއަކީ ހެންރީ ވެންގެވެ.

ރާއްޖޭގައި "ޗާޓައިމް" ތައާރަފް ކުރަނީ ނިއުޕޯޓާ ގުޅިގެންނެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 އަހަރު ކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް