19 ޖެނުއަރީ 2019 | ހޮނިހިރު | 01 ހުވަން
13 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
އިޝާ 19:32
މަޣްރިބް 18:16
އަސްރު 15:40
މެންދުރު 12:21
އިރުއަރާ 06:17
ފަތިސް 05:02

ފްލައިމީ

ފްލައިމީން އައްޑޫ އާއި ފުވައްމުލަކުގެ ވަންވޭ ޓިކެޓްގެ އަގު 888ރ. އަށް

  • ފްލައިމީއިން މިވަގުުތު ދަތުރުކުރަނީ މާމިގިއްޔަ އެކަނި
ރިޒުނާ ޒަރީރު | RiznaZareer

| 11 ޖޫން 2017 | އާދީއްތަ 13:59 | |

މަގުބޫލް

  1. ނާކާމިޔާބުވި ކެންޑިޑޭޓުން ވީހާ ވެސް އަވަހަށް އަޅުގަނޑާ ގުޅުއްވުން އެދެން: ނަޝީދު
  2. ފަސް މެމްބަރަކަށް މަޖިލީހަށް ވަދާކުރެއްވުމުގެ ފުރުސަތު ގެއްލިއްޖެ
  3. އެމްޑީޕީ ޓިކެޓް މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ބައެއް މެމްބަރުންނަށް
  4. މަންމަގެ ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ބަސްތައް ކުލަ ފަންސުރުގައި!
  5. ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ ޓިކެޓް ޖީހާން ކާމިޔާބުކޮށްފި
  6. މިހާރުގެ 7 މެމްބަރަކު އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓް ކަށަވަރު ކުރައްވައިފި
  7. އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީ: ނަމޫނާއެއް، ގިނަ ފިލާވަޅުތަކެއް!
  8. ބައެއް ދާއިރާތަކުގެ ވޯޓު ފޮށިތައް ބަންދުކޮށް ފޮށިތައް ގުނަން ފަށައިފި


ފްލައިމީއިން މިވަގުުތު ދަތުރުކުރަނީ މާމިގިއްޔަ އެކަނި -- ގޫގުލް

އައްޑޫ ސިޓީ އާއު ފުވައްމުލަކާއި ދޭތެރޭ ފްލައިމީގެ ދަތުރުތައް ފަށަން ތައްޔާރުވަމުންދާއިރު ވަންވޭ ޓިކެޓްގެ އަގު 888 ރުފިޔާއަށް ވިއްކާނެ ކަމަށް އެކުންފުނިން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

 

ފްލައިމީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ އަބްދުﷲ ނާޝިދު ރާއްޖެއެމްވީއަށް މައުލޫމާތުދެއްވަމުން ވިދާޅުވީ އައްޑޫ އާއި ފުވައްމުލަކުގެ ދަތުރުތައް ފެށުމަށް ވާންޖެހޭ ތައްޔާރީތައް ވަމުންދާ ކަމަށާއި އެގޮތުން ޖޫން 15 ވަނަ ދުވަހު ދަތުރުތައް ފެށުމަށް ހުރިހާ ކަމެއް ނިންމަމުންދާ ކަމަށެވެ.

 

ނާޝިދު ވިދާޅުވީ މި ދެ ޑެސްޓިނޭޝަންގެ ޓިކެޓްގެ ފުރަތަމަ ފެއަރ އަކީ 888ރ. ކަމަށާއި ދެން ހުރި ޓިކެޓް ފެއަރ ތަކުގެ އަގުތައް ވަރަށް އަވަހަށް ހާމަކުރާނެ ކަމަށެވެ.

 

އައްޑޫއާއި ފުވައްމުލަކުއަކީ ކުރިންވެސް ފްލައިމީން ދަތުރުތައް ބާއްވާފައިވާ ދެ ޑެސްޓިނޭޝަން ކަމަށާއި އެހެންކަމުން މިވަގުތު އެސަރަހައްދުތަކުގައި ޤާއިމްކުރަންޖެހޭ ފްލައިމީގެ އޮފީސްތައް ޤާއިމްކުރުމާއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ނިންމަންޖެހޭ މަސައްކަތް ވަރަށް ހަލުވިކަމާއި އެކު ކުރިއަށްދާ ކަމަށް ނާޝިދު ވިދާޅުވިއެވެ.

 

އަދި ފްލައިމީގެ އަމާޒަކީ މިދަތުރުތައް ފެށުމާއެކު ކޮންމެ ދުވަހު އެއް ފްލައިޓް ޝެޑިއުލްކޮށްގެން މި ދެ ޑެސްޓިނޭޝަންއަށްވެސް ބޭއްވުން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

 

ފްލައިމީއިން މިވަގުުތު ދަތުރުކުރަނީ މާމިގިއްޔަ އެކަންޏެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފިޔާޒު މޫސާ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް