20 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި | 14 އުތުރަ
10 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:04
އަސްރު 15:06
މަޣްރިބް 18:05
އިޝާ 19:16

ފިޓްޒޯން

ފިޓްޒޯންގެ "ހަވާއި ނައިޓް" ތަޖްރިބާ ކޮށްލުން ކީއްތޯ؟

  • ފިޓްޒޯންގެ ހުރިހާ ޕެކޭޖެއްވެސް 850ރ. ހަމަޖައްސާނެ
ރިޒުނާ ޒަރީރު | RiznaZareer

| 16 މެއި 2017 | އަންގާރަ 20:33 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  3. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
  4. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫއަށް ތާއިދުކޮށްފި
  5. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
  6. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!
  7. ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ގިނަ ބަޔަކު އަނެއްކާ ވެސް އިބޫއާ ބައްދަލުކޮށްފި
  8. ވައްކަން ކުރުމަށް ހިތްވަރުދޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ރައީސް ޔާމީން އަނެއްކާ ވެސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި


ފިޓްޒޯންގެ ސްޓޫޑިއޯ -- ރާއްޖެއެމްވީ

ހުޅުމާލޭގައި ޖިމްގެ ޙިދުމަތް ދިނުމަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ހުޅުވި ފިޓްޒޯންގެ "ހަވާއި ނައިޓް"ގައި މުޅިން ހިލޭ އެޑްމިޝަން ފީ ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަށް ފިޓްޒޯންއިން ބުނެފި އެވެ.

 

ފިޓްޒޯންގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ އަހްމަދު ރިޔާޒް ވިދާޅުވީ "ހަވާއި ނައިޓް" ގައި ސްޓީލިން ޕްރޮގްރާމްތަކަށް އިތުރު ބަދަލު ތަކެއް އައިސް މި ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ހިލޭ ބައިވެރިވެވޭނެ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މެއި މަހުގެ 17 އަދި 18 މި ދެ ދުވަހު ކުރިއަށްގެންދާ މި ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަންގެ ދަށުން ސްޓީލިން ޕްރޮގްރާމްގައި ހިމެނޭ ކޮމްކެޓް، ވެއިޓް ޓްރެއިނިން، ޓޮނިކް ޕްރޮގްރާމްތަކުގައިވެސް ބައިވެރިވުމަށް ހިލޭ ފުރުޞަތު ވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ.

 

މީގެ އިތުރުން ރޯދަ މަހުގެ ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއްގެ ގޮތުން ފިޓްޒޯން އިން ކުރިއަށްގެންދާ ހުރިހާ ޕެކޭޖެއްވެސް 850 ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަށާއި ދެމަހުގެ ޕޭމަންޓް އެއްފަހަރާ ދައްކާ ފަރާތްތަކަށް އެއް މަސް ދުވަހުގެ ހިލޭ ޕެކޭޖެއް ލިބޭނެ ކަމަށް ރިޔާޒް ވިދާޅުވި އެވެ.

 

 

ރޯދަ މަހު ފިޓް ޒޯން ހުޅުވިފައި ހުންނާނީ ހަވީރު 4 ފެށިގެން ދަންވަރު އެކެއް ޖަހަން ޖެހެން ކަމަށާއި ޒުންބާ ކްލާސްތައް ކުރިއަށްގެންދާނޯ ރޭގަނޑުގެ ގަޑިތަކުގައި ކަމަށް ރިޔާޒް ވިދާޅުވި އެވެ.

 

ފިޓް ޒޯންއަކީ ތަފާތު ގިނަ ޕްރޮގްރާމްތަކާއި އެކު ގިނަ ކަސްޓަމަރުންގެ ތަރުހީބު ހޯދާފައިވާ ތަނެކެވެ.  

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 އަހަރު ކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް