22 ފެބުރުއަރީ 2019 | ހުކުރު | 09 ހިޔަވިހާ
17 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:39
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34

ރަމަޟާން 1438

ފަތުގެ އަގު މައްޗަށް، ކަނޑު މަހުގެ އަގު ވަރަށް ބޮޑުތަން ދަށަށް

 • ކަނޑު މަސް ކިލޯއެއް އުޅެނީ 20ރ އާއި 25ރ. އާ ދެމެދުގައި
 • ފަތުގެ ބާވަތްތަކުގެ އަގުތަކަށް މާބޮޑު ބަދަލެއް ނާންނާނެ
 • މާރުކޭޓުގައި ލިބެން ހުރި ފަތުގެ ބާވަތްތައް ގިނަ
ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު | FathimathShana

| 10 ޖޫން 2017 | ހޮނިހިރު 17:00 | |

މަގުބޫލް

 1. ނިހާން ފުލުހުންގެ ވެހިކަލަކަށް ހުރަސްއަޅާ ވީޑީއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ
 2. ރައީސް ޔާމީނުގެ ހާލަތު ޅެން ބައިތަކުން
 3. ސަދަގާތް ފައުންޑޭޝަނުން އެސްޓީއޯ އިން ނެގި ކާޑުގެ ބާވަތްތަކަށް ފައިސާ ދެއްކީ ތަހުގީގު ފެށުމުން!
 4. ފާއިތުވި މުއްދަތުގެ މުސާރައާއެކު ސިމާދަށް އަލުން ވަޒިފާ ދޭން ހުކުމް ކޮށްފި
 5. ޔާމިން ދޫކޮށްލަން ގޮވާލި މުޒާހަރާ: ފާޑުކިޔުން ރައީސާއި އެމްޑީޕީއަށް
 6. ހުވާވޭގެ އެންމެ ފަހުގެ ނޯވާ 4 ރާއްޖޭގެ ބާޒާރަށް ނެރެފި
 7. ބޮލަށާއި މެޔަށް ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީ މީހަކު ޒަހަމް ކޮށްލައިފި
 8. އަނދުން ހުސެއިންގެ ހަރަދުގައި ފަސް ކުއްޖަކަށް ބެންގަލޫރް ގައި ކިޔަވައި ދޭނީ


ލޯކަލް މާރުކޭޓު ސަރަހައްދު -- ރާއްޖެއެމްވީ ފޮޓޯ : މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓުގައި ލިބެން ހުރި ފަތުގެ އަގު ބޮޑުވި ނަމަވެސް، މަސް މާރުކޭޓުގައި ކަނޑުމަހުގެ އަގު ވަރަށް ބޮޑުތަން ދަށަށް ހިންގައްޖެ އެވެ.

ބާޒާރުގެ އަގުތަކަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލުތަކަށް ބަލާ އިރު، ކޮޕީ ފަތް ބޮނޑިއެއް އުޅެނީ، 20ރ. އާއި 25ރ. އާ ދެމެދުގެ އަގުތަކެއްގައެވެ. ލެޓިއުސް ކިލޯއެއް ބައެއް ތަންތަނުން 150ރ. އަށް ލިބެން ހުރި އިރު އަނެއްބާއި ގޮޅިތަކުން  ލެޓިއުސް އުޅެނީ، 170ރ. އަށެވެ. ކުއްޅަފިލާ ފަތް ބޮޑިއެއް 15ރ. އަށް އުޅޭ އިރު ކަންކުން ފަތް ބޮނޑިއެއް އުޅެނީ، 10ރ. އަށެވެ. ކޮރިއެންޑާ ފަތުގެ 100 ގްރާމު 20ރ. އަށް ލިބެން ހުރި އިރު ބޯވެލި ފަތް ބޮނޑިއެއް އުޅެނީ 30ރ. އަށެވެ.

އާއްމުގޮތެއްގައި ފަތުގެ ބާވަތްތައް މާރުކޭޓުގައި ލިބެން ހުރީ ކ. ކާށީދޫ އިން އަދި އއ. ތޮއްޑޫ އިން ގެނެސްގެން ވިއްކާ ފަތުގެ ބާވަތްތަކެވެ. ފަތުގެ ބާވަތްތަކުގެ އަގުތައް އުފުލިފައިވަނީ، ފަތުގެ ބާވަތްތަކަށް އޮންނަ ޑިމާންޑް ބޮޑުވުމުގެ އިތުރުންނާއި، ފަތް ލިބުމުގައި ދަތިތައް ކުރިމަތިވާތީ ކަމަށް ތަކެތި ވިއްކާ ފަރާތްތަކުން ބުނެއެވެ.

ކަރާގެ އަގު މާރުކޭޓުގައި އުޅެނީ 20ރ. އާއި 25ރ. އާ ދެމެދުގެ އަގުތަކެއްގަ އެވެ.

މީގެ އިތުރުން މަސް މާރުކޭޓުގައި ކަނޑުމަސް ކިލޯއެއްގެ އަގު އުޅެނީ 20ރ. އާއި 25ރ. އާ ދެމެދުގެ އަގުތަކެއްގަ އެވެ. މިދިޔަ ހަފްތާ ނިމުނު އިރު، މާރުކޭޓުގައި ކަނޑު މަސް ކިލޯއެއް އުޅެނީ، 30ރ. އާއި 40ރ. އާ ދެމެދުގެ އަގުތަކެއްގަ އެވެ. މަހުގެ އަގު ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ވެސް ހެޔޮވެގެންދާނެ ކަމަށް މަސްވިއްކާ ފަރާތްތަކުން ބުނެ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް