19 ނޮވެންބަރު 2018 | ހޯމަ | 07 ނޮރަ
11 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:06
މަޣްރިބް 17:51
އަސްރު 15:15
މެންދުރު 11:55
އިރުއަރާ 05:52
ފަތިސް 04:37

ވަޅޯ މަހުގެ އަގު

ވަޅޯ މަހުގެ އަގު ދަށަށް ޖެހިލައިފި

  • މަހުގެ އަގު ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައިވެސް ދާނީ ދަށަށް
ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު | FathimathShana

| 5 ޖޫން 2017 | ހޯމަ 19:35 | |

މަގުބޫލް

  1. ރާއްޖެޓީވީގެ ބޭނުމަކީ ހިޔާލުތަފާތު ކުރުމާއި ނަފްރަތު އުފެއްދުން: ރައީސް ނަޝީދު
  2. ފުރަތަމަ ދުވަހު ފުއްދަވާނެކަމަށް ރާއްޖެ ޓީވީގައި ވެވަޑައިގެންނެވި ވައުދުތައް ރައީސް ސޯލިޙް ފުއްދަވައިފި
  3. ރައީސް ޔާމީނާއެކު ސިޔާސީ މަސައްކަތްކުރެއްވި ބޭފުޅުންނަށް މި ސަރުކާރުން ފުރުސަތު ދީގެން ނުވާނެ: ރައީސް ނަޝީދު
  4. ހަތިޔާރު އެޅި ފައުޖާ ނުލައި، ރައީސް ސޯލިހު އާންމުންގެ ތެރެއަށް
  5. އަޅުގަނޑަށް ރަނގަޅީ މެޑަމް ނުވަތަ މަހާރެހެންދި ފަދަ ނަންނަމުން މުހާތަބު ނުކުރެއްވިއްޔާ: ފަޒްނާ
  6. ބޮޑު ސުވާލެއް: ޝޭޚް އިމްރާންގެ ވަޒީރުކަމުގެ ޝަރުތު ހަމަވޭތަ؟
  7. ނުހައްގުން ފްލެޓް ބެހި މީހުންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅައި ހަމަހަމަކަމާއެކު ފްލެޓް ދޫކުރަނީ!
  8. ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިސްކިތްތައް އޭސީ ކުރަނީ


ވަޅޯ މަހުގެ އަގު ދަށަށް ޖެހިލައިފި -- ރާއްޖެއެމްވީ

ރަމަޟާން މަހުގެ ހަފްތާއެއް ފާއިތުވެގެން ދިޔަ އިރު، ވަޅޯ މަހުގެ އަގު ދަށަށްދާން ފަށައިފި އެވެ.

ވަޅޯ މަސް މާރުކޭޓުގައި މަސް ވިއްކާ ފަރާތްތަކުން ބުނީ، ވަޅޯ މަހުގެ އަގުތައް ހެޔޮވެގެންދަނީ، މަސް ލިބޭ މިންވަރު އިތުރު ވުމުގެ ސަބަބުންނެވެ.

މާރުކޭޓުގައި ވަޅޯ މަހުގެ މަސް ފަޅިއެއްގެ އަގު އުޅެނީ، 60ރ. އިން ފެށިގެން  90ރ. ދެމެދުގެ އަގުތަކެއްގައެވެ. ކުދި ވަޅޯ މަހުގެ އަގު އުޅެނީ 30ރ. އައި 40ރ. އާ ދެމެދުގެ އަގުތަކެއްގައެވެ. ރަމަޟާން މަސް ފެށުނު އިރު 90ރ. ރުފިޔާއަށް މިހާރު ލިބެން ހުރި ވަޅޯ މަސް ލިބެން ހުރީ 130ރ. އާއި 120ރ. އާ ދެމެދުގަ އެވެ.

މީގެ އިތުރުން ހިކި މަސް ކިލޯއެއްގެ އަގު އުޅެނީ، 110ރ. އަށެވެ.

މަސް މާރުކޭޓުގައި މަސް ވިއްކާ ފަރާތްތަކުން ބުނީ، މަހުގެ އަގު ހެޔޮވެފައި ވަނީ، މޫސުން ރަގަޅުވަމުންދާތީ މަސް ލިބޭ މިންވަރު އިތުރުވުމުގެ ސަބަބުންނެވެ. ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި މޫސުން ރަގަޅު ނަމަ، މާރުކޭޓުން ލިބެން ހުރި މަހުގެ ބާވަތްތަކުގެ އަގުތަށް ދަށަށް ދާނެ ކަމަށް މަސް ވިއްކާ ފަރާތްތަކުން ބުނެ އެވެ.

މަހުގެ އަގުތަކަށް ބަލާއިރު، ކަނޑުމަސް ކިލޯއެއް އުޅެނީ، 60ރ. އާއި 80ރ އާ ދެމެދުގެ އަގުތަކެއްގައެވެ.

ތަކެތީގެ އަގުތަކަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލުތަކަށް ބަލާއިރު ކަރާ ކިލޯގެ އަގު ވަނީ، އުފުލިފަ އެވެ. އެގޮތުން، ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓުގައި ކަރާ ކިލޯއެއް އުޅެނީ، 18ރ. އާއި 25ރ. އާ ދެމެދުގެ އަގުތަކެއްގައެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 އަހަރު ކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް