23 މާރޗް 2019 | ހޮނިހިރު | 13 ފަސްބަދުރުވަ
16 ރަޖަބު 1440
އިޝާ 19:29
މަޣްރިބް 18:18
އަސްރު 15:20
މެންދުރު 12:17
އިރުއަރާ 06:08
ފަތިސް 04:57

އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު

ޕާކިސްތާންގެ ފިރިހެނަކަށް އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު ލިބިއްޖެ

  • އެއް މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލިބުނު މީހާއަށް އަދި އެކަމެއް ނޭނގޭ
ސިމާހާ ނަސީމް | sim_kamana

| 21 ޖޫން 2017 | ބުދަ 12:39 | |

މަގުބޫލް

  1. ނިއުޒިލޭންޑްގެ ބޮޑު ވަޒީރު މިސާލު ނެންގެވީ ރަސޫލާގެ ހަދީސްފުޅުން
  2. ބަލިކަމަށް ބުނެ ބަހާނާ ދެއްކުމަށް ފަހު ރާއްޖޭ އައުމުން ރަޝިއާގެ ރީތީގެ ރާނީއެއްގެ ލަގަބު އަތުލައިފި
  3. ވެލާ ރިޒޯޓުގެ އަގުވައްޓާލަން މީހަކު ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން!
  4. އަހަރުމެންގެ ވަނީ ހިތް ހަލާކުވެފައި، އެކަަމަކު މިތިބީ އެކަތިގަނޑެއްގެ ގޮތުގައި: ނޫރް މިސްކިތުގެ އިމާމް
  5. ކުރިއަށް އޮތް ދެ ހަފްތާ ތެރޭގައި ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ފުރަތަމަ މަޝްރޫއު އިފްތިތާހްކުރާނެ: ރައީސް ސޯލިހު
  6. ވެރިކަމަށް އައީ ގިނަ ބައެއްގެ އެހީތެރިކަމާއެކު، އެއްވެސް ބަޔަކަށް ދެރަ ގޮތެއް ނުހަދާނަން: ރައީސް ސޯލިހު
  7. އިތުރު ދެ ރަށެއްގެ ސިއްހީ މަރުކަޒު ހޮސްޕިޓަލަށް ބަދަލުކުރަނީ
  8. ބިދޭސީން ގެނައުމަށް ފަހު އިހުމާލުވެފައިވާ 67 ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އަޅަނީ


ޕާކިސްތާންގެ ފިރިހެނަކަށް އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު ލިބިއްޖެ -- ގޫގުލް

ދުބާއީ ޑިއުޓީ ފްރީގެ ފަރާތުން، މިލޭނިއަމް މިލިއަނަޒް ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަމުގައި ބޭއްވި ޕްރޮމޯޝަންގައި ޕާކިސްތާންގެ ފިރިހެނަކަށް އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު ލިބިއްޖެއެވެ.

މި ގުރުއަތުލުން ބާއްވާފައިވަނީ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު ދުބާއީ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަޕޯޓުގައެވެ. ޝަހްޒައިބް އަހްތަރު ފޯނަށް ޖަވާބު ނުދިނުމުގެ ސަބަބުން އޭނާ އަކީ ގުރުވަތުލުމުގައި ހޮވުނު ނަސީބުވެރިޔާ ކަމެއް އޭނާއަކަށް ނޭނގެއެވެ.

ޝަހްޒައިބް އަހްތަރުއަކީ ބޭއްވި ޕްރޮމޯޝަންތަކުގައި ހޮވުނު 13 ވަނަ ޕާކިސްތާންގެ ރައްޔިތާއެވެ. މީނާ ދިރިއުޅެމުންދަނީ ޔޫކޭގައެވެ. 

ކުރީ ފަހަރު ބޭއްވި މިލޭނިއަމް މިލިއަން ޕްރޮމޯޝަންގައި ގުރުއަތުން ހޮވިފައިވަނީ އިންޑިއާގެ އަންހެނެއް ކަމަށްވާ ޝާންތީ އަޝުއްތަން ކުއްޓީއެވެ. މި އަންހެން މީހާ އަކީ ދުބާއީގައި ދިރިއުޅެމުންދާ އަންހެނެކެވެ.

މިލޭނިއަމް މިލިއަނަޒް ޕްރޮމޯޝަންގައި ބައިވެރިވުމަށް ޖެހޭނީ ކަޑައަޅެފައިވާ ވަކި ތަންތަނަކުން ޓިކެޓް ގަތުމަށްފަހު ފޯމެއް ފުރިހަމަކުރާށެވެ. މި ފޯމްގައި މުހިންމު މައުލޫމާތެއްގެ ގޮތުން އެމީހާގެ ފުރިހަމަ ނަމާއި ޤައުމިއްޔަތާއި ޓިކެޓް ނަންބަރާއި އަދި ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރު ހިމަނަން ޖެހެއެވެ.

ހަމަ ގައިމުވެސް ޝަހްޒައިބް އަހްތަރުއަށް އޭނާ އަކީ މި ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަސީބުވެރިޔާކަން އެގިގެން ދިޔުމުން އުފާވާނެކަން ޔަޤީނެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ:

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް