21 ފެބުރުއަރީ 2019 | ބުރާސްފަތި | 08 ހިޔަވިހާ
16 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:39
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34

އެސްޓީއޯ

ފިޔާ، އަލުވި އަދި ބިސް އަގު ހެޔޮކޮށްފި

  • ރޯދަ މަހުގެ މެދެއްހާ ހިސާބުގައި ޝިޕްމަންޓް ހުސްވެ އަލުންވަނީ ގެނެސްފައި
ރިޒުނާ ޒަރީރު | RiznaZareer

| 18 ޖޫން 2017 | އާދީއްތަ 23:58 | |

މަގުބޫލް

  1. ނިހާން ފުލުހުންގެ ވެހިކަލަކަށް ހުރަސްއަޅާ ވީޑީއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ
  2. ރައީސް ޔާމީނުގެ ހާލަތު ޅެން ބައިތަކުން
  3. ސުޝާންތްއާ އެކު ޑޭޓްނުކުރުމަށް ސާރާއަށް ނަސޭހަތްތެރިވިން: ކަރީނާ
  4. ޝަމީމާ ބޭގަމް އޭނާގެ ގައުމަށް އެނބުރި ދިއުމަށް އާއިލާއިން ދެކޮޅު ހަދައިފި
  5. ފާއިތުވި މުއްދަތުގެ މުސާރައާއެކު ސިމާދަށް އަލުން ވަޒިފާ ދޭން ހުކުމް ކޮށްފި
  6. ރާއްޖެ ހަމަ މަގަށް އެޅޭނީ ރައީސް ކަމަށް ގާސިމް ގެނެސްގެން: އަދުރޭ
  7. ޔާމިން ދޫކޮށްލަން ގޮވާލި މުޒާހަރާ: ފާޑުކިޔުން ރައީސާއި އެމްޑީޕީއަށް
  8. ސަދަގާތް ފައުންޑޭޝަނުން އެސްޓީއޯ އިން ނެގި ކާޑުގެ ބާވަތްތަކަށް ފައިސާ ދެއްކީ ތަހުގީގު ފެށުމުން!


ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިން އޯގަނައިޒޭޝަން (ސްޓީއޯ) -- ގޫގުލް

ފިޔާ، އަލުވި އަދި ބިސް ހޯލްސޭލްކޮށާއި ރީޓެއިލްކޮށް ވިއްކާ އަގު މިއަދު ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިން އޯގަނައިޒޭޝަން (ސްޓީއޯ) އިން ހެޔޮކޮށްފިއެވެ.

 

ކުރިން 8 ރުފިޔާއަށް ވިއްކަމުން އައި ފިޔާ ކިލޯއެއް މިހާރު ހަތް ރުފިޔާއަށް ވިއްކާއިރު 170 ރުފިޔާއަށް ވިއްކަމުން އައި ފިޔާ ބަސްތާއެއް މިހާރު ވިއްކަނީ 140 ރުފިޔާއަށެވެ.

 

ކުރިން 10 ރުފިޔާއަށް ވިއްކަމުން އައި އަލުވި ކިލޯއެއް ނުވަ ރުފިޔާއަށް ވިއްކާއިރު 220 ރުފިޔާއަށް ވިއްކަމުން އައި އަލުވި ބަސްތާ ވިއްކަނީ 190 ރުފިޔާއަށެވެ.އެސްޓީއޯއިން ރޯދަ މަހަށް ރާއްޖެ ގެނައި ފިޔާ، އަލުވި އަދި ބިސް ހޯލްސޭލްކޮށް ވިއްކުމަށް ކަނޑައެޅި އަގުތަކަކީ ފިޔާ ބަސްތާއެއް 170 ރުފިޔާއަށް، އަލުވި ބަސްތާއެއް 220 ރުފިޔާއަށް، އަދި ބިސް ކޭހެއް 270 ރުފިޔާއަށެވެ. ބިސްކޭހެއްގެ އަގު 170 ރުފިޔާއިން 160 ރުފިޔާއަށް ބަދަލު ކުރި ނަމަވެސް ބިސް ވަކިން ވިއްކާ އަގު ހެވެއް ނުކުރެއެވެ. ވަކިން އަދިވެސް ބިހެއް ވިއްކަނީ ދޮޅު ރުފިޔާއަށެވެ.

 

ރޯދަ މަހުގެ މެދެއްހާ ހިސާބުގައި ޝިޕްމަންޓް ހުސްވެ އަލުން ފިޔާ، އަލުވި އަދި ބިސް ގެނެސްގެން ދަނީ ވިއްކަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ:

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް