22 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު | 02 އަތަ
12 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:15
މަޣްރިބް 18:04
އަސްރު 15:07
މެންދުރު 12:03
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

ލޯކަލް މާރުކޭޓް

ފަތެއް ނެތް، ލިބެން ހުރި ފަތުގެ ބާވަތްތަކުގެ އަގުތައް އެހާ މަތީގަ!

  • ކޮޕީ ފަތް ބޮޑިއެއް އުޅެނީ 20ރ. އާއި 15ރ. އަށް
ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު | FathimathShana

| 1 ޖޫން 2017 | ބުރާސްފަތި 18:53 | |

މަގުބޫލް

  1. މުލީއާގެއަށް ބޮޑު ޕިކަޕެއްގައި ގިނަ ފޮށިތަކެއް ދަންވަރު ވައްދައިފި
  2. ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހައެއްގައި އީސީގެ ބައެއް ޑޮކިއުމެންޓްތަކާއި ޓެބްލެޓް ހަވާލުކުރާ ކަމަށް ބުނާ ފޮޓޯތަކެއް އާންމުވެއްޖެ
  3. ހިޔާ ފްލެޓަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު ހަމަނުވަނީސް ފްލެޓް ލިބުނުކަމުގެ ލިޔުން ދޫކުރަން ފަށައިފި!
  4. ބޭރުގެ ނޫސްވެރިންް އަދި އޮބްޒަރވަރުންނަށް ވިސާ ނުދިން!
  5. ބައެއް ފަހަރު އަމިއްލަ ނަފްސު ދެކެ ވެސް ރުޅިއާދޭ: ރައީސް ޔާމީން
  6. ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ޓެސްޓް ފްލައިޓް ޖެއްސިއިރު ހަދާ ނިމުނީ ހަމައެކަނި ރަންވޭ
  7. އަލިދީގެ ތާއީދު އިބޫއަށް!
  8. ހަޔާތުގައި އިލްޔާސް އިބޫއާ ބައްދަލުވި ފުރަތަމަ ފަހަރު: އިބޫ އިހްތިޔާރު ކުރެވުނީ ހިކުމަތަކަށް!


ލޯކަލް މާރުކޭޓުގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ކޮޕީފަތް ބޮޑިއެއް -- ރާއްޖެއެމްވީ ފޮޓޯ : ރާއްޖެ އެމްވީ

ރަމަޟާން މަހުގައި ސަޓަނި ފަދަ ތަފާތު ބާވަތްތަކުގެ ކެޔުންތައް ތައްޔާރު ކުރުމަށްޓަކައި ފަތުގެ ބާވަތްތައް ބޭނުން ކުރެއެވެ. އެހެން އަހަރުތަކުގައި މާރުކޭޓުގައި ފަތުގެ ބާވަތްތައް ލިބެން ހުންނަ މިންވަރު އިތުރުވި ނަމަވެސް، މިއަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހު މާރުކޭޓުގައި ފަތުގެ ބާވަތްތައް ލިބެން ހުރި މިންވަރު މަދެވެ.

ލޯކަލް މާރުކޭޓުގައި ލިބެން ހުރި ފަތުގެ ބާވަތްތަކަށް ބަލާ އިރު، ކޮޕީ ފަތް ބޮޑި އެއް ހުރީ 20ރ. އާއި 15ރ. އާ ދެމެދުގެ އަގުތަކެއްގައެވެ. ކޮޕީ ފަތް ބޮޑީގެ ގޮތުގައި މާރުކޭޓުގައި ލިބެން ހުރީ ދެ ފަތް ނުވަތަ ތިން ފަތެވެ.

މާރުކޭޓުގައި  ލެޓިއުސް ކިލޯއެއް ވިއްކަނީ 150ރ. އާއި 130ރ. އާ ދެމެދުގެ އަގުތަކެއްގައެވެ. ލެޓިއުސް ކިލޯއެއްގެ އަގު ބޮޑު އިރު މާރުކޭޓުގައި ލެޓިއުސް ލިބެން ހުރީ، ވަރަށް މަދުންނެވެ.

 ކަންކުން ބޮޑިއެއް 10ރ. އަށް ހުރި އިރު، ކުއްޅަފިލާފަތް ބޮޑިއެއް އުޅެނީ 20ރ. އާއި 25ރ. އާ ދެމެދުގެ އަގުތަކެއްގަ އެވެ.

ފަތުގެ ބާވަތްތައް ހޯދުމަށް މިދުވަސް ވަރު އުނދަގޫ ކަމަށާއި ފަތުގެ ބާވަތްތައް އަގުބޮޑުވެގެން ދަނީ ލިބުމަށް އުނދަގޫވުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށް ތަކެތި ވިއްކާ ފަރާތްތަކުން ބުނެ އެވެ. ފަތުގެ ބާވަތްތަކުގެ އަގުތައް ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި މައްޗަށް އަރައިގެންދާނެ ކަމަށް ތަކެތި ވިއްކާ ފަރާތްތަކުން ބުނެ އެވެ. ފަތުގެ ބާވަތްތައް ލޯކަލް މާރުކޭޓުގައި އެންމެ ގިނައިން ލިބެން ހުރީ، ކ.ކާށިދޫ އާއި އއ. ތޮއްދޫ ގައި ހައްދައިގެން ގެނެސްފައިވާ ފަތުގެ ބާވަތްތަކެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 އަހަރު ކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް