29 މެއި 2017 | ހޯމަ | ރޯނު 10 | 3 ރަމަޟާން 1438 | މަޣްރިބް: 18:15

އޭސީޕީ ނަވާޒް ކޮމާންޑް ސެންޓަރަށް ބަދަލުކޮށްފި

  • އޭސީޕީ ކަމަށް އައްޔަންކުރެއްވީ ޖޫން 29، 2015 ގައި

| | | RiznaZareer | |އެސިސްޓެންޓް ކޮމިޝަނަރު އޮފް ޕޮލިސް އަބްދުﷲ ނަވާޒް -- ފޮޓޯ:މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ކްރައިމް އިންވެސްޓިގޭޝަން ކޮމާންޑްގެ ވެރިއަކަށް ހުންނެވި އެސިސްޓެންޓް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް އަބްދުﷲ ނަވާޒް، ފުލުހުންގެ ކޮމާންޑު ސެންޓަރަށް ބަދަލުކޮށްފިއެވެ.

ކޮމާންޑް ސެންޓަރަށް ނަވާޒު ބަދަލުކުރި ސަބަބެއް ފުލުހުން ހާމައެއް ނުކުރެއެވެ. ނަމަވެސް އެކަން ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ވަނީ ކަށަވަރުވެފައެވެ.

އެސިސްޓެންޓް ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު ކަމަށް، ޖޫން 29، 2015 ގައި އައްޔަންކުރެއްވި ނަވާޒު، ކްރައިމް އިންވެސްޓިގޭޝަންގެ ވެރިޔަކަށް ބަދަލުކުރެއްވީ، ކުރިން އެ މަގާމުގައި ހުންނެވި މުހައްމަދު ރިޔާޒު މަޤާމުން ދުރުކުރުމަށް ފަހުއެވެ.

މުހައްމަދު ރިޔާޒު މަގާމު ބަދަލުކުރިއިރު، ސޯޝަލް މީޑިއާ އެކްޓިވިސްޓް އަދި ބްލޮގަރު ޔާމީންގެ ރަޝީދުގެ މަރުގެ މައްސަލަވެސް ދިޔައީ ތަހްގީގު ކުރަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުގެ
ކޮމެންޓް