19 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ | 13 އުތުރަ
09 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:44
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 12:04
އަސްރު 15:06
މަޣްރިބް 18:06
އިޝާ 19:17

އެމްއެމްއޭ

ދެ ރުފިޔާގެ އާ ލުއި ފައިސާ ފޮތި ޖަހައިގެންގެނެސް ހަޒާނާގައި ރައްކާކޮށްފި

 • ދެ ރުފިޔާގެ ފައިސާ ފޮތި އަލުން ޖަހައިގެން ގެނައީ ހޯމަދުވަހު
 • ދެ ރުފިޔާގެ އާ ލުއި ފައިސާ ފޮތިތައް އިގްތިސާދުގައި ދައުރުވާން ނެރޭނެ ވަކި ތާރީޚެއް އެމްއެމްއޭއިން އަދި ހާމައެއް ނުކުރެ
 • މި ފައިސާފޮތިތަކުގެ ސިފަތަކާއި، އެހެން އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް އެމްއެމްއޭއިން މިހާތަނަށް އާންމުކޮށްފައެއްނުވެ
|

| 23 މެއި 2017 | އަންގާރަ 22:38 | |

މަގުބޫލް

 1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
 2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
 3. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
 4. މާލޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދެއްގެ ބޯފެނަށް ނަޖިހުގެ އަސަރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް: ތަޖުރިބާކާރެއް
 5. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫ ތާއިދުކޮށްފި
 6. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
 7. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!
 8. ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން އެއްވެސް ސިޔާސީ ހަރަކާތެއްގައި ބައިވެރިނުވުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި


ދެ ރުފިޔާގެ އާ ފޮތި އިގުސާދަށް ނެރޭނެ ދުވަހެއް އަދި ނޭނގޭ -- ގޫގުލް

ދެ ރުފިޔާގެ އާ ލުއި ފައިސާ ފޮތިތައް ޖަހައިގެން ރާއްޖެ ގެނެސްފިއެވެ.

 

އެމްއެމްއޭއިން ހޯމަ ދުވަހު ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނި ގޮތުގައި، ދެ ރުފިޔާގެ ފައިސާ ފޮތި އަލުން ޖަހައިގެން ހޯމަދުވަހު ވަނީ ގެނެސް، ދައުލަތުގެ ހަޒާނާގައި ރައްކާކޮށްފައެވެ.

 

"މި އޮތޯރިޓީންް ނެރެފައިވާ ފައިސާާ ފޮތިތަކުގެ ތެރެއިން 2 ރުފިޔާގެ ފައިސާ ފޮތި އަލުން ޖަހައިގެން 22 މޭ 2017 ގައި ރާއްޖެ ގެނެވި، ދައުލަތުގެ ޚަޒާނާގައި ވަނީ ރައްކާކުރެވިފައެވެ." އެމްއެމްއޭގެ ބަޔާނުގައިވެއެވެ.

 

މި ފައިސާފޮތިތަކުގެ ސިފަތަކާއި، އެހެން އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް އެމްއެމްއޭއިން މިހާތަނަށް އާންމުކޮށްފައެއްނުވެއެވެ.

 

އެމްއެމްއޭއިން މި މަހުގެ ތެރޭގައި ވަނީ، ފަސް ރުފިޔާގެ އާ ޕޮލިމާ ނޫޓު ލޯންޗުކޮށްފައެވެ. އަންނަ ޖުލައި މަހުގެ ކުރީކޮޅުގައި ސާރކިއުލޭޝަނަށް ނެރުމަށް ނިންމާފައިވާ މި ނޫޓަކީ، މިހާރު ބޭނުންކުރަމުންދާ ޕޮލިމާ ނޫޓުތަކާ އެއްވަރުގެ އަދި އެ ނޫޓުތަކުގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ ސަލާމަތީ ސިފަތައްވެސް ހިމަނައިގެން ފަރުމާކޮށްފައިވާ ނޫޓެކެވެ.

 

އެހެންނަމަވެސް އަލަށް ޖަހައިގެންގެނައި ދެ ރުފިޔާގެ އާ ލުއި ފައިސާ ފޮތިތައް އިގްތިސާދުގައި ދައުރުވާން ނެރޭނެ ވަކި ތާރީޚެއް އެމްއެމްއޭއިން އަދި ހާމައެއް ނުކުރެއެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 އަހަރު ކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް

ސަންތި

1 އަހަރު ކުރި

ހާދަ ހީވެއޭ މި ލާރިކޮޅު އަބުރު ފަންޑަށް ދޭން އުޅޭހެން.. ލޮލް

0
0