22 ޖެނުއަރީ 2019 | އަންގާރަ | 04 ހުވަން
16 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
ފަތިސް 05:03
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:22
އަސްރު 15:41
މަޣްރިބް 18:17
އިޝާ 19:32

އޮންބޯޑް.އެމްވީ

އޮންބޯޑް.އެމްވީ: ކަނޑު ދަތުރުފަތުރުގެ ޝެޑިއުލްގެ މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދޭ ވެބްސައިޓް

  • ހިދުމަތް ދޭ ފަރާތްތަކަށް ހިލޭ ރަޖިސްޓްރީކޮށް މައުލޫމާތު ހުށައެޅޭނެ
  • މިހާރުވެސް ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ އަތޮޅެއްގައި ދުއްވާ ފެރީތަކުގެ މައުލޫމާތު ލިބެން ހުންނާނެ
ރިޒުނާ ޒަރީރު | RiznaZareer

| 20 ޖޫން 2017 | އަންގާރަ 16:04 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައުޝަން ޖިއާންގެ މަރަށް 1 މަސް، އޭނާގެ ފަހު ދުވަސް ދިޔަ ގޮތް މަންމަގެ ދުލުން!
  2. އަފްރާޝީމްގެ މަރުގެ ތަހުގީގަށް ދެ މީހަކު ހޯދަން ވީޑިއޯ އާންމުކޮށްފި
  3. ފިރިމީހާ މަރުވީ ހާޓްއެޓޭކެއް ޖެހިގެން، އަނބިމީހާ މަރުވީ ސަލާމަތް ކުރަން އުޅެނިކޮށް ގެނބިގެން: އޮޓްޕްސީ ރިޕޯޓް
  4. އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް އަމަލު ކުރާނަމަ، ސަރުކާރަށް އެއްބާރުލުން ދޭނަން: ގާސިމް
  5. ރާއްޖޭގައި ފަތުރުވެރިން މަރުވަނީ 'އަންޑަރވޯޓަރ ކޭބަލް'ތަކުން ކަރަންޓުޖެހޭތީ ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފި
  6. ފެބްރުއަރީ 7 ވަނަ ދުވަސް ސަރުކާރު ބަަންދު
  7. ކަރަންޓްގައި ޖެހޭ ގޮތަށް ހައިވޯލްޓޭޖް ކޭބަލްތަކެއް ކަނޑުގެ އަޑިން އަޅާފައި ނުހުންނާނެ: އީޕީއޭ
  8. އަނެއްކާވެސް ފަތުރުވެރިއަކު މަރުވެއްޖެ، މިއީ ފަސް ވަނަ މަރު


އޮންބޯޑް.އެމްވީ ވެބްސައިޓް -- ގޫގުލް

ކަނޑު ދަތުރު ކުރާ މީހުނަށް ބޭނުންވާ މައުލޫމާތު ފަސޭހައިން ފޯރު ކޮށްދިނުމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ "އޮންބޯޑް.އެމްވީ" ގެ ރަސްމީ ވެބްސައިޓް ލޯންޗް ކޮށްފި އެވެ.

 

ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސަރަހައްދެއްގައި ފެރީ ދަތުރު ކުރާ ގަޑިތަކާއި ތާވަލުކޮށްގެން ކުރާ އެހެން ދަތުރުތަކާއެކު ދަތުރުވެރިންނަށް އެންމެ ބޭނުންތެރި މައުލޫމާތުތައް އެ ވެބްސައިޓުން ލިބޭނެ އެވެ.

 

އެ ވެބްސައިޓްގެ ހިދުމަތް ރަސްމީކޮށް ފެށުމަށް އޮންބޯޑުން ބުނެފައި ވަނީ ރާއްޖެއަކީ ކަނޑު ދަތުރު ކުރުން އާންމު ގައުމެއް ނަމަވެސް ދަތުރުކުރާނެ މައުލޫމާތު ހޯދުން ދަތި ގައުމެއް ކަމަށެވެ.

 

އެހެންކަމުން އެ ވެބްސައިޓްގެ މަގުސަދަކީ ރާއްޖޭގެ އެއްރަށުން އަނެއް ރަށަށް ދަތުރުކުރަން ފަސޭހަވެ, މީހުންނާއި މުދާ ރާއްޖޭގެ އެއްތަނުން ދައުރުވާނެ މިންވަރު އިތުރުވާނެ މަގުފަހިކޮށްދިނުން ކަމުގައި އެ ނޫސް ބަޔާނުގައިވެއެވެ.

 

މިހާރުވެސް ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ އަތޮޅެއްގައި ދުއްވާ ފެރީތަކުގެ މައުލޫމާތު ފުރިހަމައަށް ލިބެން ހުންނާނެއެވެ. ފެރީ ނުވަތަ ގަވައިދުން ދަތުރުކުރާއިރު ޖައްސާ ރަށްތަކާއި ދަތުރުކުރާ ދުވަސްތައް އަގު އަދި އޮޕަރޭޓްކުރާ ފަރާތަށް ގުޅާނެ ގޮތުގެ މައުލޫމާތު ލިބެން ހުންނާނެއެވެ. އޮންބޯޑުގެ ނޫސްބަޔާނުގައި ވެއެވެ.

 

ހިދުމަތް އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ފޯރު ކޮށްދެމުން ގެންދާނީ އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާގައި ފެރީ ހިދުމަތްތައް ދޭ ފަރާތްތަކުގެ އިތުރުން ގިނަ އަދަދެއްގެ އަމިއްލަ ފެރީ ތަކާ ގުޅިގެންކަމަށާއި ވެބްސައިޓުން ލިބޭ ހިދުމަތްތައް ކުރިއަށް ތަނުގައި ފުޅާވާނެ ކަމަށް އޮންބޯޑުން ބުނެއެވެ.

 

އެ ވެބްސައިޓް ގައި ދަތުރުގެ ހިދުމަތް ދޭ ފަރާތްތަކަށް ހިލޭ ރަޖިސްޓްރީކޮށް މައުލޫމާތު ހުށައެޅޭނެ އެވެ.

 

ދަތުރު ހިދުމަތް ދޭ ފަރާތްތަކަށް ކައިރި މުސަތަގްބަލެއްގައި ވެބްސައިޓް ގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށް ދަތުރުތައް ނަގައި ކުއްޔަށް އުޅަނދު ނެގުން (ޗާޓާ ކުރުން) މަގުފަހި ވާނެ އޮންބޯޑުން ބުންޏެވެ.

 

ފިތުރު އީދުގައި ދަތުރުވެރިންނަށް ފަސޭހަ ކޮށްދޭން ހާއްސަ ސެގްމެންޓެއް މިދުވަސްވަރު ވެބްސައިޓުގައި ވަނީ ހިމަނާފަ އެވެ. އެއީ އީދު ބަންދާ ދިމާކޮށް މާލެއިން ބޭރަށް ދާން އެދޭ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭނެ ތަންތަނާއި ދެވޭނެ ގޮތްތަށް ފަސޭހަކަމާއެކު ފޮރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ކަމަށް އޮންބޯޑުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

 

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފިޔާޒު މޫސާ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް