14 ނޮވެންބަރު 2018 | ބުދަ | 01 ނޮރަ
06 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:14
މަޣްރިބް 17:50
އިޝާ 19:05

އެއާ އޭޝިއާ

ބެންކޮކާއި ރާއްޖެއާ ދެމެދު ދަތުރުތައް ކުރަން އެއަރއޭޝިއާއިން ފަށަނީ

 • ބެންކޮކް ޓިކެޓްގެ އަގު އަދި ހާމަކޮށްފައެއް ނުވޭ
 • ޖުލައި މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހު ދަތުރު ފަށާނެ
 • ދުވާލަކު އެއް ފުލައިޓް އޮޕަރޭޓް ކުރާނެ
ރިޒުނާ ޒަރީރު | RiznaZareer

| 11 ޖޫން 2017 | އާދީއްތަ 15:30 | |

މަގުބޫލް

 1. ނަޝީދު މިނިވަންކުރުމާ ދެކޮޅު ހެއްދެވީ ޕީޕީއެމްގެ ނުވަ މެމްބަރުން
 2. މަރުވިޔަސް ތަހުގީގުތަކަށް އެއްބާރުލުން ނުދީ ބޭސްފަރުވާއަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދާކަށް ބޭނުމެއް ނޫން: އަދީބު
 3. ރައީސް ނަޝީދު އައިޑީކާޑް ހެއްދެވުމަށް އުކުޅަހު ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅުއްވައިފި
 4. އާ ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތައް މިއަދު އިއުލާންކުރަނީ
 5. ދަރިވަރުންނަށް ހިލޭ ނާސްތާ، ޑިގްރީއަށް ކިޔަވައި ދިނުން ވެސް ހިލޭ!
 6. މަހުލޫފު އެމްޑީޕީއަށް ސޮއި ކުރައްވައިފި
 7. ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް ބިން މިލްކު ކުރެވޭ އިސްލާހު ބާތިލު ކުރަން ހުށަހަޅާނަން: ބޮޗޭ
 8. ރައީސް ޔާމީނާއި ވަޒީރުން ޖުމްޙޫރީ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވަޑައިނުގަތުމުން ރައީސް މައުމޫން ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެ


އެއަރއޭޝިއާގެ ފްލައިޓެއް -- ގެޓީ އިމޭޖާސް

ތައިލެންޑްގެ ބެންކޮކާއި ރާއްޖެއާ ދެމެދު ޝެޑިއުލް ދަތުރުތައް ކުރުމަށްޓަކައި އެއަރ އޭޝިއާއަށް ހުއްދަދީފިއެވެ.

 

އެއަރއޭޝިޔާގެ ދަތުރުތައް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުން އަންނަ ޖުލައި މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހުން ތައިލެންޑްގެ ޑުންމުއާންގް އެއަރޕޯޓާއި ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓާ ދެމެދު ދުވާލަކު އެއް ފުލައިޓް އޮޕަރޭޓް ކުރާނެއެވެ. މި ދަތުރުތަކުގައި އެ އެއަރލައިނުން ބޭނުންކުރާނީ 180 ގޮނޑީގެ ޖާގައިގެ އެއަރބަސް A320 މަރުކާގެ މަތިންދާ ބޯޓެއްގައެވެ.

 

ދަތުރުތައް ފަށަން ތައްޔާރުވަމުންދާއިރު ބެންކޮކް ޓިކެޓްގެ އަގު އަދި އެއަރއޭޝިޔާއިން ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

 

އެއަރއޭޝިއާގެ ދަތުރުތައް ފެށުމާއެކު ތައިލެންޑާއި ރާއްޖެއާ ދެމެދު އޮޕަރޭޓްކުރާ އެއަރލައިންތަކުގެ ޢަދަދު ތިނަކަށް އަރާނެއެވެ. މިވަގުތު ދެ ޤައުމުގެ ދެމެދުގައި ދަތުރުކުރަމުން އަންނަނީ ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ އެއަރލައިން މޯލްޑިވިއަން އާއި ތައިލެންޑްގެ ބެންގކޮކް އެއަރވޭޒުންނެވެ.

 

ރާއްޖެއަށް މިވަގުތު ޖުމްލަ 28 އެއަރލައިނެއް ދަތުރުކުރަމުންދެއެވެ. މި އެއަރލައިންތަކުން ދުނިޔޭގެ ތަފާތު 34 މަންޒިލަކަށް ވަނީ ވައިގެމަގުން ގުޅާލެވިފައެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 އަހަރު ކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފިޔާޒު މޫސާ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް