29 މެއި 2017 | ހޯމަ | ރޯނު 10 | 3 ރަމަޟާން 1438 | މަޣްރިބް: 18:15

ސާބާ ޗެމްޕިއަންޝިޕް: ނޭޕާލް ބަލިކޮށް ބަންގްލަދޭޝް ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފި

  • ބަންގަލަދޭޝް މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ 66-76 ގެ ނަތީޖާއަކުން
  • މެޗުގައި ބަންގްލަދޭޝް ވަނީ މޮޅު ޑިފެންސެއް ކޮށްފައި

| | | MrLeevaan | |ސާބާ ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ނޭޕާލް އަދި ބަންގްލަދޭޝް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ:ޓުވިޓާރ

ސައުތް އޭޝިއަން ބާސްކެޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން (ސާބާ) ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ނޭޕާލް ބަލިކޮށް، ބަންގްލަދޭޝް އިން މުބާރާތުގެ ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފި އެވެ.

ހުކުރު ދުވަހު މުބާރާތް ހުޅުވި މެޗުގައި ނޭޕާލްއާ ވާދަކޮށް ބަންގްލަދޭޝް އިން މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ 76 ޕޮއިންޓް 66 ޕޮއިންޓުންނެވެ.

ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވަޒީރު އިރުތިޝާމް އާދަމް ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވި މި މެޗުގެ ފުރަތަމަ ސެޓް ފަސޭހަކަމާއެކު 22 ޕޮއިންޓް 14 ޕޮއިންޓުން ބަންގްލަދޭޝް ކުރީގައި އޮވެގެން ނިމުނުއިރު، އެޓީމުން ވަނީ މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކާފައެވެ. އެގޮތުން އެޓީމުގެ ފަރާތުން ވަނީ މޮޅު ޑިފެންސެއްވެސް ފެނިގެންގޮސްފައެވެ.

ދެވަނަ ކުއާޓާގައި ނޭޕާލް އިން އެޓީމުގެ ކުޅުން ރަނގަޅުކުރި ނަމަވެސް ދެވަނަ ކުއާޓާވެސް ނިމުނީ ބަންގްލަދޭޝް ކުރީގައި އޮވެގެންނެވެ. ތިންވަނަ ކުއާޓާ 10 ޕޮއިންޓްގެ ލީޑަކާއެކު ބަންގްލަދޭޝް ވަނީ ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ.

މުޅި މެޗުގައިވެސް ބަންގްލަދޭޝްގެ ފަރާތުން މޮޅު ކުޅުމެއް ފެނިގެންގޮސްފައިވާއިރު، ނޭޕާލްގެ ފަރާތުން ފެނިގެންދިޔައީ ދަށް ކުޅުމެކެވެ. އެގޮތުން ނޭޕާލް އިން ޕޮއިންޓް ހޯދުމަށް ކުރަމުންދިޔަ މަސައްކަތަށް ބަންގްލަދޭޝްއިން ވަނީ ހުރަސްހަޅާފައެވެ.

މުބާރާތުގައި ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ވާދަކުރާނީ ވަރުގަދަ އިންޑިއާ އަދި ދިވެހި ރާއްޖެއެވެ. މި މެޗު ފަށާނީ 21:00 ޖަހާރިރެވެ.

އެންމެ ފަހުގެ
ކޮމެންޓް