20 ނޮވެންބަރު 2018 | އަންގާރަ | 07 ނޮރަ
12 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 11:56
އަސްރު 15:15
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:06

އެއަރ އިންޑިއާ

އެއަރ އިންޑިއާ ސަލާމަތް ކުރަން އިކޮނޮމީ ފަސިންޖަރުންނަށް ސެލަޑް ނުދޭން ހުށަހަޅައިފި

  • އެއަރ އިންޑިއާގެ ދަރަނި ފަންސްހާސް ކުރޯޑު ރުޕީސް އަށް އަރާ
ރާއްޖެ އެމްވީ | raajje.mv

| 14 ޖޫން 2017 | ބުދަ 16:51 | |

މަގުބޫލް

  1. ރާއްޖެޓީވީގެ ބޭނުމަކީ ހިޔާލުތަފާތު ކުރުމާއި ނަފްރަތު އުފެއްދުން: ރައީސް ނަޝީދު
  2. ފުރަތަމަ ދުވަހު ފުއްދަވާނެކަމަށް ރާއްޖެ ޓީވީގައި ވެވަޑައިގެންނެވި ވައުދުތައް ރައީސް ސޯލިޙް ފުއްދަވައިފި
  3. ހަތިޔާރު އެޅި ފައުޖާ ނުލައި، ރައީސް ސޯލިހު އާންމުންގެ ތެރެއަށް
  4. ނުހައްގުން ފްލެޓް ބެހި މީހުންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅައި ހަމަހަމަކަމާއެކު ފްލެޓް ދޫކުރަނީ!
  5. ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިސްކިތްތައް އޭސީ ކުރަނީ
  6. ޓެކްސީ ބޯޑުގެ ފީ ކަނޑާލައި، މާލޭގައި ބަސްދަތުރު ފަށަނީ
  7. ވަޒީރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން މަހްލޫފުގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުން މިނިސްޓަރީގެ މަސައްކަތުގެ މީހުންނާއެކު!
  8. ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިސްކިތްތަކުގައި ގުރުއާން ކިޔަވައިދޭން ފެށޭނެ


މަތިންދާ ބޯޓެއްގައި ފަސިންޖަރުންނަށް ދީފައިވާ ކާއެއްޗެހީގެ ފޮޓޯއެއް -- ގޫގުލް

ދަރަނި ބޮޑުވަމުން އަންނަ އެއަރ އިންޑިއާގެ ސަލާމަތް ކުރަން އެ އެއަރލައިންގެ އިންޓަނޭޝަނަލް ފްލައިޓް ތަކުން އިކޮނޮމީ ކްލާސް ފަސިންޖަރުންގެ މެނޫން ސެލަޑް ކަނޑާލަން ހުށަހަޅައިފިއެވެ.

މި ގޮތައް ހުށަހެޅީ، އެއަރ އިންޑިއާގެ ދަރަނި ބޮޑުވަމުން ދިއުމާއި ގުޅިގެން ދަރަނި ކުޑަކޮށް އާމްދަނީ އިތުރު ކުރެވޭނެ ގޮތްތައް ހޯދުމަށް އެގްޒެކެޓިވް މުވައްޒަފުންނަށް ކުންފުނީގެ ސީއެމްޑީ އަޝްވާނީ ލޮހާނީ އެންގުމާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅި ޚިޔާލުތަކުގެ ތެރޭގައެވެ.

އެއަރ އިންޑިއާއަކީ އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ބޮޑު ހޭދަ އެއް ކުރަންޖެހިފައިވާ އަދި ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް ޓެކްސް ފައިސާ އިތުރަށް ފަމްޕް ކުރަން ޖެހިފައިވާ އެއަރލައިން އެކެވެ.

އެއަރ އިންޑިއާގައި ކެބިން އިންޗާޖް އެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފަކު ބުނި ގޮތުގައި އިކޮނޮމީ ކުލާހުގެ ފަސިންޖަރުންގެ ތެރެއިން ސެލަޑް ކަނީ މަދު ބައެކެވެ. އެއީ ގާތްގަނޑަކަށް 20 އިން ސައްތަ މީހުންނެވެ. އެހެން ކަމުން އިކޮނޮމީ ކްލާހުގައި ކާންދޭއިރު ސެލަޑް ނުހިމަނަމާ ނަމަ ބޮޑު އެއްޗެއް ޚަރަދުން ސަލާމަތް ކުރެވޭނެއެވެ.

އެއަރލައިން ތަކުން ޚަރަދު ކުޑަކުރުމަށް އަބަދުވެސް ފިޔަވަޅުތައް އަޅަމުން ގެންދެއެވެ. އެގޮތުން ދާދި ފަހުން ޑޮމެސްޓިކް އެއަރލައިން އަކުން ވަނީ ކޮކްޕިޓްގެ ބޭރުގައި ދަމާފައި ހުންނަ ފޮތިގަނޑުގައި ބުޅި ނާޅުވާ ފޮތިގަނޑު ހަރުކުރާ ގޮތައް ނިންމާފައެވެ. އެހެން އެއަރލައިން އަކުންވަނީ ކެބިން ކުރޫންގެ ގޮތުގައި ހަމައެކަނި އަންހެނުން ބޯޓުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ގޮތް ހަދާފައެވެ. މިފަދަ ފިޔަވަޅުތަކަކީ ބޯޓުގެ ބަރުދަން ލުއިކޮށް ތެލުގެ ޚަރަދު ކުޑަ ކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި އަޅާ ފިޔަވަޅުތައް ކަމުގައި ވެއެވެ.

އެއަރ އިންޑިއާގެ ދަރަނީގެ އަދަދު ފަންސާސްހާސް ކުރޯޑު ރުޕީސް އަށް އަރާ ކަމަށް ނިއުސް އެއިޓީން އިން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވެއެވެ. ސަރުކާރުން ގެންދަނީ ދަރަނީގެ މިންވަރު ކުޑަކުރެވޭނެ ގޮތްތައް ބަލަމުންނެވެ. މީގެ ތެރޭގައި އެއަރލައިން ޕްރައިވެޓައިސް ކުރުމުގެ ވިސްނުންވެސް އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ވިސްނާ ކަމަށްވެސް ޚަބަރުތައް ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 އަހަރު ކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ދެލިކޮޕީ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް