24 މާރޗް 2019 | އާދީއްތަ | 13 ފަސްބަދުރުވަ
17 ރަޖަބު 1440
އިޝާ 19:29
މަޣްރިބް 18:18
އަސްރު 15:19
މެންދުރު 12:16
އިރުއަރާ 06:07
ފަތިސް 04:57

ބިޔޯންސޭ

ބިޔޯންސޭއަށް އެއްމާބަނޑު ދެ ކުދިން ލިބިއްޖެ

  • އެނޫސްތަކުން ބުނެފައިވަނީ ބިޔޯންސޭ ވިހާފައިވަނީ މިދިޔަ ހަފްތާގެ އަންގާރަ ދުވަހުގައިކަމަށް
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު | thahavahyd

| 18 ޖޫން 2017 | އާދީއްތަ 13:19 | |

މަގުބޫލް

  1. ނިއުޒިލޭންޑްގެ ބޮޑު ވަޒީރު މިސާލު ނެންގެވީ ރަސޫލާގެ ހަދީސްފުޅުން
  2. ބަލިކަމަށް ބުނެ ބަހާނާ ދެއްކުމަށް ފަހު ރާއްޖޭ އައުމުން ރަޝިއާގެ ރީތީގެ ރާނީއެއްގެ ލަގަބު އަތުލައިފި
  3. ވެލާ ރިޒޯޓުގެ އަގުވައްޓާލަން މީހަކު ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން!
  4. އަހަރުމެންގެ ވަނީ ހިތް ހަލާކުވެފައި، އެކަަމަކު މިތިބީ އެކަތިގަނޑެއްގެ ގޮތުގައި: ނޫރް މިސްކިތުގެ އިމާމް
  5. ކުރިއަށް އޮތް ދެ ހަފްތާ ތެރޭގައި ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ފުރަތަމަ މަޝްރޫއު އިފްތިތާހްކުރާނެ: ރައީސް ސޯލިހު
  6. އިތުރު ދެ ރަށެއްގެ ސިއްހީ މަރުކަޒު ހޮސްޕިޓަލަށް ބަދަލުކުރަނީ
  7. ބިދޭސީން ގެނައުމަށް ފަހު އިހުމާލުވެފައިވާ 67 ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އަޅަނީ
  8. ހަރާމް އެއްޗެއް ކައިފިނަމަ އިލާހީ ކޯފާ ހަށިގަނޑަށް ވާޖިބުވާނެ: ޚުތުބާ


ބިޔޯންސޭ އޭނާގެ އާއލާއާއި އެކު -- ރާއްޖެއެމްވީ

އިނގިރޭސި ލަވަ ކިޔުންތެރިޔާ ބިޔޯންސޭ އަށް އެއްމާބަނޑު ދެކުދިން ލިބިއްޖެއެވެ.

ބިޔޯންސޭއަށް އެއްމާބަނޑު ދެ ކުދިން ލިބިފައިވާއިރު އެ ދެ ކުދިންނަކީ ކޮން ވައްތަރެއްގެ ކުދިންކަމެއް އަދި އާންމު ކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

ބިޔޯންސޭ ވިހާފައިވާކަމަށް އޭނާއާއި ފިރިމީހާ ޖޭޒީ އަދި ޔަގީންކޮށްދީފައެއް ނުވެއެއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ޔޫއެސް ވީކްލީ އަދި ޕީޕަލްސް މެގަޒިންގައި ވަނީ ބިޔޯންސޭ ވިހާފައިވާކަން ކަށަވަރުކޮށްދީފައެވެ. އެނޫސްތަކުން ބުނެފައިވަނީ ބިޔޯންސޭ ވިހާފައިވަނީ މިދިޔަ ހަފްތާގެ އަންގާރަ ދުވަހުގައިކަމަށެވެ. 

ބިޔޯންސޭ އާއި އޭނާގެ ފިރިމީހާ ރެޕާ ޖޭޒީ އަށްވަނީ މީގެ ކުރިންވެސް ދަރިއެއް ލިބިފައެވެ.  އެއީ 5 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖާ ބުލޫ އައިވީއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފިޔާޒު މޫސާ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް