18 ނޮވެންބަރު 2018 | އާދީއްތަ | 05 ނޮރަ
10 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:15
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:06

މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު

ޖީއެސްޓީ ބަޔާން ހުށަހެޅޭ އުސޫލަށް ބަދަލު ގެނެސްފި

  • މި އުސޫލަށް އަމަލުކުރަން ފަށާނީ އަންނަ މަހުން ފެށިގެން
ރިޒުނާ ޒަރީރު | RiznaZareer

| 6 ޖޫން 2017 | އަންގާރަ 10:02 | |

މަގުބޫލް

  1. ރާއްޖެޓީވީގެ ބޭނުމަކީ ހިޔާލުތަފާތު ކުރުމާއި ނަފްރަތު އުފެއްދުން: ރައީސް ނަޝީދު
  2. ރައީސް ސޯލިހުގެ ކެބިނެޓަށް އަންހެން ހަތް ވަޒީރުން!
  3. ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ރައީސް ޔާމީން ބޮއިކޮޓް ކުރައްވައިފި
  4. ރައީސް ޔާމީނާއެކު ސިޔާސީ މަސައްކަތްކުރެއްވި ބޭފުޅުންނަށް މި ސަރުކާރުން ފުރުސަތު ދީގެން ނުވާނެ: ރައީސް ނަޝީދު
  5. އެނބުރި އަންނާނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީއިން ވީ ވައުދު ހަގީގަތަކަށް
  6. ހުވާ ކުރާ ރަސްމިއްޔާތަށް ދަނޑުގައި ހަދާފައި ވަނީ މަޖިލީހުގެ މާލަމެއް
  7. އެންމެ އާދައިގެ ރައްޔިތު މީހާއަށް ވެސް ދައުވަތު ލިބުނު އެންމެ މަތީ ފަންތީގެ ހަފްލާ
  8. ބޮޑު ސުވާލެއް: ޝޭޚް އިމްރާންގެ ވަޒީރުކަމުގެ ޝަރުތު ހަމަވޭތަ؟


މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު -- ރާއްޖެއެމްވީ ފޮޓޯ : އަޒުމޫން އަހުމަދު

މޯލްޑިވްސް އިންލޭންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) އިން ޖީއެސްޓީ ބަޔާން ހުށަހަޅާ އުސޫލަށް ބަދަލު ތަކެއް ގެނެސްފިއެވެ.

 

ދައުލަތުގެ ޓެކްސް އިދާރާ މީރާއިން އާންމުކޮށްފައިވާ ޓެކްސް ރޫލިންގައި ބުނެފައިވަނީ ޓޫރިޒަމް ދާއިރާ ނޫން ދާއިރާތަކުން ޖީއެސްޓީ ބަޔާން އޮންލައިންކޮށް ހުށަހެޅުން ލާޒިމްކުރާ ކަމަށެވެ.

 

މި ރޫލިންގެ މަޤްޞަދަކީ އަހަރަކު 10 މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް ވުރެ މަތިން އާމްދަނީ ހޯދާ ފަރާތްތައް އޮންލައިންކޮށް ޖީއެސްޓީ ބަޔާން ހުށަހެޅޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސުން ކަމަށް މީރާއިން ބުނެ އެވެ. 

 

ޖީއެސްޓީ ސްޓޭޓްމަންޓާއެކީ އިންޕުޓް އަދި އައުޓްޕުޓް ޓެކްސް ސްޓޭޓްމަންޓްސް ވެސް ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެ ކަމަށާއި އޮންލައިން ކޮށް ޖީއެސްޓީ ދައްކާނީ އެ ކުންފުނީގެ ޕޯޓަލް "މީރާ ކަނެކްޓް" މެދުވެރިކޮށް ކަމަށް މީރާ އިން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

 

އަދި އެއުސޫލަށް ޖުލައި 1، 2017 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އަމަލު ކުރަމުން ގެންދާނެ ކަމަށް ވެސް މީރާއިން ބުންޏެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 އަހަރު ކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފިޔާޒު މޫސާ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް