16 ފެބުރުއަރީ 2019 | ހޮނިހިރު | 03 ހިޔަވިހާ
11 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:41
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:35

ސަން އެކުއާ ޕަސިކުޑާ

ސަން އެކުއާ ޕަސިކުޑާއަށް ސްރީލަންކާގެ ލީޑިން ބީޗް ރިޒޯޓްގެ އެވޯޑް ލިބިއްޖެ

  • ގާލާ އެވޯޑް ސެރެމަނީ ބާއްވާފައިވަނީ ޖޫން 4ގައި
  • ސަން އެކުއާ ޕަސިކުޑާރއަކީ ސްރީލަންކާގައި ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ރިސޯޓެއް
ރިޒުނާ ޒަރީރު | RiznaZareer

| 12 ޖޫން 2017 | ހޯމަ 22:38 | |

މަގުބޫލް

  1. އޭސީސީގެ ރިޕޯޓް ގަބޫލެއް ނުކުރަން: ޝުނާނާ
  2. އިންޑިއާގެ ހޮސްޕިޓަލަށް މަންމަ ދޫކޮށްލި ދަރިފުޅު، މިއަދު އެއީ ސްވިޒަލޭންޑްގެ ގާނޫނޫ ހަދާ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރެއް!
  3. ޔާމީންގެ ޑޮލަރު އެކައުންޓް ހުޅުވީ ކަރަޕްޝަން ފައިސާ ޖަމާކުރުމުގެ ހަ ދުވަސް ކުރިން
  4. ރައީސްގެ ސުވާލު: އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ރިޕޯޓް ތިން އަހަރުވަންދެން ފޮރުވާފައި ބޭއްވީ ކީއްވެ؟
  5. ފުރަތަމަ ޑިގްރީ އާއި ހަމައަށް ހިލޭ ކިޔެވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި
  6. ވެލިދޫގައި ދެ އަންހެން ފަތުރުވެރިން ކައިވެނި ކުރި ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަ ދޮގުކޮށްފި
  7. ފަނޑިޔާރު ފާއިޒާއި، މުއުތަސިމް ވަކިކުރުމަށް މެންބަރުންނަށް 10 މިލިއަން!
  8. ވަގު މުއާމަލާތްތައް ހިންގި އިރު، ޑޮލަރު ގަނެ ވިއްކުމުގެ ހުއްދަ އެސްއޯއެފްގައި ނެތް: އޭސީސީ


ސަން އެކުއާ ޕަސިކުޑާ ރިސޯޓް -- ގޫގުލް

ވާރލްޑް ޓްރެވެލް އެވޯޑް 2017 ގައި ސަން އެކުއާ ޕަސިކުޑާއަށް ސްރީލަންކާގެ ލީޑިން ބީޗް ރިޒޯޓްގެ އެވޯޑް ލިބިއްޖެއެވެ.

 

މި އެވޯޑް އެރިސޯޓަށް ލިބިފައިވަނީ އޭޝިޔާ އޮސްޓްރޭލިއާގެ ވާރލްޑް ޓްރެވެލް އެވޯޑް 2017ގެ ގާލާ ސެރެމަނީގައެވެ.

 

ސަން އެކުއާ ޕަސިކުޑާރއާއި އެކި މިއެވޯޑަށް ވާދަކޮށްފައިވަނީ އަންނަންތަރާ ކަލުތަރާ ރިސޯޓާއި އަނަންތަރާ ޕީސް ހެވަން ޓްރެންގަލެ ރިސޯޓްގެ އިތުރުން އަވަނި ބެންޓޯޓާ ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ، އަދި ޝަންގްރިލާސް ހަންބަންޓޯޓާ ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ ގެ އިތުރުން ވިވަންޓާ ބައި ތާޖް ބެންޓޯޓާ އެވެ.

 

ސަން އެކުއާ ޕަސިކުޑާރއަށް މިއެވޯޑް ލިބުނީ ވާދަކުރި ހުރިހާ ރިސޯޓެއްގެ މެދުގައި ވޯޓް ލައިގެންނެވެ.

 

ގާލާ އެވޯޑް ސެރެމަނީ ބާއްވާފައިވަނީ ޖޫން 4ގައި ޗައިނާގެ ޝަންހާއީގައެވެ.

 

މިފަދަ އެވޯޑްތަކުގެ ސަބަބުން ދޭހަވަނީ އެކުންފުނީގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުންގެ އިހްލާސްތެރިކަމާއި ބުރަ މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާ ކަމަށް ސަން ސިޔާމް ރިސޯޓުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

 

ސަން އެކުއާ ޕަސިކުޑާރއަކީ ސްރީލަންކާގައި ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ސަން ސިޔާމް ރިސޯޓްސްއިން ހިއްސާވާ ރިސޯޓެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެ އެމްވީ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް