18 ފެބުރުއަރީ 2019 | ހޯމަ | 05 ހިޔަވިހާ
13 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:40
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34

އެއަރ އިންޑިއާ

އެއަރ އިންޑިއާ ސަލާމަތް ކުރަން އިކޮނޮމީ ފަސިންޖަރުންނަށް ސެލަޑް ނުދޭން ހުށަހަޅައިފި

  • އެއަރ އިންޑިއާގެ ދަރަނި ފަންސްހާސް ކުރޯޑު ރުޕީސް އަށް އަރާ
ރާއްޖެ އެމްވީ | raajje.mv

| 14 ޖޫން 2017 | ބުދަ 16:51 | |

މަގުބޫލް

  1. ޒަހަމްތަކާއެކު މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ގއ. ވިލިނގިލިން ފެނިއްޖެ
  2. ބްރިޖް ހައިވޭގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ކާރެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ގޮސް މޫދު ތޮށްޓަށް
  3. ޝާހުރުކްގެ ދަރިފުޅު ސުޚާނާ ޑޭޓް ކުރަން ބެނުންވާ ތަރިއަކީ މިއީ!
  4. ވިލިނގިލީ މަރު: މަރާލި ކަމުގެ ތުހުމަތާއި ކަރަންޓް ޖެހުނު ކަމުގެ ވާހަކަތަކެއް!
  5. ޕްރިޔަންކާ އިނީ ބަލިވެ؟
  6. ގިނަ އަދަދުން ފާއިސާ ޖަމާކުރާއިރު ސުވާލުކުރަން ފެށީ އެންޓި މަނީ ލޯންޑަރިންގ ގަވާއިދަށް ފަހު: ބީއެމްއެލް
  7. ސިމްބޮލިކް ރިކޯޑްސްއަށް 'ހުރެވެނީ' ކޮން އިންތިޒާރެއްގައި؟
  8. ސިމާދުގެ ހަށިގަނޑު އާއިލާއާ ހަވާލުކޮށް، ހިތަދޫއަށް ފުރުވާލައިފި


މަތިންދާ ބޯޓެއްގައި ފަސިންޖަރުންނަށް ދީފައިވާ ކާއެއްޗެހީގެ ފޮޓޯއެއް -- ގޫގުލް

ދަރަނި ބޮޑުވަމުން އަންނަ އެއަރ އިންޑިއާގެ ސަލާމަތް ކުރަން އެ އެއަރލައިންގެ އިންޓަނޭޝަނަލް ފްލައިޓް ތަކުން އިކޮނޮމީ ކްލާސް ފަސިންޖަރުންގެ މެނޫން ސެލަޑް ކަނޑާލަން ހުށަހަޅައިފިއެވެ.

މި ގޮތައް ހުށަހެޅީ، އެއަރ އިންޑިއާގެ ދަރަނި ބޮޑުވަމުން ދިއުމާއި ގުޅިގެން ދަރަނި ކުޑަކޮށް އާމްދަނީ އިތުރު ކުރެވޭނެ ގޮތްތައް ހޯދުމަށް އެގްޒެކެޓިވް މުވައްޒަފުންނަށް ކުންފުނީގެ ސީއެމްޑީ އަޝްވާނީ ލޮހާނީ އެންގުމާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅި ޚިޔާލުތަކުގެ ތެރޭގައެވެ.

އެއަރ އިންޑިއާއަކީ އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ބޮޑު ހޭދަ އެއް ކުރަންޖެހިފައިވާ އަދި ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް ޓެކްސް ފައިސާ އިތުރަށް ފަމްޕް ކުރަން ޖެހިފައިވާ އެއަރލައިން އެކެވެ.

އެއަރ އިންޑިއާގައި ކެބިން އިންޗާޖް އެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފަކު ބުނި ގޮތުގައި އިކޮނޮމީ ކުލާހުގެ ފަސިންޖަރުންގެ ތެރެއިން ސެލަޑް ކަނީ މަދު ބައެކެވެ. އެއީ ގާތްގަނޑަކަށް 20 އިން ސައްތަ މީހުންނެވެ. އެހެން ކަމުން އިކޮނޮމީ ކްލާހުގައި ކާންދޭއިރު ސެލަޑް ނުހިމަނަމާ ނަމަ ބޮޑު އެއްޗެއް ޚަރަދުން ސަލާމަތް ކުރެވޭނެއެވެ.

އެއަރލައިން ތަކުން ޚަރަދު ކުޑަކުރުމަށް އަބަދުވެސް ފިޔަވަޅުތައް އަޅަމުން ގެންދެއެވެ. އެގޮތުން ދާދި ފަހުން ޑޮމެސްޓިކް އެއަރލައިން އަކުން ވަނީ ކޮކްޕިޓްގެ ބޭރުގައި ދަމާފައި ހުންނަ ފޮތިގަނޑުގައި ބުޅި ނާޅުވާ ފޮތިގަނޑު ހަރުކުރާ ގޮތައް ނިންމާފައެވެ. އެހެން އެއަރލައިން އަކުންވަނީ ކެބިން ކުރޫންގެ ގޮތުގައި ހަމައެކަނި އަންހެނުން ބޯޓުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ގޮތް ހަދާފައެވެ. މިފަދަ ފިޔަވަޅުތަކަކީ ބޯޓުގެ ބަރުދަން ލުއިކޮށް ތެލުގެ ޚަރަދު ކުޑަ ކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި އަޅާ ފިޔަވަޅުތައް ކަމުގައި ވެއެވެ.

އެއަރ އިންޑިއާގެ ދަރަނީގެ އަދަދު ފަންސާސްހާސް ކުރޯޑު ރުޕީސް އަށް އަރާ ކަމަށް ނިއުސް އެއިޓީން އިން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވެއެވެ. ސަރުކާރުން ގެންދަނީ ދަރަނީގެ މިންވަރު ކުޑަކުރެވޭނެ ގޮތްތައް ބަލަމުންނެވެ. މީގެ ތެރޭގައި އެއަރލައިން ޕްރައިވެޓައިސް ކުރުމުގެ ވިސްނުންވެސް އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ވިސްނާ ކަމަށްވެސް ޚަބަރުތައް ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ދެލިކޮޕީ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް