23 މާރޗް 2019 | ހޮނިހިރު | 13 ފަސްބަދުރުވަ
16 ރަޖަބު 1440
އިޝާ 19:29
މަޣްރިބް 18:18
އަސްރު 15:20
މެންދުރު 12:17
އިރުއަރާ 06:08
ފަތިސް 04:57

ތައިލެންޑް

ފޭސްބުކްގައި ޝާހީ އާއިލާއަށް ފާޑު ކިޔުމުން 35 އަހަރަށް ޖަލަށް!

  • ޖަލަށް ލުމަށް ހުކުމް ކޮށްފައިވަނީ 34 އަހަރުގެ ތައިލެންޑު ރައްޔިތެއް
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު | thahavahyd

| 9 ޖޫން 2017 | ހުކުރު 21:04 | |

މަގުބޫލް

  1. ނިއުޒިލޭންޑްގެ ބޮޑު ވަޒީރު މިސާލު ނެންގެވީ ރަސޫލާގެ ހަދީސްފުޅުން
  2. ބަލިކަމަށް ބުނެ ބަހާނާ ދެއްކުމަށް ފަހު ރާއްޖޭ އައުމުން ރަޝިއާގެ ރީތީގެ ރާނީއެއްގެ ލަގަބު އަތުލައިފި
  3. ވެލާ ރިޒޯޓުގެ އަގުވައްޓާލަން މީހަކު ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން!
  4. އަހަރުމެންގެ ވަނީ ހިތް ހަލާކުވެފައި، އެކަަމަކު މިތިބީ އެކަތިގަނޑެއްގެ ގޮތުގައި: ނޫރް މިސްކިތުގެ އިމާމް
  5. ކުރިއަށް އޮތް ދެ ހަފްތާ ތެރޭގައި ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ފުރަތަމަ މަޝްރޫއު އިފްތިތާހްކުރާނެ: ރައީސް ސޯލިހު
  6. ވެރިކަމަށް އައީ ގިނަ ބައެއްގެ އެހީތެރިކަމާއެކު، އެއްވެސް ބަޔަކަށް ދެރަ ގޮތެއް ނުހަދާނަން: ރައީސް ސޯލިހު
  7. އިތުރު ދެ ރަށެއްގެ ސިއްހީ މަރުކަޒު ހޮސްޕިޓަލަށް ބަދަލުކުރަނީ
  8. ބިދޭސީން ގެނައުމަށް ފަހު އިހުމާލުވެފައިވާ 67 ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އަޅަނީ


މީހަކު ފޭސްބުކް ބޭނުން ކުރަނީ. ފޭސްބުކްގައި ޝާހީ އާއިލާއަށް ފާޑު ކިޔުމުން 35 އަހަރަށް ޖަލަށްލުމަށް ވަނީ ހުކުމް ކޮށްފައި -- ގޫގުލް

ފޭސްބުކްގައި ޝާހީ އާއިލާއަށް ފާޑުކިއުމުން 35 އަހަރަށް ޖަލަށް ލުމަށް ތައިލެންޑުގެ ރައްޔިތަކަށް ހުކުމް ކޮށްފިއެވެ.

އުމުރުން 34 އަހަރުގެ ތައިލެންޑުގެ ރައްޔިތުމީހާ ޖަލަށް ލުމަށް ބެންކޮކްގެ މިލިޓަރީ ކޯޓުން ހުކުމް ކޮށްފައި ވަނީ ފާޑުކިޔާފައިވާ ފޮޓޯތަކާއި ވީޑިއޯތައް ޕޯސްޓުކުރުމުންނެވެ. ފޭސްބުކްގެ އެކި އެކައުންޓްތަކުން ވަދެ ފާޑުކިޔާފައިވާ ފޮޓޯތަކާއި ވީޑިއޯތައް އެމީހާ ޕޯސްޓްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބެންކޮކްގެ މިލިޓަރީ ކޯޓުން ކޮށްފައިވާ ހުކުމްގައި ބުނެފައި ވެއެވެ.

ނާ ކޮށްފައިވަނީ ކުށެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި ކޮންމެ ކުށަކަށް 7 އަހަރުގެ ހުކުމެއް ވަނީ ކޮށްފައެވެ.

އެގޮތުން ޖުމްލަ 10 ކުށަކަށް 70 އަހަރުގެ ހުކުމެއް އޭނާގެ މައްޗަށް ކުރިއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އެ އަދަބު 35 އަހަރަށް ލުއިކޮށްފައި ވަނ ކުށަށް އިއުތިރާފްވުމުންނެވެ.

ތައިލެންޑުގެ ޝާހީ ބޭފުޅުންގެ އަބުރުފުޅާ ބެހިގެން މީގެ ކުރިން ވެސް ވަނީ އަދަބު ދީފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ތައިލެންޑުގެ ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ވަނީ ތައިލެންޑުގެ ރަސްކަމުގެ ކޮއިލުތެރޭގެ  ވާހަކަތައް ކަމަށްބުނެ އަޕްލޯޑް ކޮށްފައިވާ އޯޑިއޯއަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ވެސް  މީހަކު ހައްޔަރުކޮށް  ދެ އަހަރާއި ފަސް މަހަށް ޖަލަށް ލުމަށް ހުކުމް ކޮށްފައެވެ.

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަނުން ވަނީ ތައިލެންޑުގެ ގާނޫނު ހަދާފައި އޮންނަނީ  އިންސާނީ ހައްގުތަކާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ބުނެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް