23 ނޮވެންބަރު 2017 | ބުރާސްފަތި | 11 ނޮރަ

ގިރިއަކަށް އެރި މަސްދޯންޏަކަށް އެމްއެންޑީއެފުން އެހީތެރިވަނީ

  • ދޯނީގައި 21 މީހުން ތިބި، މީހަކަށް ގެއްލުމެއް ނުވޭ
  • މިދޯނި އަރާފައި ވަނީ ގދ ތިނަދޫއާ 6 ނޯޓިިކަލް މޭލް ދުރުގައި އޮންނަ ގިރިއަކަށް

| | | dhonbandaara | |ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ ގިރިއަށް އެރި ދޯނި -- ފޮޓޯ:އެމްއެންޑީއެފް

މަސްވެރިކަން ކުރާ "ވަނަ ދޯނި" ނަމަކަށް ކިޔާ ދޯންޏެއް ގދ.ތިނަދޫ ކައިރީ އޮތް ގިރިއަކަށް އެރުމާ ގުޅިގެން އެމްއެންޑީއެފް ސަދަން އޭރިއާ ކޯސްޓްގާޑް ސްކޮޑްރަންއިން ހަރަކާތްތެރިވާން ފަށައިފިއެވެ.

އެމްއެންޑީއެފްގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް ކެޕްޓަން އިބްރާހީމް އާޒިމް ވިދާޅުވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ ގާތްގަނޑަކަށް 21:47 ހާއިރު މިހާދިސާގެ މަޢުލޫމާތު ލިބުމާއެކު ދިޔަ ހިއްކާ ޕަމްޕާއެކު އެމްއެންޑީއެފް ސަދަން އޭރިއާ ކޯސްޓްގާޑް ސްކޮޑްރަންގެ ސިފައިން ހަރަކާތްތެރިވާން ފަށާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ދޯނި އޮތް ސަރަޙަދަށް ގޮސް ދޯނީގައި ހެދިފައިވާ ދިޔަގަނޑު ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތުގައި އެމްއެންޑީއެފް ސަދަން އޭރިއާ ކޯސްޓްގާޑް ސްކޮޑްރަންގެ ސިފައިން އަންނަނީ ހަރަކާތްތެރިވަމުންނެވެ.

މިދޯނި އަރާފައި ވަނީ ގދ ތިނަދޫއާ 6 ނޯޓިިކަލް މޭލް ދުރުގައި އޮންނަ ގިރިއަކަށެވެ. 

މިހާދިސާގައި ހިނގިއިރު ދޯނީގައި 21 މީހުން ތިއްބެވެ. އަދި އެއްވެސް މީހަކަށް ގެއްލުމެއް ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ. މިހާދިސާގައި ދޯންޏަށް އެކިވަރުގެ ގެއްލުން ލިބިފައިވެއެވެ.

ހުޅަނގު މޫސުމުގެ ވިއްސާރައިގާ ކަނޑުމަތީގެ ތަފާތު ހާދިސާތައް ދަނީ ހިނގަމުންނެވެ. ކަމާބެހޭ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަކުންވެސް ވަނީ މޫސުމަށް ބަލައިގެން ދަތުރުކުރުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ.

 

އެންމެ ފަހުގެ
ކޮމެންޓް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ