22 މާރޗް 2019 | ހުކުރު | 11 ފަސްބަދުރުވަ
15 ރަޖަބު 1440
އިޝާ 19:30
މަޣްރިބް 18:18
އަސްރު 15:21
މެންދުރު 12:17
އިރުއަރާ 06:08
ފަތިސް 04:57

އެލައިޑް އިންޝުއަރަންސް

އަޔާދީ ތަކާފުލްގެ އޮންލައިން ހިދުމަތް ތައާރަފުކޮށްފި

  • ޖުމްލަ 1 ލައްކަ ރުފިޔާއާ ހަމައަށް ބަދަލު ލިބިދެވޭނެ
ރިޒުނާ ޒަރީރު | RiznaZareer

| 23 މެއި 2017 | އަންގާރަ 18:57 | |

މަގުބޫލް

  1. ކިނޮޅަސް ކައުންސިލަރަކު ނިޔާވެފަައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ
  2. ޕްރިޔަންކާ އަށް އިނގެނީ ހަމައެކަނި ބިސް ކައްކަން!
  3. ނިއުޒީލެންޑުގެ ގައުމީ ޓީވީއިން ހުކުރު ނަމާދު ވަގުތުން ގެނެސްދޭން ނިންމައިފި
  4. އާގިލް އާއި ޝައްފާން ވެސް މަރާލީ ގޭންގް މާރާމާރީތަކުގައި: ފުލުހުން
  5. ބޮޑެތި ބައެއް މައްސަލަތައް ނިމިފައި، އެކަމަކު ދައުވާކުރަން ފޮނުވޭކަށް ނެތް: ސުއޫދު
  6. އުރީދޫ އިން ސުޕަރނެޓް ކަސްޓަމަރުންނަށް މުޅިން އައު ދެ ޚިދުމަތެއް ތަޢާރަފްކޮށްފި
  7. އެމްއެމްޕީއާރްސީ ހިޔާނާތާ ގުޅިގެން ސިފައިންގެ ދެ އޮފިސަރަކު ގޭގައި މަޑުކުރަން އަންގައިފި
  8. ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލްގައި އެއަރކޯން ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި


އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސް -- ގޫގުލް

އެލައިޑް އިންޝުއަރަންސް ކުންފުނީގެ އިސްލާމިކް ވިންޑޯ؛ "އަޔާދީ ތަކާފުލް"އިން ހައްޖު އަދި އުމްރާ ތަކާފުލް އޮންލައިން ހިދުމަތް ތައާރަފުކޮށްފިއެވެ.

 

އެލައިޑް މައި އޮފީހުގައި މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި މިހިދުމަތް ތައާރަފުކޮށްދެއްވީ އަޔާދީ ތަކާފުލްގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ އިބްރާހިމް ފިރުޝާން އާއި މެނޭޖަރ ފާތިމަތު ނިޒްމާއެވެ.

 

ހައްޖު އަދި އުމްރާވެރިންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން، އިސްލާމީ ޝަރީއަތުގެ އަސާސްތަކާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ފަރުމާކޮށްފައިވާ މިޕްލޭންގެ ދަށުން ބައިވެރިންނަށް ދަތުރުމަތީގައި ކުރިމަތިވާ ބަލިމަޑުކަމަކުން ނުވަތަ އެކްސިޑެންޓެއްގެ ސަބަބުން ހަށިގަނޑަށް ލިބޭ ގެއްލުމަށް ސިއްޙީ ފަރުވާކުރުމަށް ހިނގާ ޚަރަދުގެ އިތުރަށް، ޕާސްޕޯޓް ގެއްލިގެން ލިބޭ ގެއްލުމާއި، ފައިސާ އާއި އަގުހުރި ތަކެތި ގެއްލިގެން ލިބޭ ގެއްލުމާއި ޗެކިން ކޮށްފައި ހުންނަ ލަގެޖު ފަދަ ތަކެތި ގެއްލިގެން ނުވަތަ ޗެކިން ކުރުމަށް ފަހު އަނބުރާ ލިބުމުގައި ލަސްވެގެން ދިމާވާ ގެއްލުމާއި ބަދަލު ލިބިދެއެވެ.

 

މީގެ އިތުރުން ދިމާވާ އެކްސިޑެންޓެއްގެ ސަބަބުން ޤާނޫނީ ގޮތުން އެހެން ފަރާތަކަށް މާލީ ބަދަލުދޭން ޖެހިއްޖެ ނަމަ އެކަމަށް ހިނގާ ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި ޖުމްލަ 1 ލައްކަ ރުފިޔާ އާއި ހަމައަށް ބަދަލު ލިބިދެވޭނެ ކަމަށް އެލައިޑުން ބުންޏެވެ. އަދި މީގެ އިތުރަށް ދަތުރުމަތީގައި ދިމާވާ އެކްސިޑެންޓެއްގެ ސަބަބުން ބައިވެރިޔަކު ނިޔާވުމުން ވެސް މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭނެއެވެ.

 

މުޅިން އަލަށް ތައާރަފުކުރެވުނު ހިދުމަތާއި ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ ފިރުޝާން ވިދާޅުވީ، މިއީ ކަސްޓަމަރުންގެ ވަގުތު ސަލާމަތްކޮށްދިނުމުގެ މަގުސަދުގައި ތައާރަފު ކުރި ހިދުމަތެކެވެ.

 

އެގޮތުން ކަސްޓަމަރުން ހިދުމަތް ހޯދުމަށް އޮފީހަށް ވަޑައިގަތުމުގެ ބަދަލުގައި، ކަސްޓަމަރަކު ބޭނުންފުޅުވާ ކޮންމެ ވަގުތަކު ކޮންމެ ތަނެއްގައި ހުންނަވައިގެން ވެސް އަޔާދީ ވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް ހިދުމަތް ހޯއްދެވޭނެ ކަމުގައި ފިރުޝާން ވިދާޅުވިއެވެ.

 

އިތުރަށް ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ފިރުޝާން ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތުގައި މިހާރު އަޔާދީ ކަސްޓަމަރުންނަށް އުރީދޫ އަދި ބީ.އެމް.އެލްގެ އިތުރުން މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކުގެ ފައިސާ ޕޭ މެދުވެރިކޮށް ވެސް ފައިސާގެ މުއާމަލާތްތައް ކުރެވޭނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް