21 ފެބުރުއަރީ 2019 | ބުރާސްފަތި | 08 ހިޔަވިހާ
16 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:39
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34

މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް

އިސްލާމިކް ބޭންކުގެ ބޭނުން ނުކުރާ އެކައުންޓްތައް އުވާލަނީ

  •   ބޭނުންނުކުރާ 951 އެކައުންޓް އެބަހުރި
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު | thahavahyd

| 7 ޖޫން 2017 | ބުދަ 15:30 | |

މަގުބޫލް

  1. ނިހާން ފުލުހުންގެ ވެހިކަލަކަށް ހުރަސްއަޅާ ވީޑީއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ
  2. ރައީސް ޔާމީނުގެ ހާލަތު ޅެން ބައިތަކުން
  3. ސުޝާންތްއާ އެކު ޑޭޓްނުކުރުމަށް ސާރާއަށް ނަސޭހަތްތެރިވިން: ކަރީނާ
  4. ޝަމީމާ ބޭގަމް އޭނާގެ ގައުމަށް އެނބުރި ދިއުމަށް އާއިލާއިން ދެކޮޅު ހަދައިފި
  5. ފާއިތުވި މުއްދަތުގެ މުސާރައާއެކު ސިމާދަށް އަލުން ވަޒިފާ ދޭން ހުކުމް ކޮށްފި
  6. ރާއްޖެ ހަމަ މަގަށް އެޅޭނީ ރައީސް ކަމަށް ގާސިމް ގެނެސްގެން: އަދުރޭ
  7. ޔާމިން ދޫކޮށްލަން ގޮވާލި މުޒާހަރާ: ފާޑުކިޔުން ރައީސާއި އެމްޑީޕީއަށް
  8. ސަދަގާތް ފައުންޑޭޝަނުން އެސްޓީއޯ އިން ނެގި ކާޑުގެ ބާވަތްތަކަށް ފައިސާ ދެއްކީ ތަހުގީގު ފެށުމުން!


މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކު ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްްޔާތުގެ ތެރެއިން . އެ ބޭންކުން ވަނީ އެއްވެސް މުއާމަލާތެއް ހިންގާފައިނުވާ އެކައުންޓްތައް ބަންދުކުރާނެކަމަށް ބުނެފައި -- ރާއްޖެއެމްވީ

 މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކުގެ(އެމްއައިބީ) އެކައުންޓްތަކުގެ ތެރެއިން 5 އަހަރުތެރޭގައި އެއްވެސް މުއާމަލާތެއް ހިންގާފައިނުވާ އެކައުންޓްތައް ބަންދުކުރާނެކަމަށް އެ ބޭންކުން ބުނެފިއެވެ.

އިސްލާމިކް ބޭންކުން އަންގާރަ ދުވަހު ނެރެފައިވާ އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ  އެ ބޭންކުގެ އެކައުންޓްތަކުގެ ތެރޭގައި ފަސް އަހަރު ބޭނުން ނުކުރާ 951 އެކައުންޓް އެބަހުރި ކަމަށާއި އެއެކައުންޓު ތަކުގެ ވެރިފަރާތްތަކަށް ސިޓީ ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެއްވެސް ގޮތަކަށް ބޭނުން ނުކުރާ އެކައުންޓްތަކުގެ ލިސްޓް އެ ބޭންކުން ވަނީ އާންމުކޮށްފަ އެވެ.

ބޭންކުން ބުނީ ލިސްޓް އާންމުކުރާތާ 60 ދުވަސް ފަހުން އެކައުންޓްތަކުގައިވާ ފައިސާ މަރުކަޒީ ބޭންކަށް ހަވާލުކުރުމަށް ފަހު އެކައުންޓުތައް ބަންދުކުރާނެ ކަމަށެވެ.

އަދި މިއަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހުގެ 6 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން އެ އެކައުންޓްތައް އެކްޓިވޭޓު ނުކޮށްފި ނަމަ އެކައުންޓު ބަންދުކޮށް، ފައިސާ އެމްއެމްއޭއަށް ފޮނުވާނެ ކަމަށާއި، އެ ފައިސާ ހޯދުމަށްޓަކައި “ޑޯމަންޓް އެކައުންޓުގައިވާ ފައިސާ ނެގުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު” ފުރުމަށް ފަހު އެމްއައިބީއަށް ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ކަމަށް އިސްލާމިކް ބޭންކުން  ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ:

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް