22 ޖޫން 2018 | ހުކުރު | 06 އަދަ
އިމްސާކް 04:15
08 ޝައްވާލް 1439
އިޝާ 19:39
މަޣްރިބް 18:21
އަސްރު 15:36
މެންދުރު 12:12
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:37

ކޮޅުވެއްޓި ފަރަށްއެރުން

ކޮޅުވެއްޓިއެއް ފަރަށް އެރުމުން ފުންކުރަންދިޔަ ކޮޅުވެއްޓިވެސް ފަރަށް އަރައިފި

 • ރާއްޖޭގެ ބޮޑު ބަޔަކަށް ދަނީ ބޯކޮށް ވާރޭވެހި، ކަނޑުގަދަވެ، ވައިވެސް ގަދަވަމުން
 • މިހާރު ރާއްޖެ ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައަކީ ހުޅަނގު މޫސުމުގެ ވިއްސާރަ
 • މޫސުމް ގޯސްވުމާއި ގުޅިގެން ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން ވަނީ ސަމާލުވުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފަ
މުހައްމަދު ފަޒީން | phaxyn

| 18 މެއި 2017 | ބުރާސްފަތި 14:49 | |

މަގުބޫލް

 1. ސަޢީދު: އެންމެ ބޭކާރު ވަޒީރު
 2. މަހެއް ފަހުން އަދީބަށް ދިން އާއިލީ ބައްދަލުވުން: ބިއްލޫރި ދޮރެއްގެ ބިއްދޮށުން ފޯނުގެ އަތްގަނޑުން!
 3. އެމްޑީޕީއާ އެކު ތިބި ބަޔަކު ގޮވައިގެން އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރާނަން، ޖޭޕީ ވަކިވުމަކީ މައްސަލައެއް ނޫން: އެމްޑީޕީ
 4. ވިންޓަރ ޕާކަށް ވަންނަ މީހުންގެ އަތުން ފީއެއް ނަގާގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި
 5. ޓްވިޓަރ ބޭނުންކުރުމުގެ އުޞޫލުތަކާއި ދިވެހި ފުލުހުން ޚިލާފުވެއްޖެ
 6. މެސީއާ އެކީ ކުޅެން ޑިބާލާ ތައްޔާރު
 7. މިސް އިންޑިއާ 2018 އަށް އަނުކްރީތީ!
 8. ޖޭޕީގެ ނާއިބު ލީޑަރުންގެ ވާދަވެރިކަން އިތުރުވެއްޖެ!


ދެ ކޮޅޫވެއްޓިއެއް ކުޅުދުއްފުށި ފަރަށް އަރާފައި -- ކުޅުދުއްފުށި އޮންލައިން

ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ފަރަށްވެރި ކޮޅުވެއްޓިއެއް ފުންކުރުމަށްދިޔަ އެހެން ކޮޅުވެއްޓިވެސް ފަރަށް އަރައިފި އެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ގަދަ ވަޔާއެކު އައި ކޮޅިގަނޑެއްގައި ކޮޅުވެއްޓި އަރާފައިވަނީ ކުޅުދުއްފުށި ހުޅަނގު ފަރާތު ފަރަށެވެ.

ބުދަ ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު އައި ކޮޅިގަނޑުގައި ފަރަށް އަރާފައިވަނީ “ސަމަލަޖް 787 ” ނަމަކަށް ކިޔާ ކޮޅުވެއްޓި އެކެވެ. އެ ކޮޅުވެއްޓީގައި އެއްވެސް މުދަލެއްނެތް ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ.

ކުޅުދުއްފުށި ފަރަށް އަރާފައިވާ ކޮޅުވެއްޓި

ފަރަށްއެރި ކޮޅުވެއްޓި ފުން ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި އުޅުނު ކޮޅުވެއްޓި ފަރަށް އެރިނަމަވެސް އެ ކޮޅުވެއްޓި ވަނީ ފުންކޮށްފަ އެވެ.

މިހާދިސާއާބެހޭ އިތުރު މައުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށްފަހު ދެއްވާނެ ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ބުނެއެވެ.

ރާއްޖެއަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ހުޅަނގު މޫސުމުގެ ވިއްސާރައިގައި ރާއްޖޭގެ ބޮޑު ބަޔަކަށް ދަނީ ބޯކޮށްވާރޭވެހި، ކަނޑުގަދަވެ، އަދި ވައިވެސް ގަދަވަމުންނެވެ.

އެގޮތުން ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫއަށް ނަގޫ ރޯޅިއެއް އަރައި 13 ގެއެއްގެ ފުރާޅު އެއްލާލައި އެހެން ބައެއް އޮފީތަކަށާއި އިމާރާތްތަކަށް ވެސް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވަނީ ވެފަ އެވެ.

މީގެއިތުރުން، ބ. ދަރަވަންދޫއިން ފުރައިގެން ޅ. ކުރެންދޫއަށް ތިން މީހުންނާއެކު ދަތުރުކުރަމުން ދަނިކޮށް، "ކަނި ސްޕީޑް" ނަމަކަށް ކިޔާ މި ލޯންޗަށް ދިޔަވެފައިވެއެވެ. އެހާދިސާ ހިންގަން މެދުވެރިވީ މޫސުން ގޯސްވެ، ޅ.މާފިލާފުށީ ކައިރިން އެ ލޯންޗުގެ ބަނޑުފިލާ ދަށުން ފަޅައިގެން ދިޔުމާ ގުޅިގެންނެވެ. މި ހާދިސާގެ މައުލޫމާތު ބުދަ ދުވަހުގެ ހަވީރު 17:15 ހާއިރު، އެމްއެންޑީއެފް މެރިޓައިމް ރެސްކިޔު ކޯޑިނޭޝަން ސެންޓަރު (އެމްއާރުސީސީ) އަށް ލިބުމާއެކު، އެމްއެންޑީއެފް ނޮދަން އޭރިއާ ކޯސްޓްގާޑު ސްކޮޑްރަން ވަނީ ހަރަކާތްތެރިވެފަ އެވެ.

އެ ލޯންޗު ބުދަ ދުވަހުގެ އިރުއޮއްސެނިކޮށް މާފިލާފުއްޓަށް ވަނުމުން، ސިފައިންގެ އެހީތެރިކަމާއެކު އެ ލޯންޗު ވަނީ މިހާރު މާފިލާފުށީ ތޮށިގަނޑުމައްޗަށް އެހެލާފައެވެ.

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 އަހަރު ކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފިޔާޒު މޫސާ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް

ފަތަހަ

1 އަހަރު ކުރި

އެހެންނު ވާނި ވެއްޓެނީ ކޮޅުވިއްޔާ

0
0