19 ނޮވެންބަރު 2018 | ހޯމަ | 06 ނޮރަ
11 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:15
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:06

ސަން އެކުއާ ޕަސިކުޑާ

ސަން އެކުއާ ޕަސިކުޑާއަށް ސްރީލަންކާގެ ލީޑިން ބީޗް ރިޒޯޓްގެ އެވޯޑް ލިބިއްޖެ

  • ގާލާ އެވޯޑް ސެރެމަނީ ބާއްވާފައިވަނީ ޖޫން 4ގައި
  • ސަން އެކުއާ ޕަސިކުޑާރއަކީ ސްރީލަންކާގައި ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ރިސޯޓެއް
ރިޒުނާ ޒަރީރު | RiznaZareer

| 12 ޖޫން 2017 | ހޯމަ 22:38 | |

މަގުބޫލް

  1. ރާއްޖެޓީވީގެ ބޭނުމަކީ ހިޔާލުތަފާތު ކުރުމާއި ނަފްރަތު އުފެއްދުން: ރައީސް ނަޝީދު
  2. ރައީސް ޔާމީނާއެކު ސިޔާސީ މަސައްކަތްކުރެއްވި ބޭފުޅުންނަށް މި ސަރުކާރުން ފުރުސަތު ދީގެން ނުވާނެ: ރައީސް ނަޝީދު
  3. ރައީސް ސޯލިހުގެ ކެބިނެޓަށް އަންހެން ހަތް ވަޒީރުން!
  4. އަޅުގަނޑަށް ރަނގަޅީ މެޑަމް ނުވަތަ މަހާރެހެންދި ފަދަ ނަންނަމުން މުހާތަބު ނުކުރެއްވިއްޔާ: ފަޒްނާ
  5. ހުވާ ކުރާ ރަސްމިއްޔާތަށް ދަނޑުގައި ހަދާފައި ވަނީ މަޖިލީހުގެ މާލަމެއް
  6. އެންމެ އާދައިގެ ރައްޔިތު މީހާއަށް ވެސް ދައުވަތު ލިބުނު އެންމެ މަތީ ފަންތީގެ ހަފްލާ
  7. ބޮޑު ސުވާލެއް: ޝޭޚް އިމްރާންގެ ވަޒީރުކަމުގެ ޝަރުތު ހަމަވޭތަ؟
  8. އާ ސަރުކާރުގެ ވަޒީރުން ހުވާ ކުރެއްވުން މިރޭ


ސަން އެކުއާ ޕަސިކުޑާ ރިސޯޓް -- ގޫގުލް

ވާރލްޑް ޓްރެވެލް އެވޯޑް 2017 ގައި ސަން އެކުއާ ޕަސިކުޑާއަށް ސްރީލަންކާގެ ލީޑިން ބީޗް ރިޒޯޓްގެ އެވޯޑް ލިބިއްޖެއެވެ.

 

މި އެވޯޑް އެރިސޯޓަށް ލިބިފައިވަނީ އޭޝިޔާ އޮސްޓްރޭލިއާގެ ވާރލްޑް ޓްރެވެލް އެވޯޑް 2017ގެ ގާލާ ސެރެމަނީގައެވެ.

 

ސަން އެކުއާ ޕަސިކުޑާރއާއި އެކި މިއެވޯޑަށް ވާދަކޮށްފައިވަނީ އަންނަންތަރާ ކަލުތަރާ ރިސޯޓާއި އަނަންތަރާ ޕީސް ހެވަން ޓްރެންގަލެ ރިސޯޓްގެ އިތުރުން އަވަނި ބެންޓޯޓާ ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ، އަދި ޝަންގްރިލާސް ހަންބަންޓޯޓާ ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ ގެ އިތުރުން ވިވަންޓާ ބައި ތާޖް ބެންޓޯޓާ އެވެ.

 

ސަން އެކުއާ ޕަސިކުޑާރއަށް މިއެވޯޑް ލިބުނީ ވާދަކުރި ހުރިހާ ރިސޯޓެއްގެ މެދުގައި ވޯޓް ލައިގެންނެވެ.

 

ގާލާ އެވޯޑް ސެރެމަނީ ބާއްވާފައިވަނީ ޖޫން 4ގައި ޗައިނާގެ ޝަންހާއީގައެވެ.

 

މިފަދަ އެވޯޑްތަކުގެ ސަބަބުން ދޭހަވަނީ އެކުންފުނީގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުންގެ އިހްލާސްތެރިކަމާއި ބުރަ މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާ ކަމަށް ސަން ސިޔާމް ރިސޯޓުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

 

ސަން އެކުއާ ޕަސިކުޑާރއަކީ ސްރީލަންކާގައި ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ސަން ސިޔާމް ރިސޯޓްސްއިން ހިއްސާވާ ރިސޯޓެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 އަހަރު ކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެ އެމްވީ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް