22 ޖޫން 2018 | ހުކުރު | 06 އަދަ
އިމްސާކް 04:15
08 ޝައްވާލް 1439
އިޝާ 19:39
މަޣްރިބް 18:21
އަސްރު 15:36
މެންދުރު 12:12
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:37

ހެމާ މާލިނީ

ދުވަސް ވީ ވަރަކަށް ފިލްމުކުޅުމަށް ލިބޭ ފުރުސަތުތައް މަދުވޭ: ހެމާ

  • ހެމާ އަކީ އިންޑިއާގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއް
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު | thahavahyd

| 19 މެއި 2017 | ހުކުރު 18:17 | |

މަގުބޫލް

  1. ސަޢީދު: އެންމެ ބޭކާރު ވަޒީރު
  2. މަހެއް ފަހުން އަދީބަށް ދިން އާއިލީ ބައްދަލުވުން: ބިއްލޫރި ދޮރެއްގެ ބިއްދޮށުން ފޯނުގެ އަތްގަނޑުން!
  3. އެމްޑީޕީއާ އެކު ތިބި ބަޔަކު ގޮވައިގެން އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރާނަން، ޖޭޕީ ވަކިވުމަކީ މައްސަލައެއް ނޫން: އެމްޑީޕީ
  4. ވިންޓަރ ޕާކަށް ވަންނަ މީހުންގެ އަތުން ފީއެއް ނަގާގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި
  5. ޓްވިޓަރ ބޭނުންކުރުމުގެ އުޞޫލުތަކާއި ދިވެހި ފުލުހުން ޚިލާފުވެއްޖެ
  6. މެސީއާ އެކީ ކުޅެން ޑިބާލާ ތައްޔާރު
  7. މިސް އިންޑިއާ 2018 އަށް އަނުކްރީތީ!
  8. ޖޭޕީގެ ނާއިބު ލީޑަރުންގެ ވާދަވެރިކަން އިތުރުވެއްޖެ!


ހެމާ މާލިނީ -- ގޫގުލް

އުމުރުން ދުވަސްވާވަރަކަށް ފިލްމު ކުޅުމަށް ލިބޭ ފުރުސަތުތައް މަދުވަމުންދާކަމަށް ކުރީގެ މަޝްހޫރު އެކްޓްރެސް ހެމާ މާލިނީ ބުނެފިއެވެ.

ހެމާ ބުނީ އޭނާގެ އުމުރުގެ މީހުން ލައްވާ ބަތަލާއިންގެ ބައި ކުޅެން މިހާރު ބޭނުންނުވާކަމަށެވެ. މުޅިންވެސް ފުރުސަތު ލިބެނީ ޒުވާން ކުދިންނަށް ކަމަށް ހެމާ ބުންޏެވެ. ހެމާ ބުނީ އެހެން ނަމަވެސް އޭނާ އަށް އެ ފުރުސަތު ލިބިއްޖެނަމަ އޭނާ ކުޅޭ ފިލްމަކީ ކާމިޔާބު ފިލްމަކަށް ހަދާނެކަމަށެވެ.

މިހާރު އުމުރުން 68 އަހަރުގެ ހެމާއަކީ 1970އިގެ އަހަރުތަކުގެ ތެރޭގައި ބޮލީވުޑްގެ އެންމެ މަގުބޫލު ފިލްމީ ތަރިއެވެ.

އޭރު އޭނާ މަޝްހޫރު ވެގެން ދިޔައީ "ވަން އެންޑް އޮންލީ ގާލް" ގެ ނަމުންނެވެ. ހެމާ ކައިވެނި ކޮށްގެން އުޅޭ ދަރުމެންދުރައަކީ ހެމާ ފަދައިން 1970-1980ގެ އަހަރުތަކުގައި ހިންދީ ފިލްމު އިންޑަސްޓްރީގައި އެންމެ ގަދަޔަށް ފިޔަޖެހި ތަރިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ދެ އެކްޓަރުންނެވެ.

މި ދެ ތަރިން އެކުގައި ގިނަ ފިލްމުތަކެއް ވަނީ ކުޅެފައެވެ. މިދެމީހުންގެ ކައިވެންޏަށް މިހާރު ވަނީ 37 އަހަރު ފުރިފައެވެ.

ހެމާ ބުނީ އޭނާ އާއި ދަރުމެންދުރަ އާއި ދެމެދުގައި އޮންނަ ގުޅުން އެހާ ދިގު ދުވަސް ވަންދެން މައްސަލަ ނުޖެހި އުޅެވެނީ ދެމީހުންގެ ދެމެދުގައި އޮންނަ އެކުވެރިކަމާއި ގާތް ގުޅުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށެވެ.

ހެމާ އަކީ ފިލްމު ކުޅުމުގެ އިތުރުން އިންޑިއާގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 އަހަރު ކުރި | ރިވިއު ކުރީ:

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް