16 ނޮވެންބަރު 2018 | ހުކުރު | 03 ނޮރަ
08 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:05
މަޣްރިބް 17:51
އަސްރު 15:14
މެންދުރު 11:55
އިރުއަރާ 05:51
ފަތިސް 04:36

ރަމަޟާން 1438

ކަނޑުމަހުގެ އަގު އުފުލިއްޖެ

 • ކަނޑުމަސް ކިލޯއެއްގެ އަގު އުޅެނީ، 40ރ. އާއި 50ރ. އަށް
 • މަސް މާރުކޭޓުގައި ކަނޑުމަސް ހުރީ ވަރަށް މަދުން
 • ފަރުމަހުގެ އަގުތައް ހުރީ ވަރަށް މަތީގަ
ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު | FathimathShana

| 18 ޖޫން 2017 | އާދީއްތަ 14:20 | |

މަގުބޫލް

 1. އިންތިހާބީ ނައިބު ރައީސަށް އަނިޔާވެ، އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާ ދީފި
 2. ދުވަހަކުވެސް ދެކިލައްވަން ބޭނުންފުޅުނުވި މަންޒަރު ވެރިކަމުގައި ހުންނަވަނިކޮށް ބައްލަވަން މަޖުބޫރުވީ
 3. ރައީސްގެ ރަސްމީ ގެކޮޅަށް ދައުލަތުން ދުވާލަކު ލައްކައަކަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ!
 4. ބޮޑު ޖަރީމާއެެއް! ރައީސްގެ ރަސްމީ ކާރުކޮޅު މުސްތަފާގެ ނަމަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފި
 5. ނޮވެމްބަރު 19 ގައި ރައީސް ސޯލިހު އާއި ގާސިމްގެ ކުރިމަތިލުމެއް!
 6. ސިޔާސީ މަގާމުތައް 690 އަށް، ރައީސް އޮފީހުގައި 260 ސިޔާސީ މަގާމު
 7. ޖޫރިމަނާ ފާއިސާ އަނބުރާ ލިބިއްޖެ ނަމަ ހަދިޔާކުރާނީ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް: ރާއްޖެޓީވީ
 8. އާ ރައީސްގެ ގެކޮޅުގެ ހަރަދުން ހަ މިލިއަން ކުޑަ ކުރަން ބަޖެޓްކޮށްފި


މަސްމާރުކޭޓުގައި ކަނޑު މަސް ކަނޑަނީ -- ރާއްޖެއެމްވީ ފޮޓޯ : މުހައްމަދު ޝަރުހާން

މަސްމާރުކޭޓުގައި ކަނޑުމަސް ކިލޯއެއް އަގު އަނެއްކާވެސް 40ރ. އާއި 50ރ. އަށް އަރައިފި އެވެ.

މަސް މާރުކޭޓުގައި މަހުގެ އަގުތަކަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލުތަކަށް ބަލާ އިރު، ރަމަޟާން މަސް ފެށުނު އިރު ކަނޑުމަސް ކިލޯއެއްގެ އަގު އުޅެނީ، 40ރ. އާއި 60ރ. އަށެވެ.  ކަނޑުމަހުގެ އަގުތައް އުފުލިފައިވަނީ މަސް ލިބުމުގައި ދަތިތައް ކުރިމަތިވާތީ ކަމަށް ތަކެތި ވިއްކާ ފަރާތްތަކުން ބުނެ އެވެ. ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައިވެސް އަގު ހެޔޮވެގެންދާނީ، މަސް ލިބޭ މިންވަރު އިތުރުވުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށް މަސް ވިއްކާ ފަރާތްތަކުން ބުނެ އެވެ.

ފަރުމަހުގެ އަގުތަކަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލުތަކަށް ބަލާ އިރު ފާނަ ކިލޯ އެއް އުޅެނީ 60ރ. އަށް ކިލޯއެކެެވެ. ވަކިން މަސް ވިއްކާ އިރު އަގުތައް އުޅެނީ 250ރ. އިން 350ރ. އާ ދެމެދުގެ އަގުތަކެއްގަ އެވެ.

ކަނޑުހާގެ އަގު އުޅެނީ، 150ރ. އާއި 100ރ. އާ ދެމެދުގެ އަގުތަކެއްގަ އެވެ. ފިލޮޅުގެ އަގު އުޅެނީ، 100ރ. އިން ފެށިގެން 180ރ. އާ ދެމެދުގެ އަގުތަކެއްގަ އެވެ.

ރަތްމަހުގެ އަގު އުޅެނީ، 80ރ. އާއި 150ރ. އާ ދެމެދުގެ އަގުތަކެއްގަ އެވެ. ރޮނޑުގެ އަގު 100ރ. އަށް އުޅޭއިރު މާނިޔާ މަސް އުޅެނީ 50ރ. އަށް އަދި 80ރ. އަށެވެ.

ފަރުމަހުގެ  ޑިމާންޑް އޮތް ނަމަވެސް، މާރުކޭޓުގައި ފަރު މަސް ލިބެން ހުރީ ވަރަށް މަދުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 އަހަރު ކުރި | ރިވިއު ކުރީ:

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް