22 އޭޕުރިލް 2019 | ހޯމަ | 01 ބުރުނު
15 ޝަޢުބާން 1440
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:56
މެންދުރު 12:09
އަސްރު 15:20
މަޣްރިބް 18:13
ޢިޝާ 19:27

އާރުއޯއެލް

ކުރިއަށް އޮތް 24 ގަޑިއިރު ތެރޭގައި އާރުއޯއެލްގެ އިންޓަނެޓްގެ ހިދުމަތަށް ކުރިއެރުންތަކެއް ލިބޭނެ!

 • އިންޓަނެޓް ހިދުމަތަށް ޖޫން ހަޔަކުން ފެށިގެން ބުރޫއަރާފައި ވަނީ ސަބްމެރިން ކޭބަލް ހަލާކުވުމުގެ ސަބަބުން
 • ކޭބަލް މަރާމާތުކޮށް ނިމޭނެ ވަގުތެއް ރިލަޔަންސް އިންޑިޔާއިން ޔަގީންކޮށްދީފައި ނެތް
 • ދިރާގު މެދުވެރިކޮށް އައިޕީ ޓްރެފިކް ބެކަޕެއް މިހާރުވާނީ ގާއިމްކޮށްފަ
|

| 11 ޖޫން 2017 | އާދީއްތަ 02:08 | |

މަގުބޫލް

 1. ރީތިރަށުގެ ފަޅުތެރޭގައި އިންސާނަކު އުދުހެނީ!
 2. ލަންކާގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާ: ބޮންގޮއްވި މީހުން އުފުލި ވޭނު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް
 3. ބޮމެއް ފެނުމުން ލަންކާގެ މައި އެއާޕޯޓް ބަންދުކޮށްފި!
 4. ލަންކާގައި ހުންނަ ޝަންގްރިއްލާއަށް ހަމަލާދިނީ ހަށިގަނޑުގައި ބޮން ހަރުކޮށްގެން!
 5. ލަންކާ އަށް ހަމަލާ ދިން މީހުން ދެނެގަނެވިއްޖެ، ހަތް މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި
 6. ލަންކާއަށް ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާގެ އިންޒާރު ކުރިން ލިބަފައިވޭ: ބޮޑުވަޒީރު ރަނިލް
 7. ލަންކާގައި ހިިނގި ބޮމުގެ ހަމަލާއަކީ ޓެރަރިޒަމްގެ ފިނޑި އަމަލެއް: ރައީސް
 8. ފުލުފުލުގައި ދިން ހަމަލާތަކާ އެކު، ލަންކާ އަޑިގަނޑަކަށް!


އާރްއޯއެލްގެ މާރކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް މެނޭޖަރ މަނާލް ލަތީފް -- ފޮޓޯ:ރާއްޖެ އެމްވީ -- ރާއްޖެއެމްވީ

އާރުއޯއެލްގެ އިންޓަނެޓް ހިދުމަތަށް 24 ގަޑިއިރު ތެރޭގައި ކުރިއެރުންތަކެއް ލިބޭނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފި އެވެ.

 

އާރުއޯއެލްގެ އިންޓަނެޓް ހިދުމަތަށް ޖޫން ހަޔަކުން ފެށިގެން ބުރޫއަރާފައި ވަނީ ސަބްމެރިން ކޭބަލް ހަލާކުވުމުގެ ސަބަބުންނެވެ. ކޭބަލް ހަލާކުވުމުގެ ސަބަބުން ރާއްޖެއާ އިންޑިއާދެމެދު އައިޕީ ޓްރެފިކްވަނީ މުޅީން ވަނީ ކެނޑިފަ އެވެ.

 

އެ ކުންފުނިން ހޮނިހިރު ދުވަހު ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ އިންޑިއާ ކައިރިން ހަލާކުވި ސަބްމެރިން ކޭބަލް މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހިގަމުންދަނީ ދަތިތަކަކާ އެކު ކަމަށެވެ. އެހެންވެ، ކޭބަލް މަރާމާތުކޮށް ނިމޭނެ ވަގުތެއް ރިލަޔަންސް އިންޑިޔާއިން ޔަގީންކޮށްދީފައި ނެތް ކަމަށެވެ.

ޓްރިވަންޑްރަމްއާ ގުޅާފައިވާ ކޭބަލް މުޅިން ރިސްޓޯރކުރުމު މަސައްކަތް ހިގަމުންދާ ބާރު މިނަށްބަލައި، އައިޕީ ޓްރެފިކްގެ ބައެއް ލަންކާއިން ހޯދުމަށްޓަކާ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ވެސް އާރުއޯއެލުން ބުނެ އެވެ. އަދި  ލަންކާއާދެމެދު އިތުރު އައިޕީ ލިންކްތައް ގާއިމްކޮށް ކަސްޓަމަރުންނަށް ލިބޭ ހިދުމަތް ކުރިއަށް އޮތް 24 ގަޑިއިރުތެރޭގައި މިހާރަށްވުރެ ރަގަޅުވެގެންދާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ކަމަށް ވެސް އެ ކުންފުނިން ބުންޏެވެ.

 

އާރުއޯއެލްގެ އިންޓަނެޓްގެ ހިދުމަތަށް ބުރޫއަރާފައިވާތީ، އެ ކުންފުނީގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް ހިދުމަތް ހަމަޖައްސައި ދިނުމުގެ ގޮތުން ދިރާގު މެދުވެރިކޮށް  އައިޕީ ޓްރެފިކް ބެކަޕެއް ވެސް ގާއިމްކޮށް ޚިދުމަތް ދޭން ފަށާފައިވާ ކަމަށް ވެސް އާރުއޯއެލްއިން ބުނެ އެވެ.

ނަމަވެސް ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު އެންމެއެދެވޭ ގޮތަށް ގާއިމް އަދި ނުކުރެވޭ ކަމަށް ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެ އެވެ.

 

އާރުއޯއެލްގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް ދިމާވެގެންދިޔަ ދަތިތައް ވަނީ ދިރާގުގެ މެނޭޖްމަންޓުން އަމިއްލަ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ދެކި ދިރާގުގެ ޓެކްނިކަލް ޓީމުތަކުން އާރުއޯއެލް އަށް ވަރަށް ހާއްސަ އެހީތެރިކަމެއް ފޯރުކޮއްދީފަައި ކަމަށް ވެސް ބަޔާނުގައިވެ އެވެ.

"ދިރާގާއި އާރުއޯއެލްއާ ދެމެދުގެ ނެޓްވާކް ލިންތައް ދިރާގުން ގާއިމްކޮށް ޓެސްކޮށް މަދު ވަގުތުކޮޅެއްގެ  ތެރޭގައި ނިންމާލައި އަދި ބައެއް އިކުއިޕްމަންޓް ވެސް  ދިރާގުން އިސްނަަގައި ފޯރުކޮއްދީފައިވެއެވެ" ބަޔާނުގައިވެ އެވެ.  

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފިޔާޒު މޫސާ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް