22 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު | 02 އަތަ
12 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:15
މަޣްރިބް 18:04
އަސްރު 15:07
މެންދުރު 12:03
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

ބީއެމްއެލް

ރަމަޟާން މަހު ބީއެމްއެލްއިން ހިދުމަތްދޭ ގަޑިތައް އާންމުކޮށްފި

  • މާލޭގައި ބީއެމްއެލްގެ ބްރާންޗުތައް ހުޅުވާނީ ހެނދުނު 10:00 އިން މެންދުރުފަހު 2:00 އަށް
  • އެހެނިހެން ބްރާންޗްތައް ހުޅުވާނީ ހެނދުނު 10:30 އިން މެންދުރުފަހު 1:00 އަށް
ނާފިއު ރަޝީދު | NaphiuR

| 23 މެއި 2017 | އަންގާރަ 22:45 | |

މަގުބޫލް

  1. މުލީއާގެއަށް ބޮޑު ޕިކަޕެއްގައި ގިނަ ފޮށިތަކެއް ދަންވަރު ވައްދައިފި
  2. ހިޔާ ފްލެޓަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު ހަމަނުވަނީސް ފްލެޓް ލިބުނުކަމުގެ ލިޔުން ދޫކުރަން ފަށައިފި!
  3. ބައެއް ފަހަރު އަމިއްލަ ނަފްސު ދެކެ ވެސް ރުޅިއާދޭ: ރައީސް ޔާމީން
  4. ބޭރުގެ ނޫސްވެރިންް އަދި އޮބްޒަރވަރުންނަށް ވިސާ ނުދިން!
  5. އަލިދީގެ ތާއީދު އިބޫއަށް!
  6. ހަޔާތުގައި އިލްޔާސް އިބޫއާ ބައްދަލުވި ފުރަތަމަ ފަހަރު: އިބޫ އިހްތިޔާރު ކުރެވުނީ ހިކުމަތަކަށް!
  7. މާފުށި ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސާ ނަޝީދާ އެމްޑީޕީއަށް ސޮއިކުރައްވައިފި
  8. އަޅުގަނޑަކީ ކެރޭ މީހެއް، ލާހިކެއް ނޫން އެއްވެސް ކަމެއްގައި އަޅުގަނޑު ހާޒިރުކުރަން: ހިޔަލީ ރަޝީދު


ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) ހެޑް އޮފީސް -- އާކައިވް

ކުރިއަށް އޮތް ރަމަޟާން މަހު ކަސްޓަމަރުންނަށް ހިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދޭނެ ގަޑިތައް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން އާންމުކޮށްފިއެވެ.

 

ރަމަޟާން މަހު އެހެން ހުރިހާ ބޭންކްތަކަށްވުރެ ގިނަ ވަގުތު ކަސްޓަމަރުންނަށް ހިދުމަތްދިނުމަށް ނިންމައި ބީއެމްއެލް އިން ވަނީ މާލޭގައި ހުރި ބީއެމްއެލްގެ ހުރިހާ ބްރާންޗެއް ހެނދުނު 10:00 އިން ފެށިގެން މެންދުރުފަހު 2:00 އަށް ހުޅުވުމަށް ހަމަޖައްސާފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ބީއެމްއެލްގެ އެހެނިހެން ބްރާންޗްތައް ހުޅުވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ހެނދުނު 10:30 އިން މެންދުރުފަހު 1:00 އަށެވެ.

އަމިއްލަ ފަރުދުންނާއި ވިޔަފާރިތަކާއި ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައިވާ މުޖުތަމައުތަކަށް އެހީތެރިކަން ކުރިއަށް އޮތް ރަމަޟާން މަހު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ނިންމާ ބީއެމްއެލް އިން ވަނީ ރާއްޖޭގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށަކުން ކޭޝް އެޖެންޓުން މެދުވެރިކޮށް ފައިސާ ނެގުމުގެ ހިދުމަތްވެސް ރަމަޟާންމަހު ލިބޭނެ ކަމަށް ބުނެފައެވެ.

މީގެ އިތުރުންވެސް ބީއެމްއެލްއިން ގާއިމުކޮށްފައިވާ 28 ސެލްފް ސާވިސް ބޭންކިން ސެންޓަރުތައް މެދުވެރިކޮށް ކަސްޓަމަރުންނަށް ޑިޕޮސިޓް ކުރުމާއި، ފައިސާ ނެގުމާއި، ފައިސާ ފޮނުވުމުގެ ހިދުމަތް މިހާރެކޭ އެއްގޮތަކަށް 24 ގަޑިއިރު ލިބޭނެ ކަމަށް ބީއެމްއެލްއިން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

މާލޭގައި ބޭންކިން ހިދުމަތްތަކަށް އޮންނަ ޑިމާންޑް ބޮޑުވެފައިވާއިރު، ވީހާވެސް ގިނަ ބަޔަކަށް ރަމްޟާން މަހު ހިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކާ އެބޭންކުން ވަނީ ރަމްޟާން މަހު މާލޭގެ ހުރިހާ ބްރާންޗަކުންވެސް ހަތަރު ގަޑިއިރު ހިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ނިންމާފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ބީއެމްއެލްއިން ބުނީ، އެބޭންކުގެ އަމާޒަކީ އަމިއްލަ ފަރުދުންނާއި ވިޔަފާރިތަކާއި ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައިވާ ފަރާތްތަކަށް ކުރިއަށް އޮތް ރަމަޟާން މަހު އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 އަހަރު ކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް