23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ | 03 އަތަ
13 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:07
މަޣްރިބް 18:04
އިޝާ 19:15

ސަން އެކުއާ ޕަސިކުޑާ

ސަން އެކުއާ ޕަސިކުޑާއަށް ސްރީލަންކާގެ ލީޑިން ބީޗް ރިޒޯޓްގެ އެވޯޑް ލިބިއްޖެ

  • ގާލާ އެވޯޑް ސެރެމަނީ ބާއްވާފައިވަނީ ޖޫން 4ގައި
  • ސަން އެކުއާ ޕަސިކުޑާރއަކީ ސްރީލަންކާގައި ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ރިސޯޓެއް
ރިޒުނާ ޒަރީރު | RiznaZareer

| 12 ޖޫން 2017 | ހޯމަ 22:38 | |

މަގުބޫލް

  1. ހިޔާ ފްލެޓަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު ހަމަނުވަނީސް ފްލެޓް ލިބުނުކަމުގެ ލިޔުން ދޫކުރަން ފަށައިފި!
  2. ބައެއް ފަހަރު އަމިއްލަ ނަފްސު ދެކެ ވެސް ރުޅިއާދޭ: ރައީސް ޔާމީން
  3. ކާނަލް ނާޒިމް ފްރޭމްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޝަހީމް ވިދާޅުވި: ޝެއިޚް އިލްޔާސް
  4. އިބޫއަށް ތާއިދުކޮށް ގިނަ ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުތަކެއް ބްރިޖްމަތީގައި ޓެކްސީ ދުއްވައިފި
  5. މާފުށި ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސާ ނަޝީދާ އެމްޑީޕީއަށް ސޮއިކުރައްވައިފި
  6. މުވައްޒަފުން ހަޅުތާލު ކުރުމުން ބަންދުކޮށްފައިވާ ކޮޓަރީގައި ވޯޓު ނުލުމަށް ނިންމައިފި
  7. ރައްޔިތުންގެ ނިންމުން ތަންފީޒު ކުރަން ފުލުހުން ފަސްނުޖެހުމަށް އަރީފު އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި
  8. ވަގުތެޔޮ ސްޕެޝަލް ގެ މައްސަލަ ފުލުހަށް ހުށައެޅީ އިލެކްޝަންސް އިން!


ސަން އެކުއާ ޕަސިކުޑާ ރިސޯޓް -- ގޫގުލް

ވާރލްޑް ޓްރެވެލް އެވޯޑް 2017 ގައި ސަން އެކުއާ ޕަސިކުޑާއަށް ސްރީލަންކާގެ ލީޑިން ބީޗް ރިޒޯޓްގެ އެވޯޑް ލިބިއްޖެއެވެ.

 

މި އެވޯޑް އެރިސޯޓަށް ލިބިފައިވަނީ އޭޝިޔާ އޮސްޓްރޭލިއާގެ ވާރލްޑް ޓްރެވެލް އެވޯޑް 2017ގެ ގާލާ ސެރެމަނީގައެވެ.

 

ސަން އެކުއާ ޕަސިކުޑާރއާއި އެކި މިއެވޯޑަށް ވާދަކޮށްފައިވަނީ އަންނަންތަރާ ކަލުތަރާ ރިސޯޓާއި އަނަންތަރާ ޕީސް ހެވަން ޓްރެންގަލެ ރިސޯޓްގެ އިތުރުން އަވަނި ބެންޓޯޓާ ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ، އަދި ޝަންގްރިލާސް ހަންބަންޓޯޓާ ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ ގެ އިތުރުން ވިވަންޓާ ބައި ތާޖް ބެންޓޯޓާ އެވެ.

 

ސަން އެކުއާ ޕަސިކުޑާރއަށް މިއެވޯޑް ލިބުނީ ވާދަކުރި ހުރިހާ ރިސޯޓެއްގެ މެދުގައި ވޯޓް ލައިގެންނެވެ.

 

ގާލާ އެވޯޑް ސެރެމަނީ ބާއްވާފައިވަނީ ޖޫން 4ގައި ޗައިނާގެ ޝަންހާއީގައެވެ.

 

މިފަދަ އެވޯޑްތަކުގެ ސަބަބުން ދޭހަވަނީ އެކުންފުނީގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުންގެ އިހްލާސްތެރިކަމާއި ބުރަ މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާ ކަމަށް ސަން ސިޔާމް ރިސޯޓުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

 

ސަން އެކުއާ ޕަސިކުޑާރއަކީ ސްރީލަންކާގައި ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ސަން ސިޔާމް ރިސޯޓްސްއިން ހިއްސާވާ ރިސޯޓެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 އަހަރު ކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެ އެމްވީ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް