21 ފެބުރުއަރީ 2019 | ބުރާސްފަތި | 09 ހިޔަވިހާ
16 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
އިޝާ 19:34
މަޣްރިބް 18:22
އަސްރު 15:39
މެންދުރު 12:24
އިރުއަރާ 06:18
ފަތިސް 05:06

ރަމަޟާން 1438

މުޅި މާރުކޭޓުގައި ކަނޑޫދޫ މިރުސް!

 • ދުވާލަކު 50 ކިލޯ މިރުސް ވިއްކާލެވޭ
 • މިރުސްކިލޯއެއް އުޅެނީ 100ރ. އަށް
 • ކަނޑޫދޫ މިރުހަށް ޑިމާންޑް ބޮޑު
ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު | FathimathShana

| 20 ޖޫން 2017 | އަންގާރަ 13:29 | |

މަގުބޫލް

 1. ނިހާން ފުލުހުންގެ ވެހިކަލަކަށް ހުރަސްއަޅާ ވީޑީއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ
 2. ރައީސް ޔާމީނުގެ ހާލަތު ޅެން ބައިތަކުން
 3. ޝަމީމާ ބޭގަމް އޭނާގެ ގައުމަށް އެނބުރި ދިއުމަށް އާއިލާއިން ދެކޮޅު ހަދައިފި
 4. ފާއިތުވި މުއްދަތުގެ މުސާރައާއެކު ސިމާދަށް އަލުން ވަޒިފާ ދޭން ހުކުމް ކޮށްފި
 5. ސަދަގާތް ފައުންޑޭޝަނުން އެސްޓީއޯ އިން ނެގި ކާޑުގެ ބާވަތްތަކަށް ފައިސާ ދެއްކީ ތަހުގީގު ފެށުމުން!
 6. ޔާމިން ދޫކޮށްލަން ގޮވާލި މުޒާހަރާ: ފާޑުކިޔުން ރައީސާއި އެމްޑީޕީއަށް
 7. ޔާމީން އެޑްމިޓް ކުރީ 24 ގަޑިއިރަށް، ފަރުވާ ދެނީ ހިތުގެ ޑިޕާޓްމަންޓުން: އައިޖީއެމްއެޗް
 8. ރައީސް ޔާމީން އައިޖީއެމްއެޗަށް ގެނައުމުން، ސަޕޯޓަރުން އެއްވެ ހަމަނުޖެހުން ހިންގައިފި


މާރުކޭޓުގައި މިރުސް ތިޔާގި -- ރާއްޖެއެމްވީ ފޮޓޯ : ރާއްޖެ އެމްވީ

ލޯކަލް މާރުކޭޓުގައި މިރުސް ތިޔާގި އިރު، އެންމެ ގިނައިން ހުރީ، ކަނޑޫދޫ މިރުހެވެ.

ތ ކަނޑޫދޫ މިރުސް މާރުކޭޓުގެ ގިނަ ވިޔަފާރިވެރިން ވިއްކަނީ އެ މިރުހަށް އޮންނަ ޑިމާންޑް ބޮޑުވުމުގެ ސަަބަބުންކަމަށް މިރުސް ވިއްކާ ފަރާތްތަކުން ބުނެ އެވެ.

އެގޮތުން ކަނޑޫދޫ މިރުހުގެ ކުޅިކަން ގަދަވެފައި ރަހަވެސް މީރު ކަަމަށް،މާރުކޭޓުގައި މިރުސް ވިއްކާ ފަރާތްތަކުން ބުނެ އެވެ.

"ދުވާލަކު 40 ކިލޯ 50 ކިލޯ ވިއްކާލެވޭނެ. އެންމެ މަދުވެގެންވެސް 25 ކިލޯ ވިއްކާލެވޭނެ." މިރުސްވިއްކާ ފަރާތަކުން ފާހަގަކުރި އެވެ.

މާރުކޭޓުގައި މިރުސް ކިލޯއެއްގެ އަގު އުޅެނީ 100 ގްރާމް 15ރ. އާއި 20ރ. ދެމެދުގެ އަގުތަކެއްގަ އެވެ. މިރުސް ކިލޯއެއްގެ އަގު އުޅެނީ، 100ރ. އަށެވެ. މިރުހުގެ އަގު ދަށްވެފައިވަނީ، މިރުސް ލިބެން ހުންނަ ވަރު މާރުކޭޓުގައި އިތުރުވުމުން ކަމަށް މިރުސް ވިއްކާ ފަރާތްތަކުން ބުނެ އެވެ.

މާރުކޭޓުގައި ދެން އެންމެ ގިނައިން ހުރީ ލ އަތޮޅުގެ މިރު އެވެ. ލ އަތޮޅު ވެސް ކަނޑޫދޫގައި އުފައްދާ  މިރުހުގެ މުޑުުވަތް ހައްދަމުންދާ އިރު، ކަނޑޫދޫ މިރުހާއި ލ އަތޮޅު އުފައްދާ މިރުހުގެ ރަހާއިގައި ތަފާތުތަކެއް ހުންނަ ކަމަށް، މިރުސް ވިއްކާ ފަރާތްތަކުން ބުނެ އެވެ.

މިދުވަސް ވަރު ގިނަ އަދަދެއްގެ މިރުސް ގެންނަ އިރު ހަފްތާއަކު ދޭއް ނުވަތަ ތިން ޓަނުގެ މިރުސް މާރުކޭޓަށް ގެންނަކަމަށް ވިޔަފާރިވެރިން ބުނެ އެވެ.

"ތ އަތޮޅު ކަނޑޫދޫގައި ނޯވޭ، މިރުސް ސަޕްލައި ކުރާ ބޯޓެއް. އާއްމުކޮށް، މިރުސް ގެންނަނީ އެއަތޮޅުގެ ތިން ބޯޓަކުން. އެއީ ތިމަރަފުށީ ދެ ބޯޓަކާއި ލ އަތޮޅުގެ ބޯޓެއް. އެންމެ ގިނައިން ގެންނަނި ތިމަރަފުށީ ބޯޓުތަކުން." ކަނޑޫދޫ މިރުސް ވިއްކާ ވިޔަފާރިވެރި އަކު ބުންޏެވެ.

ލޯކަލް މާރުކޭޓުގައި މިރުހުގެ އަގު ހެޔޮވެފައިވާއިރު ރަމަޟާން މަސް ފެށުނު އިރު މިރުސްކިލޯއެއް ވިއްކާފައިވަނީ 800ރ. އަށެވެ.

ކަރާގެ އަގަށް ބަލާ އިރު، ކަރާ ކިލޯއެއްގެ އަގު ވަނީ 40ރ. އާއި 50ރ. އާ ދެމެދުގެ އަގުތަކެއްގަ އެވެ.

ކަރާގެ އަގު އުފުލުނު ނަމަވެސް، ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި ޖުމްލަކޮށް ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ އަގުވެސް ދަށަށްދާނެ ކަމަށް ތަކެތި ވިއްކާ ފަރާތްތަކުން ބުނެ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފިޔާޒު މޫސާ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް