13 ނޮވެންބަރު 2018 | އަންގާރަ | 01 ނޮރަ
05 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:50
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:14
މަޣްރިބް 17:50
އިޝާ 19:05

ފްލައިމީ

ފްލައިމީން އައްޑޫ އާއި ފުވައްމުލަކުގެ ވަންވޭ ޓިކެޓްގެ އަގު 888ރ. އަށް

  • ފްލައިމީއިން މިވަގުުތު ދަތުރުކުރަނީ މާމިގިއްޔަ އެކަނި
ރިޒުނާ ޒަރީރު | RiznaZareer

| 11 ޖޫން 2017 | އާދީއްތަ 13:59 | |

މަގުބޫލް

  1. ނަޝީދު މިނިވަންކުރުމާ ދެކޮޅު ހެއްދެވީ ޕީޕީއެމްގެ ނުވަ މެމްބަރުން
  2. މަރުވިޔަސް ތަހުގީގުތަކަށް އެއްބާރުލުން ނުދީ ބޭސްފަރުވާއަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދާކަށް ބޭނުމެއް ނޫން: އަދީބު
  3. އާ ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތައް މިއަދު އިއުލާންކުރަނީ
  4. ރައީސް ނަޝީދު އައިޑީކާޑް ހެއްދެވުމަށް އުކުޅަހު ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅުއްވައިފި
  5. ޕީޕީއެމް އޮތީ އައިސީޔޫގައި، ލީޑާޝިޕް އިސްތިއުފާ ދެއްވަންޖެހޭ: މޫސަ
  6. ޖަރީމާ ހިންގީ ރައީސް ޔާމީންއާއި ހުސައިން ވަހީދު، އިންސާފްގެ ކުރިމައްޗަށް ގެންނާނަން:ކާނަލް ނާޒިމް
  7. ދަރިވަރުންނަށް ހިލޭ ނާސްތާ، ޑިގްރީއަށް ކިޔަވައި ދިނުން ވެސް ހިލޭ!
  8. މަހުލޫފު އެމްޑީޕީއަށް ސޮއި ކުރައްވައިފި


ފްލައިމީއިން މިވަގުުތު ދަތުރުކުރަނީ މާމިގިއްޔަ އެކަނި -- ގޫގުލް

އައްޑޫ ސިޓީ އާއު ފުވައްމުލަކާއި ދޭތެރޭ ފްލައިމީގެ ދަތުރުތައް ފަށަން ތައްޔާރުވަމުންދާއިރު ވަންވޭ ޓިކެޓްގެ އަގު 888 ރުފިޔާއަށް ވިއްކާނެ ކަމަށް އެކުންފުނިން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

 

ފްލައިމީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ އަބްދުﷲ ނާޝިދު ރާއްޖެއެމްވީއަށް މައުލޫމާތުދެއްވަމުން ވިދާޅުވީ އައްޑޫ އާއި ފުވައްމުލަކުގެ ދަތުރުތައް ފެށުމަށް ވާންޖެހޭ ތައްޔާރީތައް ވަމުންދާ ކަމަށާއި އެގޮތުން ޖޫން 15 ވަނަ ދުވަހު ދަތުރުތައް ފެށުމަށް ހުރިހާ ކަމެއް ނިންމަމުންދާ ކަމަށެވެ.

 

ނާޝިދު ވިދާޅުވީ މި ދެ ޑެސްޓިނޭޝަންގެ ޓިކެޓްގެ ފުރަތަމަ ފެއަރ އަކީ 888ރ. ކަމަށާއި ދެން ހުރި ޓިކެޓް ފެއަރ ތަކުގެ އަގުތައް ވަރަށް އަވަހަށް ހާމަކުރާނެ ކަމަށެވެ.

 

އައްޑޫއާއި ފުވައްމުލަކުއަކީ ކުރިންވެސް ފްލައިމީން ދަތުރުތައް ބާއްވާފައިވާ ދެ ޑެސްޓިނޭޝަން ކަމަށާއި އެހެންކަމުން މިވަގުތު އެސަރަހައްދުތަކުގައި ޤާއިމްކުރަންޖެހޭ ފްލައިމީގެ އޮފީސްތައް ޤާއިމްކުރުމާއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ނިންމަންޖެހޭ މަސައްކަތް ވަރަށް ހަލުވިކަމާއި އެކު ކުރިއަށްދާ ކަމަށް ނާޝިދު ވިދާޅުވިއެވެ.

 

އަދި ފްލައިމީގެ އަމާޒަކީ މިދަތުރުތައް ފެށުމާއެކު ކޮންމެ ދުވަހު އެއް ފްލައިޓް ޝެޑިއުލްކޮށްގެން މި ދެ ޑެސްޓިނޭޝަންއަށްވެސް ބޭއްވުން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

 

ފްލައިމީއިން މިވަގުުތު ދަތުރުކުރަނީ މާމިގިއްޔަ އެކަންޏެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 އަހަރު ކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފިޔާޒު މޫސާ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް