18 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އަންގާރަ | 13 އުތުރަ
08 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:17
މަޣްރިބް 18:06
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:44

އުރީދޫގެ ހިއްސާ ވިއްކުން

އާއްމުންނަށް ވިއްކި ހިއްސާ އެކަށައަޅައި އަންނަ އާދިއްތަދުވަހު އިއުލާނުކުރާނަން: އުރީދޫ

  • ހިއްސާ ވިއްކުން ބަންދުކޮށް، ވިއްކި ހިއްސާ މިހާރު ދަނީ އެކަށައެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން
  • އުރީދޫގެ ހިއްސާއަށް ވަނީ ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބިފައި
އަމިނަތް ނުޒުހާ | Nuzuha

| 16 ޖޫން 2017 | ހުކުރު 11:47 | |

މަގުބޫލް

  1. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  2. ރައީސް އެވެ، ގޭންގުތަކުގެ ސައިންޓިފިކް ދިރާސާ މިއޮތީ!
  3. އައު ރަންވޭގައި ހުސް ފްލައިޓް ނުޖައްސާ ޤައުމީ ޓީމް ގޮވައިގެން ފްލައިޓް ޖެއްސުމަށް މަހުލޫފް ގޮވާލައިފި
  4. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
  5. މާލޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދެއްގެ ބޯފެނަށް ނަޖިހުގެ އަސަރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް: ތަޖުރިބާކާރެއް
  6. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫ ތާއިދުކޮށްފި
  7. އިބޫގެ ކެމްޕޭން ދަތުރުފުޅު – ޖެއްސުންތަކާއި އުނދަގޫތަކާ ކުރިމަތިލެއްވީ ހިނިތުންވުމާއެކު!
  8. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް


އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް -- އުރީދޫ

އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ކުންފުނީގެ ފަރާތުން، އެކުންފުނީގެ ހިއްސާ އާންމުންނަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ވިއްކުމަށް ފަހު، އެ ހިއްސާ އެކަށައެޅުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ ކަމަށާއި ހިއްސާ އެކަށައެޅުމަށް ފަހު އާދީއްތަ ދުވަހު އެކަން އިއުލާނުކުރާނެ ކަމަށް އެކުންފުނިން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

 

 އުރީދޫން ބުރާސްފަތި ދުވަހު ނެރެފައިވާ ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، އުރީދޫގެ ޙިއްޞާ ގަތުމުގެ މުއްދަތު 29 މެއި 2017 ގައި ނިމިފައިވުމާ އެކު، ހިއްސާ އެކަށައެޅުމުގެ މަސައްކަތް މޯލްޑިވްސް ސެކިއުރިޓީ ޑިޕޮސިޓަރީއާ އެކު ވަރަށް ގާތުން ކުރަމުންގެންދާ ކަމަށެވެ.

 

އެގޮތުން ޙިއްޞާ ގަތުމުގެ މުއްދަތު ނިމޭތާ ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 14 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، ޙިއްސާ އެކަށައަޅައި އެކަން އާންމުކޮށް އިޢުލާނުކުރާނެ ކަމަށް އުރީދޫން ހާމަކުރެއެވެ. އެމުއްދަތު ހަމަވާނީ މިއަންނަ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށެވެ.

 

އުރީދޫގެ އައި.ޕީ.އޯއަށް ލިބިފައިވާ  އެއްބާރުލުމާއި ތަރުޙީބުގެ ސަބަބުން، މިއީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ހުޅުވާލެވުނު އައިޕީއޯތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ބޮޑު އިންވެސްޓްމަންޓް ލިބިފައިވާ އައިޕީއޯކަން ފާހަގަކޮށް އެކުންފުނިން ވަނީ އުރީދޫގެ ކަސްޓަމަރުންނާއި ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ލިބުނު ތަރުހީބަށް ޝުކުރުއަދާކޮށްފައެވެ. އަދި އެ ކުންފުނީގެ އާ ޙިއްޞާދާރުންނަށް ހޫނު މަރުހަބާއެއް ކިޔާކަމަށް އެކުންފުނިން ބުންޏެވެ.

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 އަހަރު ކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް