19 ޖޫން 2018 | އަންގާރަ | 03 އަދަ
އިމްސާކް 04:15
05 ޝައްވާލް 1439
އިޝާ 19:39
މަޣްރިބް 18:20
އަސްރު 15:35
މެންދުރު 12:11
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:36

ކޮޅުވެއްޓިއެއް ގެއްލުން

ތުލުސްދޫން 6 މީހުންނާއެކު ފުރި ކޮޅުވެއްޓިއެއް ގެއްލިގެން ހޯދަން ފަށައިފި

  • އެންމެފަހުން ހަބަރެއް ވެފައިވަނީ މިދިޔަ ހޯމަދުވަހުގެރޭ 9:30 ގައި
އަހުމަދު މުހުސިނު | dhonbandaara

| 19 މެއި 2017 | ހުކުރު 01:22 | |

މަގުބޫލް

  1. ޔާމީނުގެ މައްޗަށް މައުމޫން މުޖައްރިބު ނަތީޖާއެއް ނެރޭނެ
  2. އާޖެންޓީނާ، އައިސްލޭންޑް މެޗަށްފަހު އުފެދުނު އެންމެ ބޮޑު ސުވާލު: މީހަކު މިހާ ލޯބިވަނީ ކިހިނެތް؟
  3. ސިވިލް ސާވިސް މުވައްޒަފުންގެ ޒާތީ މައުލޫމާތު ޔާމީން ކެމްޕޭން އޮފީހަށް އެނގޭތީ މުވައްޒަފުން ކަންބޮޑުވަނީ!
  4. ބުނާގޮތް ނުހަދައިގެން ކްރޮއޭޝިއާގެ ކުޅުންތެރިއަކު ރަށަށް ފޮނުވާލަން ނިންމައިފި
  5. ފާރިސްގެ ދިފާއުގައި ހެކިބަސް ދޭން ޕީޕީއެމް މަޖިލިސް މެމްބަރުން ދެކޮޅު ހަދައިފި
  6. ތައިލެންޑްގެ ޝާހީ އާއިލާގެ މުދާތައް ރަސްގެފާނުގެ ނަންފުޅު މައްޗަށް ބަދަލުކޮށްފި
  7. ކޮންމެހެން ފުރުސަތު ދެއްވާކަން ދައްކަން ކޯޓަށް ހާޒިރު ކުރާނެ ކަމެއް ނެތް: ފާރިސް މައުމޫން
  8. ސަލްމާން އަށް ވަރުގަދަ ރައްދެއް ރަންބީރު ދީފި!


އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓް ގާޑް: ކޮޅުވެއްޓިއެއް ގެއްލިގެން ދަނީ ހޯދަމުން -- ގޫގުލް

މާލެއަތޮޅު ތުލުސްދޫން 6 މީހުންނާއެކުފުރި ކޮޅުވެއްޓިއެއް ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދާކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ބުނެފިއެވެ.

އެމްއެންޑީއެފްގެ މީޑިޔާ އޮފިޝަލް ކެޕްޓަން އިބްރާހީމް އާޒިމް ވިދާޅުވީ ސެނޮކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން އެމީހުންގެ ކޮޅުވެއްޓިއެއް ފުރިފަހުން ޚަބަރެއް ނުވެގެން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި އެކޮޅުވެއްޓި ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް އެމްއެންޑީއެފްގެ ކޯސްގާޑް ރަންއިން ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ.

އާޒިމް ވިދާޅުވީ 168 ފޫޓްގެ މާރިޔާ 3 ނަަމަކަށް ކިޔާ މި ކޮޅުވެއްޓި ދަތުރަށް ފަށާފައިވަނީ 6 މީހުންނާއެކު ކަމަށާއި އެއީ ބިދޭސީ 4 މީހުންނާއި ދިވެހި ދެމަފިރިން ކަމަށެވެ.

އާޒިމް ވިދާޅުވީ އެކޮޅުވެއްޓި ދަތުރުކުރަމުން ދިޔައީ މާލެއަތޮޅު ތުލުސްދޫއިން ލ އަތޮޅު ތުނޑިއަށް ކަމަށެވެ. އަދި އެ ކޮޅުވެއްޓިއާ އެންމެ ފަހުން ގުޅިފައިވަނީ މިމަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހުގެ 21:30 ގައި ކަމަށެވެ. އަދި އެ ކޮޅުވެއްޓީގެ ޚަބަރެއް ނުވެގެން އެމްއެންޑީއެފަށް ރިޕޯޓްކޮށްފައިވަނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ  ހަވީރު 4:16 ގަި ކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ އެކޮޅުވެއްޓިއަކީ ހަލްގައި ފެހިކުލައިގެ  ދަވާދު ލާފައިވާ ކޮޅުވެއްޓިއެއެް ކަމަށެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 އަހަރު ކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފިޔާޒު މޫސާ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް