20 ފެބުރުއަރީ 2019 | ބުދަ | 07 ހިޔަވިހާ
15 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
އިޝާ 19:34
މަޣްރިބް 18:22
އަސްރު 15:40
މެންދުރު 12:24
އިރުއަރާ 06:18
ފަތިސް 05:06

ޗާޓައިމް

"ޗާޓައިމް" ގެ ފްރެންޗައިޒް ރާއްޖެއަށް، ހޯމަ ދުވަހު ހުޅުވަނީ!

  • "ޗާޓައިމް" ރަސްމީކޮށް ހުޅުވަނީ ޖޫން 26 ގައި
  • މިހާރު ދުނިޔޭގެ 30 ގައުމެއްގައި "ޗާޓައިމް" ގެ ފްރެންޗައިޒް ހުރޭ
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު | thahavahyd

| 23 ޖޫން 2017 | ހުކުރު 13:15 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައީސް ޔާމީން ބަންދުކުރީ މާފުށި ޖަލުގައި
  2. ގިނައަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ހައްޔަރުކުރި މީހާ ކޯޓުން ދޫކޮށްލައިފި
  3. ޖޭޕީގެ ޓިކެޓް ދިނުމުގެ ބާރު ލީޑަރަށް ދިނުމަށް އަލީ ވަހީދު ދެކޮޅު ހެދި
  4. ރާއްޖެ ހަމަ މަގަށް އެޅޭނީ ރައީސް ކަމަށް ގާސިމް ގެނެސްގެން: އަދުރޭ
  5. ޖޭޕީއާ އެކު ކޯލިޝަން ހަދާނެކަން ޕްރޮގްރެސިވް ކޯލިޝަނުން އިއުލާންކޮށްފި
  6. ޖުޑީޝަރީ އިސްލާހު ކުރަން ތާއިދު ކުރައްވައި، ސަރުކާރު އެހީއަށް އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އެދިވަޑައިގެންފި
  7. ސުޝާންތްއާ އެކު ޑޭޓްނުކުރުމަށް ސާރާއަށް ނަސޭހަތްތެރިވިން: ކަރީނާ
  8. ރަވާނާ ދޯނީގައި ތިބި މީހުން މާލެ ގެނެސްފި


ޗާޓައިމްގެ ބުއިންތަކެއް: ރާއްޖޭގައި ޗާޓައިމް ފްރެންޗައިޒް ރަސްމީކޮށް ހުޅުވާނީ މިއަންނަ ހޯމަދުވަހު -- ގޫގުލް

ދުނިޔޭގެ އެންމެ މަޝްހޫރު ބަބުލް ޓީ ފްރެންޗައިޒް ކަމަށްވާ "ޗާޓައިމް" ރާއްޖޭގައި ހުޅުވަން ނިންމައިފިއެވެ.

"ޗާޓައިމް މޯލްޑިވްސް" ގެ ނަމުގައި ހަދާފައިވާ ފޭސްބުކް ޕޭޖް އަދި ޓްވިޓާގައި ބުނެފައި ވަނީ އެތަން ރަސްމީކޮށް ހުޅުވަނީ މިމަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހުކަމަށެވެ. 

ޗައިނާ-މޯލްޑިވްސް ފްރެންޑްޝިޕް ބްރިޖް ވިއުއިން ޕްލެޓްފޯމް ތިރީގައި ހުންނަ "ޗާޓައިމް" އިން ޚިދުމަތްދޭތާ މިހާރު ދެތިން ދުވަސް ވެއްޖެއެވެ.  

އެހެން ނަމަވެސް އެތަން ރަސްމީކޮށް ހުޅުވަނީ ޖޫން 26 ގައެވެ.

މުޅިދުނިޔޭގައި "ޗާޓައިމް" ގެ ފްރެންޗައިޒް 30 ގައުމެއްގައި އަދި 1002 ޚިދުމަތް ދޭ ތަން ހުރެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ޗައިނާ، މެލޭޝިއާ، ކެނެޑާ، ފިލިޕީންސް، އިންޑިއާ، ތައިލޭންޑް ހިމެނެއެވެ.

"ޗާޓައިމް" އިން އުފައްދަނީ އެކި ވައްތަރުގެ ބުއިންތަކެވެ.

ތަފާތު އެކިވައްތަރުގެ "ފްލޭވާ ޓީ"އާ އެކު ފެށި "ޗާޓައިމް" އިން މިހާރު ވަނީ ތަފާތު ޖޫސް، ކޮފީ އަދި ސްމޫތީސް ގެ ޚިދުމަތް ދޭން ފަށާފައެވެ.  "ޗާޓައިމް" ގެ ހެޑްކުއާޓާ ހުންނަނީ ތައިވާނުގެ ޒޫބެއިގައެވެ. 2005 ވަނަ އަހަރު އުފެއްދި "ޗާޓައިމް" ގެ ފައުންޑާއަކީ ހެންރީ ވެންގެވެ.

ރާއްޖޭގައި "ޗާޓައިމް" ތައާރަފް ކުރަނީ ނިއުޕޯޓާ ގުޅިގެންނެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް