19 އޭޕުރިލް 2018 | ބުރާސްފަތި | 12 އައްސިދަ

ރައީސް ނަޝީދުގެ 50 ފޮޓޯފުޅު

  • މި ފޮޓޯތަކުގައި ކުރިން ފެނިފައި ނުވާ އެތައް ފޮޓޯއެއް ހިމެނޭ

| 18 މެއި 2017 | ބުރާސްފަތި 03:35 | |ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ތުއްޕުޅުއިރު އެ މަނިކުފާނުގެ މަންމަ އާއި ބައްޕަ އާއި އައްބަނޑު އެއްބަފާ އެހެން ބޭފުޅުންނާއެކު. ރައީސް ނަޝީދު އެ ހުންނެވީ ކަނާތް ފަރާތުން ކޮޅަށް -- ނަޝީދު އާއިލާ

ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ޑިމޮކްރެޓިކް ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް މިއަދު 50 އަހަރު ފުރިވަޑައިގެންނެވިއިރު، މި ފޮޓޯ އަލްބަމްގައި ހިމަނާލާފައިވަނީ، އެ މަނިކުފާނު ތަފާތު 50 ފޮޓޯއެކެވެ. ތުއްޕުޅުއިރުގެ ފޮޓޯއާއި އާއިލީ ފޮޓޯއާއި، ސިޔާސީ ހަރަކާތްތަކުގެ ފޮޓޯފުޅުތައް ހިމެނެ އެވެ. މި އަލްބަމުގެ ބައެއް ފޮޓޯތަކަކީ މީގެ ކުރިން އާންމުވެފައި ނެތް ފޮޓޯތަކެވެ. މި އަލްބަމް އެކުލަވާލާފައިވަނީ ރައީސް ނަޝީދުގެ އާއިލާއިން އާއި ރައީސް އޮފީހުގެ ފޮޓޯ އާއި، އަހްމަދު އާޒިމް (އަންޖޫ) ނަގާފައިވާ ފޮޓޯ އަދި ޖޭޑް ނަންގަވާފައިވާ ފޮޓޯގެ އިތުރުން، ސޯޝަލް މީޑިއާއިން ނަގާފައިވާ ބައެއް ފޮޓޯ ވެސް ހިމެނޭނެ އެވެ. 

ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ފޮޓޯފުޅުތައް

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 11 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް

Rai Jamaal

11 މަސް ކުރިން

Raees Nasheed Aky Rayyithunge Haggah Takkaa KendiNeylhi Masakaiy Kuravaa Oagaatheri Veriye Alhugandumen Abdhuves Manikufaan Aa Eku Dhemi Thibeynan

0
0