13 ނޮވެންބަރު 2018 | އަންގާރަ | 01 ނޮރަ
05 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:50
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:14
މަޣްރިބް 17:50
އިޝާ 19:05

އިމްޕޯޓް

ރޯދަ އަށް އިމްޕޯޓް ކޮށްފައިހުރި ހުރިހާ ކާބޯތަކެއްޗެއް ކްލިޔާކޮށް ނިންމާލައިފި

  • މިހާރު ބާޒާރުގަ ތަކެތީގެ އަގު ބޮޑުވަންޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތް
ރިޒުނާ ޒަރީރު | RiznaZareer

| 1 ޖޫން 2017 | ބުރާސްފަތި 19:10 | |

މަގުބޫލް

  1. ނަޝީދު މިނިވަންކުރުމާ ދެކޮޅު ހެއްދެވީ ޕީޕީއެމްގެ ނުވަ މެމްބަރުން
  2. މަރުވިޔަސް ތަހުގީގުތަކަށް އެއްބާރުލުން ނުދީ ބޭސްފަރުވާއަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދާކަށް ބޭނުމެއް ނޫން: އަދީބު
  3. އާ ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތައް މިއަދު އިއުލާންކުރަނީ
  4. ރައީސް ނަޝީދު އައިޑީކާޑް ހެއްދެވުމަށް އުކުޅަހު ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅުއްވައިފި
  5. ޕީޕީއެމް އޮތީ އައިސީޔޫގައި، ލީޑާޝިޕް އިސްތިއުފާ ދެއްވަންޖެހޭ: މޫސަ
  6. ޖަރީމާ ހިންގީ ރައީސް ޔާމީންއާއި ހުސައިން ވަހީދު، އިންސާފްގެ ކުރިމައްޗަށް ގެންނާނަން:ކާނަލް ނާޒިމް
  7. ދަރިވަރުންނަށް ހިލޭ ނާސްތާ، ޑިގްރީއަށް ކިޔަވައި ދިނުން ވެސް ހިލޭ!
  8. މަހުލޫފު އެމްޑީޕީއަށް ސޮއި ކުރައްވައިފި


ކަސްޓަމްސްގެ ވެއަރ ހައުސް -- ޓްވިޓަރ

ރަމަޟާން މަހަށް ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓްކޮށްފައި ހުރި ކާބޯތަކެތި ކަސްޓަމްސް އިން ކްލިޔާކޮށް ނިންމާލައިފިއެވެ.

 

އެމްޕީއެލްގެ ސީއީއޯ އަބްދުރައްޒާގު ހަލީމް ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވެފައި ވަނީ މިހާތަނަށް އިމްޕޯޓްކޮށްފައިހުރި ހުރިހާ ޕެރިޝެބްލް (ހަލާކުވާ ޒާތުގެ ކާބޯތަކެތި) މުދަލެއް ކްލިޔާ ކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ.

 

އެހެންކަމުން މިހާރު ބާޒާރުގަ ތަކެތީގެ އަގު ބޮޑުވަންޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތް ކަމަށް ވެސް ހަލީމް ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ.

 

މެއި 26 ވަނަ ދުވަހު އެމްޕީއެލްއިން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ހަލީމް ވިދާޅުވީ ރަމަޟާންމަހަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ރާއްޖެ ގެންނަ ކާބޯތަކެތީގެ މުދާ ފަސޭހަކަމާއެކު ކުލިއަރކުރާނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ.

 

ރަމަޟާންމަހަކީ އާދަޔާ ޚިލާފަށް ކާބޯތަކެތީގެ ބާވަތްތައް ބޭރުން އެތެރެކުރާ ދުވަސްވަރަކަށް ވުމާއެކު، ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ފަސޭހަކަމާ އެކު މުދާ ކުލިއަރކޮށްދިނުމަށް އެމްޕީއެލްއިން ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އެކުންފުނިން ބުނެއެވެ.

 

މި ރަމަޟާންމަހު ބާޒާރުގައި ތަކެތީގެ އަގު އުފުލުނަ ނުދިނުމަށްޓަކައި އެމްޕީއެލްގެ ފަރާތުން ދެވެން އޮތް އެހީތެރިކަމެއް ދޭނެކަމަށް  ޙަލީމް ވިދާޅުވިއެވެ. މިއަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހު ކާބޯތަކެތީގެ އަގު އެއްހަމައެއްގައި ހިފެހެއްޓުމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ވެސް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގައި މިނިސްޓްރީން ބުނީ މަޤްބޫލް ސަބަބެއް ނެތި މި ރަމަޟާންމަހު ތަކެތީގެ އަގު ބޮޑުކުރާ ފަރާތްތަކާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 އަހަރު ކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް