23 އޭޕުރިލް 2019 | އަންގާރަ | 02 ބުރުނު
16 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:21
މެންދުރު 12:08
އިރުއަރާ 05:56
ފަތިސް 04:43

ފިޓްޒޯން

ފިޓްޒޯންގެ "ހަވާއި ނައިޓް" ތަޖްރިބާ ކޮށްލުން ކީއްތޯ؟

  • ފިޓްޒޯންގެ ހުރިހާ ޕެކޭޖެއްވެސް 850ރ. ހަމަޖައްސާނެ
ރިޒުނާ ޒަރީރު | RiznaZareer

| 16 މެއި 2017 | އަންގާރަ 20:33 | |

މަގުބޫލް

  1. ޝިމާ އަންދާލާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ލިބުނު މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ދެ ރަށެއް ބަލައި ފާސްކޮށްފި
  2. ލަންކާގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާ: ބޮންގޮއްވި މީހުން އުފުލި ވޭނު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް
  3. ބޮމެއް ފެނުމުން ލަންކާގެ މައި އެއާޕޯޓް ބަންދުކޮށްފި!
  4. ލަންކާގައި ހުންނަ ޝަންގްރިއްލާއަށް ހަމަލާދިނީ ހަށިގަނޑުގައި ބޮން ހަރުކޮށްގެން!
  5. ލަންކާ އަށް ހަމަލާ ދިން މީހުން ދެނެގަނެވިއްޖެ، ހަތް މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި
  6. ފެނަކައިގެ މުވައްޒަފުން ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް މަޖުބޫރުނުކުރާތީ އުފާފާޅު ކޮށްފި
  7. ދިޕިކާ ސްކޫލް ޔުނިފޯމްގައި ފެނިގެންދާ ވީޑިއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ
  8. ލަންކާއަށް ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާގެ އިންޒާރު ކުރިން ލިބަފައިވޭ: ބޮޑުވަޒީރު ރަނިލް


ފިޓްޒޯންގެ ސްޓޫޑިއޯ -- ރާއްޖެއެމްވީ

ހުޅުމާލޭގައި ޖިމްގެ ޙިދުމަތް ދިނުމަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ހުޅުވި ފިޓްޒޯންގެ "ހަވާއި ނައިޓް"ގައި މުޅިން ހިލޭ އެޑްމިޝަން ފީ ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަށް ފިޓްޒޯންއިން ބުނެފި އެވެ.

 

ފިޓްޒޯންގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ އަހްމަދު ރިޔާޒް ވިދާޅުވީ "ހަވާއި ނައިޓް" ގައި ސްޓީލިން ޕްރޮގްރާމްތަކަށް އިތުރު ބަދަލު ތަކެއް އައިސް މި ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ހިލޭ ބައިވެރިވެވޭނެ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މެއި މަހުގެ 17 އަދި 18 މި ދެ ދުވަހު ކުރިއަށްގެންދާ މި ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަންގެ ދަށުން ސްޓީލިން ޕްރޮގްރާމްގައި ހިމެނޭ ކޮމްކެޓް، ވެއިޓް ޓްރެއިނިން، ޓޮނިކް ޕްރޮގްރާމްތަކުގައިވެސް ބައިވެރިވުމަށް ހިލޭ ފުރުޞަތު ވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ.

 

މީގެ އިތުރުން ރޯދަ މަހުގެ ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއްގެ ގޮތުން ފިޓްޒޯން އިން ކުރިއަށްގެންދާ ހުރިހާ ޕެކޭޖެއްވެސް 850 ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަށާއި ދެމަހުގެ ޕޭމަންޓް އެއްފަހަރާ ދައްކާ ފަރާތްތަކަށް އެއް މަސް ދުވަހުގެ ހިލޭ ޕެކޭޖެއް ލިބޭނެ ކަމަށް ރިޔާޒް ވިދާޅުވި އެވެ.

 

 

ރޯދަ މަހު ފިޓް ޒޯން ހުޅުވިފައި ހުންނާނީ ހަވީރު 4 ފެށިގެން ދަންވަރު އެކެއް ޖަހަން ޖެހެން ކަމަށާއި ޒުންބާ ކްލާސްތައް ކުރިއަށްގެންދާނޯ ރޭގަނޑުގެ ގަޑިތަކުގައި ކަމަށް ރިޔާޒް ވިދާޅުވި އެވެ.

 

ފިޓް ޒޯންއަކީ ތަފާތު ގިނަ ޕްރޮގްރާމްތަކާއި އެކު ގިނަ ކަސްޓަމަރުންގެ ތަރުހީބު ހޯދާފައިވާ ތަނެކެވެ.  

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް