16 ނޮވެންބަރު 2018 | ހުކުރު | 04 ނޮރަ
08 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:14
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:05

ލަންކާގައި ފެންބޮޮޑުވުން

ލަންކާގެ އިތުރު ހިސާބުތަކުގައި ބިންގަނޑު ކަނޑައިގެން ހިނގައިދާނެކަމުގެ އިންޒާރުދީފި

  • ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓުން ބުނި ގޮތުގައި 112 މީހަކުވަނީ ވީނުވީއެއް ނޭނގި ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް
އަބުދުﷲ މުހައްމަދު | 8Abbo

| 29 މެއި 2017 | ހޯމަ 08:17 | |

މަގުބޫލް

  1. ބޮޑު ޖަރީމާއެެއް! ރައީސްގެ ރަސްމީ ކާރުކޮޅު މުސްތަފާގެ ނަމަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފި
  2. ސިޔާސީ މަގާމުތައް 690 އަށް، ރައީސް އޮފީހުގައި 260 ސިޔާސީ މަގާމު
  3. ޖޫރިމަނާ ފާއިސާ އަނބުރާ ލިބިއްޖެ ނަމަ ހަދިޔާކުރާނީ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް: ރާއްޖެޓީވީ
  4. އަދީބުގެ ކިޑްނީގައި އުފެދުނު ހިލަ ފެންނަ އެކްސްރޭ އާންމުކޮށްފި
  5. އިންތިޚާބީ ރައީސްގެ އޮފީހަށް ދައުވަތު ކާޑު ލިބުނީ އެއްބަސްވެފައިވާ ވަރަށް ވުރެ މަދުން
  6. ޤާސިމްގެ އެޑްވައިޒަރުގެ މަޤާމުން އަބްދުﷲ ރިޔާޒް އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި
  7. މަނީ ލޯންޑްރިންގގެ މައްސަލައިގެ ތަހްގީގާ ގުޅޭ ގޮތުން ވަކި އެއްޗެއް ހާމަކުރެވޭކަށް ނެތް: ފުލުހުންގެ އިދާރާ
  8. ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގައި މީދާ ކޮށިތަކެއް!


މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 151 އަށް އަރާފައިވާއިރު ވާރޭ ހުއްޓިފައި ނުވާތީ ބިންގަޑު ކަނޑައިގެން ދިއުމުގެ އިތުރު ހާދިސާތައް ދިމާވެދާނެކަމަށް އޮފިޝަލުން ވިދަޅުވޭ -- ދަ ސަން

ސްރީލަންކާއަށް ކުރަމުންދާ މޫސުމީ ވިއްސާރައިގައި ބޯކޮށް ވާރޭވެހި ހިނގި ބިންގަނޑު ކަނޑައިގެން ދިއުމުގެ ހާދިސާތަކުގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 151 އަށް އަރާފައިވާއިރު ވާރޭ ހުއްޓިފައި ނުވާތީ ބިންގަޑު ކަނޑައިގެން ދިއުމުގެ އިތުރު ހާދިސާތައް ދިމާވެދާނެކަމަށް އޮފިޝަލުން އާދީއްތަ ދުވަހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެ ގައުމުގެ ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓުން ބުނި ގޮތުގައި  112 މީހަކުވަނީ ވީނުވީއެއް ނޭނގިފައެވެ.

ދައުލަތުން ހިންގާ ނޭޝަނަލް ބިލްޑިންގ ރިސަރޗް އޯގަނައިޒޭޝަނުން ވަނީ ކުރިޔަށް އޮތް 24 ގަޑިއިރު ހުއްޓުމެއްނެތި ވާރޭވެހެފިނަމަ އެ ގައުމުގެ 25 ޑިސްޓްރިކްޓްގެ ތެރެއިން ހަތް ޑިސްޓްރިކްޓެއްގެ އުސް ހިސާބުތަކުން މީހުން ރައްކާތެރި ހިސާބުތަކަށް ބަދަލުވާންޖެހޭނެކަމުގެ އިންޒާރުދީފައެވެ.

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް މީޓިއޮރޮލޮޖީއިން ބުނީ ކުރިޔަށް އޮތް 36 ގަޑިއިރު ސްރީލާންކާގެ މެދުތެރޭގެ ސަރަހައްދުތަކަށް 100 މިލިމީޓަރަށްވުރެ ގިނައިން ވާރޭ ވެހުން އެކަށީގެންވާކަމަށެވެ.

ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖް މަންޓުން ބުނީ މޫސުން ގޯސްވެ ހިނގި ހާދިސާތަކުގައި 95 މީހަކު ޒަޚަމްވެފައިވާކަމަށެވެ.

ފެންބޮޑުވުމާއި ބިންގަޑު ކަނޑައިގެން ދިއުމުގެ ސަބަބުން ހިނގި ހާދިސަތަކުގެ އަސަރު 114،124 އާއިލާއަކުން ޖުމްލަ 442،299 މީހަކަށް ކޮށްފައިވާކަމަށް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓުން ބުނެއެވެ.

މިއީ 2004 ވަނަ އަހަރު ކުރިމަތިވި ސުނާމީ ކާރިސާއަށްފަހު އެ ގައުމަށްދިމާވި އެންމެ ގެއްލުން ބޮޑު ހާދިސާއެވެ.

ގެދޮރު ގެއްލިފައިވާ މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 100،000 އަށްވުރެ މައްޗަށް އަރާފައެވެ.

ވެރިރަށް ކޮލަމްބޯއާ 74 ކިލޯމީޓަރު ދުރުން އޮންނަ އަގަލަވައްޓޭގެ ރައްޔިތުން ބުނީ އަވަސްގޮތެއްގައި ފެންގަޑު ހިނދިދާނެ ކަމަށް އުއްމީދު ގެއްލެމުންދާކަމަށެވެ.

"އަހަރުމެންގެ އަވަށަށް ވަދެވޭނެ ހުރިހާމަގެއްވަނީ ބަންދުވެފައި.ބިންގަނޑު ކަނޑައިގެން ގޮސްފައިވަނީ ރަށުތެރޭގައި އަދި އެތައް ގެއެއްވަނީ ވަޅުލެވުފައި. އެކަމަކު އެކަކަށްވެސް އެތާކަށް ނުވެއް ދެވޭނެ"އަގަލަވައްޓޭގައި ހުރި މުހައްމދު އަބުދުﷲ، 46 ރޮއިޓާސްއަށް ބުންޏެވެ. އައްސޭރިފަށުގެ ކަލުޓަރާ ޑިސްޓްރިކްޓުގެ އަގަލަވައްޓޭ ޓައުން އިން 47މީހުން މަރުވެ 62 މީހުންވަނީ ވީނުވީއެއް ނޭނގިއެވެ.

 

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 އަހަރު ކުރި | ރިވިއު ކުރީ:

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް