24 އޭޕުރިލް 2019 | ބުދަ | 04 ބުރުނު
17 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:21
މެންދުރު 12:08
އިރުއަރާ 05:56
ފަތިސް 04:42

އިންވެސްޓްމަންޓް ފޯރަމް

ޤަތަރުގައި އިންވެސްޓްމަންޓް ފޯރަމް ބޭއްވުމާ މެދު މަޝްވަރާކުރަނީ

  • އިންވެސްޓްމެންޓް ފޯރަމް ބޭއްވުމަށް ޤަތަރު އިޚްތިޔާރުކުރެއްވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
ސިމާހާ ނަސީމް | sim_kamana

| 23 ޖޫން 2017 | ހުކުރު 11:16 | |

މަގުބޫލް

  1. އެންމެފަހުން ޢަބްދުއްރަޙީމް ވެސް ރައީސް ޔާމީނާ އިދިކޮޅަށް!؟
  2. ލަންކާއިން ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ ދެ ދިވެހިން ފެނިއްޖެ
  3. ގޮވާތަކެތި ހުރި ލޮރީއަކާއި ވޭނެއް ކޮޅުނބަށް އެތެރެވެއްޖެ ކަމުގެ އިންޒާރާ އެކު ލަންކާ އެލާޓަށް!
  4. ލަންކާ މީހަކު ރިސޯޓެއްގައި ދަންޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ
  5. މަރުތަކުގެ މޯޓިވް ދެނެގަނެވިއްޖެ، އެކަމަކު ދައުވާ ކުރެވޭކަށް ނެތް: ސުއޫދު
  6. ދުލެއް ނުކުރާނަން- ރައީސް ވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ!
  7. ގޮއްވުންތަކުގެ ކުރިން ތަކުރާރު ކޮށް ޖާސޫސީ އިދާރާތަކުން އިންޒާރު ދިން: ހެލްތް މިނިސްޓަރު
  8. ލަންކާގެ ބޮމުގެ ހަމަލާތައް: ހަމަލާ ދިން މީހުން އައިސިސްއަށް ބައްޔަތު ހިފާ ވީޑިއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ


މިދިޔަ އަހަރުގެ އިންވެސްޓްމަންޓް ފޯރަމް -- ގޫގުލް

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބޭރުގެ އިންވެސްޓަރުންނަށް ހުރި ފުރުސަތުތައް އަންގައިދިނުމަށް ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ބޭރުގެ ގައުމުތަކުގައި ބާއްވާ މޯލްޑިވްސް އިންވެސްޓްމެންޓް ފޯރަމް މިއަހަރު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ޤަތަރުގެ ވެރިރަށް ދޯހާގައި ކަމަށް ސަރުކާރުން ކުރިން އިއުލާން ކުރި ނަމަވެސް ޤަތަރުގައި އެ ފޯރަމް ގަތަރުގައި ބޭއްވުމާ މެދު އަދި ވަކި ގޮތެއް ނުނިންމާ ކަމަށް އިކޮންމިކް މިނިސްޓްރީން ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބުނެފިއެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީން ކުރި ސުވާލަކަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން އިކޮންމިކް މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ އާދަމް ތައުފީޤު ބުރާސްފަތި ދުވަހު ވިދާޅުވީ، އިންވެސްޓްމަންޓް ފޯރަމް އޮންނާނެ ޤައުމެއް ފަހުން މިޑިއާތަކާ ހިއްސާކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ.

އިކޮނަމިކް މިނިސްޓްރީން މިހެން ބުނެފައި މިވަނީ ޤަތަރާ އެކު އޮތް ސިޔާސީ ގުޅުން ކަނޑާލި ނަމަވެސް ވިޔަފާރީ ގުޅުން ބާއްވާނެ ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު އާސިމް ވިދާޅުވެފައި ވަނިކޮށެވެ.

މިއަހަރުގެ އިންވެސްޓްމެންޓް ފޯރަމް ބޭއްވުމަށް ދޯހާ އިޚްތިޔާރުކުރެއްވީ ވެސް ޙުދު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމަށް އިކޮންމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު މިދިޔަ އަހަރު ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ.

މިދިޔަ އަހަރުގެ އިންވެސްޓްމަންޓް ފޯރަމް ބާއްވާފައިވަނީ އިންޑިއާގެ ވެރިރަށް ނިއު ދިއްލީގައެވެ.

ސައުދީ އިސްވެ އޮވެ ގަލްފްގެ ބައެއް ގައުމުތަކުން ގަތަރާ ގުޅުން ކަނޑާލިކަން އިއުލާންކުރުމާ އެކު ދިވެހި ރާއްޖެއިން ވެސް ވަނީ ގަތަރާ އެކު އޮތް ސިޔާސީ ގުޅުން ކަނޑާލިކަން އިއުލާނުކޮށްފައެވެ. ގަތަރަޖީ ރާއްޖެ އަށް އެކި ގޮތްގޮތުން ގިނަ އެހީތަކެއް ފޯރުކޮށްދޭ ގައުމެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް