19 ޖެނުއަރީ 2019 | ހޮނިހިރު | 01 ހުވަން
13 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
ފަތިސް 05:02
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:21
އަސްރު 15:40
މަޣްރިބް 18:16
އިޝާ 19:32

ލަންޑަން ހަމަލާ

ރައީސް ޓްރަމްޕް ފާޑުވިދާޅުވި ކަންކަން ލަންޑަންގެ މޭޔަރ ދޮގު ކުރައްވައިފި

  • ރައީސް ޓްރަމްޕްއާ މޭޔަރ ޚާން ވަނީ މީގެ ކުރިންވެސް އެތައް ފަހަރެއްގެ މަތިން ދެބަސްވެ ވަޑައިގެންފަ
އަބުދުﷲ މުހައްމަދު | 8Abbo

| 5 ޖޫން 2017 | ހޯމަ 14:36 | |

މަގުބޫލް

  1. ރާއްޖޭގައި މަރުވި ދެމަފިރިންގެ ވާހަކަތަކުން ފިލިޕީންސް ރޮއްވާލައިފި!
  2. މަންމަގެ ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ބަސްތައް ކުލަ ފަންސުރުގައި!
  3. އިންޒާރު: ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓުތަކާ ގުޅިގެން ދައުވާ އުފުލަން ފަށަނީ!
  4. އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީ: ނަމޫނާއެއް، ގިނަ ފިލާވަޅުތަކެއް!
  5. ބައެއް ދާއިރާތަކުގެ ވޯޓު ފޮށިތައް ބަންދުކޮށް ފޮށިތައް ގުނަން ފަށައިފި
  6. ހިޔާނާތް ވީ 4.9 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް، އެކަމުގައި އުޅެނީ އެންމެ މުވައްޒަފެއް: އިންޓާނަލް އޮޑިޓް
  7. ޖުމެއިރާ ވިއްޓަވެލީގެ ފަޔަރ ޑާންސަރު މަރުވެގެން ވެއްޓިއްޖެ
  8. އުސޫލުން ބޭރުން ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ޓެކްސް ދައްކަން ނުޖެހޭ ފަރާތްތައް މީރާގެ ރަޖިސްޓްރީން އުނިކުރަނީ


ލަންޑަންގައި ހޮނިހިރު ދުވަހު ދިން ޓެރެރިސްޓް ހަމަލާގައި މަދުވެގެން 7 މީހުން މަރުވެ 48 މީހުން ޒަޚަމްވި -- ގޫގުލް

ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހަމަލާއާ ގުޅޭ ގޮތުން އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ދެއްވި ޖަވާބު ލަންޑަނުގެ މޭޔަރ ސާދިޤް ޚާން ދޮގުކުރައްވައިފިއެވެ.

ލަންޑަން ބްރިޖާއި ބަރަރ މާކެޓްގައި ދިން ހަމަލާގައި ހަތް މީހުން މަރުވެ 48 މީހުން ޒަޚަމްވެފައިވެއެވެ.

ލަންޑަންގެ ރައްޔިތުން ސަމާލްކަން ދޭންޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތް ކަމަށް ވިދާޅުވެ ސާދިގް ޚާން ފަރުވާ ކުޑަކުރައްވާފައިވާ ކަމަށް ރައީސް ޓްރަމްޕް ވަނީ ތުހުމަތު ކުރައްވާފައެވެ.

ޚާންގެ ޓީމުން ބުނީ މައުޟޫއިން ބޭރުން ވާހަކަ ދެއްކެވި ޓްރަމްޕްގެ ވާހަކަތަކަށް ރައްދު ދިނުމަށްވުރެ މުހިއްމު ކަންކަން އެބަހުރި ކަމަށެވެ.

ޚާން އަށް ފާޑުވިދާޅުވެ އާދީއްތަ ދުވަހު ރައީސް ޓްރަމްޕް ކުރައްވާފައިވާ ޓްވީޓްގައި ވިދާޅުވެފައިވީ"ޓެރެރިސްޓް ހަމަލާގައި މަދުވެގެން 7 މީހުން މަރުވެ 48 މީހުން ޒަޚަމްވިއިރު ލަންޑަނުގެ މޭޔަރ ވިދާޅުވަނީ މާބޮޑަށް ސަމާލުވާންވީ ސަބަބެއް ނެތްކަމަށް ކަމަށެވެ.

ޓްރަމްޕގެ ޓްވީޓާ ގުޅިގެން ލަންޑަންގެ އެތައް ބަޔަކު ރުޅިއައިސްފައިވާއިރު އެމީހުން ބުނެފައިވަނީ ޚާން އިޝާރާތްކުރައްވާފައި އެވަނީ މަގުތަކުގައި ފުލުހުންގެ އަދަދު އިތުރު ކުރުމާ ބެހޭ ގޮތުން ކަމަށެވެ.

އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ހެނދުނުގެ ވަގުތެއްގައި ސާދިގް ޚާން ވިދާޅުވީ "ލަންޑަނުގެ ރައްޔިތުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާނެ މިއަދާއި އަދި ކުރިޔަށް އޮތް ދެތިން ދުވަހެއްގައި ފުލުހުންގެ އަދަދު އިތުރުކޮށް"މާބޮޑަށް ސަމާލް ވާންވީ ސަބަބެއް ނެތް"ކަމަށެވެ.

ރައީސް ޓްރަމްޕްއާ މޭޔަރ ޚާން ވަނީ މީގެ ކުރިންވެސް އެތައް ފަހަރެއްގެ މަތިން ދެބަސްވެ ވަޑައިގެންފައެވެ.

މިދިއަ އަހަރު އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިން ދުވަސްވަރު، އެމެރިކާއަށް މުސްލިމުން ވަނުން މަނާކުރައްވާނެކަމަށް ފުރަތަމަ ހުށަހެޅުއްވުމަށްފަހު ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވީ ލަންޑަންގެ ފުރަތަމަ މުސްލިމް މޭޔަރ، ޚާން އިސްތިސްނާ ވާނެ ކަމަށެވެ.

ސާދިގްޚާންވަނީ" މިއީ އަޅުގަނޑަކަށް ނޫން، އަޅުގަނޑުގެ އެކުވެރިންނަށް، އާއިލާއަށް އަދި ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން" ކަމަށް ވިދާޅުވެ ޓްރަމްޕްގެ ވާހަކަފުޅަށް ދެކޮޅު ހައްދަވާފައެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ:

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް