18 ފެބުރުއަރީ 2018 | އާދީއްތަ | ހިޔަވިހާ 5

ރައީސް ނަޝީދުގެ 50 ފޮޓޯފުޅު

  • މި ފޮޓޯތަކުގައި ކުރިން ފެނިފައި ނުވާ އެތައް ފޮޓޯއެއް ހިމެނޭ

| 18 މެއި 2017 | ބުރާސްފަތި 03:35 | |ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ތުއްޕުޅުއިރު އެ މަނިކުފާނުގެ މަންމަ އާއި ބައްޕަ އާއި އައްބަނޑު އެއްބަފާ އެހެން ބޭފުޅުންނާއެކު. ރައީސް ނަޝީދު އެ ހުންނެވީ ކަނާތް ފަރާތުން ކޮޅަށް -- ނަޝީދު އާއިލާ

ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ޑިމޮކްރެޓިކް ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް މިއަދު 50 އަހަރު ފުރިވަޑައިގެންނެވިއިރު، މި ފޮޓޯ އަލްބަމްގައި ހިމަނާލާފައިވަނީ، އެ މަނިކުފާނު ތަފާތު 50 ފޮޓޯއެކެވެ. ތުއްޕުޅުއިރުގެ ފޮޓޯއާއި އާއިލީ ފޮޓޯއާއި، ސިޔާސީ ހަރަކާތްތަކުގެ ފޮޓޯފުޅުތައް ހިމެނެ އެވެ. މި އަލްބަމުގެ ބައެއް ފޮޓޯތަކަކީ މީގެ ކުރިން އާންމުވެފައި ނެތް ފޮޓޯތަކެވެ. މި އަލްބަމް އެކުލަވާލާފައިވަނީ ރައީސް ނަޝީދުގެ އާއިލާއިން އާއި ރައީސް އޮފީހުގެ ފޮޓޯ އާއި، އަހްމަދު އާޒިމް (އަންޖޫ) ނަގާފައިވާ ފޮޓޯ އަދި ޖޭޑް ނަންގަވާފައިވާ ފޮޓޯގެ އިތުރުން، ސޯޝަލް މީޑިއާއިން ނަގާފައިވާ ބައެއް ފޮޓޯ ވެސް ހިމެނޭނެ އެވެ. 

ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ފޮޓޯފުޅުތައް

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 9 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް


އެންމެ ފަހުގެ

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް

Rai Jamaal

9 މަސް ކުރިން

Raees Nasheed Aky Rayyithunge Haggah Takkaa KendiNeylhi Masakaiy Kuravaa Oagaatheri Veriye Alhugandumen Abdhuves Manikufaan Aa Eku Dhemi Thibeynan

0
0