20 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި | 14 އުތުރަ
10 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:16
މަޣްރިބް 18:05
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

ވަޅޯ މަހުގެ އަގު

ވަޅޯ މަހުގެ އަގު ދަށަށް ޖެހިލައިފި

  • މަހުގެ އަގު ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައިވެސް ދާނީ ދަށަށް
ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު | FathimathShana

| 5 ޖޫން 2017 | ހޯމަ 19:35 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  3. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
  4. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫއަށް ތާއިދުކޮށްފި
  5. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
  6. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!
  7. ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ގިނަ ބަޔަކު އަނެއްކާ ވެސް އިބޫއާ ބައްދަލުކޮށްފި
  8. ވައްކަން ކުރުމަށް ހިތްވަރުދޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ރައީސް ޔާމީން އަނެއްކާ ވެސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި


ވަޅޯ މަހުގެ އަގު ދަށަށް ޖެހިލައިފި -- ރާއްޖެއެމްވީ

ރަމަޟާން މަހުގެ ހަފްތާއެއް ފާއިތުވެގެން ދިޔަ އިރު، ވަޅޯ މަހުގެ އަގު ދަށަށްދާން ފަށައިފި އެވެ.

ވަޅޯ މަސް މާރުކޭޓުގައި މަސް ވިއްކާ ފަރާތްތަކުން ބުނީ، ވަޅޯ މަހުގެ އަގުތައް ހެޔޮވެގެންދަނީ، މަސް ލިބޭ މިންވަރު އިތުރު ވުމުގެ ސަބަބުންނެވެ.

މާރުކޭޓުގައި ވަޅޯ މަހުގެ މަސް ފަޅިއެއްގެ އަގު އުޅެނީ، 60ރ. އިން ފެށިގެން  90ރ. ދެމެދުގެ އަގުތަކެއްގައެވެ. ކުދި ވަޅޯ މަހުގެ އަގު އުޅެނީ 30ރ. އައި 40ރ. އާ ދެމެދުގެ އަގުތަކެއްގައެވެ. ރަމަޟާން މަސް ފެށުނު އިރު 90ރ. ރުފިޔާއަށް މިހާރު ލިބެން ހުރި ވަޅޯ މަސް ލިބެން ހުރީ 130ރ. އާއި 120ރ. އާ ދެމެދުގަ އެވެ.

މީގެ އިތުރުން ހިކި މަސް ކިލޯއެއްގެ އަގު އުޅެނީ، 110ރ. އަށެވެ.

މަސް މާރުކޭޓުގައި މަސް ވިއްކާ ފަރާތްތަކުން ބުނީ، މަހުގެ އަގު ހެޔޮވެފައި ވަނީ، މޫސުން ރަގަޅުވަމުންދާތީ މަސް ލިބޭ މިންވަރު އިތުރުވުމުގެ ސަބަބުންނެވެ. ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި މޫސުން ރަގަޅު ނަމަ، މާރުކޭޓުން ލިބެން ހުރި މަހުގެ ބާވަތްތަކުގެ އަގުތަށް ދަށަށް ދާނެ ކަމަށް މަސް ވިއްކާ ފަރާތްތަކުން ބުނެ އެވެ.

މަހުގެ އަގުތަކަށް ބަލާއިރު، ކަނޑުމަސް ކިލޯއެއް އުޅެނީ، 60ރ. އާއި 80ރ އާ ދެމެދުގެ އަގުތަކެއްގައެވެ.

ތަކެތީގެ އަގުތަކަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލުތަކަށް ބަލާއިރު ކަރާ ކިލޯގެ އަގު ވަނީ، އުފުލިފަ އެވެ. އެގޮތުން، ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓުގައި ކަރާ ކިލޯއެއް އުޅެނީ، 18ރ. އާއި 25ރ. އާ ދެމެދުގެ އަގުތަކެއްގައެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 އަހަރު ކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް