17 ޖެނުއަރީ 2019 | ބުރާސްފަތި | 12 އުތުރަހަޅަ
11 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
އިޝާ 19:31
މަޣްރިބް 18:15
އަސްރު 15:40
މެންދުރު 12:20
އިރުއަރާ 06:17
ފަތިސް 05:01

ފިޓްޒޯން

ފިޓްޒޯންގެ "ހަވާއި ނައިޓް" ތަޖްރިބާ ކޮށްލުން ކީއްތޯ؟

  • ފިޓްޒޯންގެ ހުރިހާ ޕެކޭޖެއްވެސް 850ރ. ހަމަޖައްސާނެ
ރިޒުނާ ޒަރީރު | RiznaZareer

| 16 މެއި 2017 | އަންގާރަ 20:33 | |

މަގުބޫލް

  1. 10 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ވައްކަމާ ގުޅިގެން ސަސްޕެންޑްކުރީ ބީއެމްއެލްގައި މަސައްކަތްކުރާ ދެމަފިރިން!
  2. ހިންނަވަރު ރަންގޮނޑި: ފުރަތަމަ ޕްރައިމަރީގެ ވާދަވެރިކަން ބޮޑުވެފައި!
  3. އަރިހުގައި ހުންނަވައި ލަތީފު މަޅާލަން އަތް ނެންގެވުމުން ކޮސްވެއްޖެ!؟
  4. ރާއްޖޭގައި މަރުވި ދެމަފިރިންގެ ވާހަކަތަކުން ފިލިޕީންސް ރޮއްވާލައިފި!
  5. ޖޭޕީން އެދުމުންވެސް އިސްލާހު ނުނަގާނެ ކަމަށް ލަތީފް ވިދާޅުވެއްޖެ!
  6. ބާރު ސްޕީޑްގައި ދިޔަ ޕިކަޕަކުން ޖެހި ރޯޑް ޑިވައިޑަރުތައް ފުނޑުފުނޑު!
  7. ޓީސީ ފަހުރުވެރި ކޮށްދިނުމަށް ފަހު، ނިޒާމްބެ އަލްވަދާއު ކިޔައިފި
  8. ނަޝީދުގެ ވާހަކަތައް ހަމަނުޖެހޭ:ގާސިމް


ފިޓްޒޯންގެ ސްޓޫޑިއޯ -- ރާއްޖެއެމްވީ

ހުޅުމާލޭގައި ޖިމްގެ ޙިދުމަތް ދިނުމަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ހުޅުވި ފިޓްޒޯންގެ "ހަވާއި ނައިޓް"ގައި މުޅިން ހިލޭ އެޑްމިޝަން ފީ ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަށް ފިޓްޒޯންއިން ބުނެފި އެވެ.

 

ފިޓްޒޯންގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ އަހްމަދު ރިޔާޒް ވިދާޅުވީ "ހަވާއި ނައިޓް" ގައި ސްޓީލިން ޕްރޮގްރާމްތަކަށް އިތުރު ބަދަލު ތަކެއް އައިސް މި ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ހިލޭ ބައިވެރިވެވޭނެ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މެއި މަހުގެ 17 އަދި 18 މި ދެ ދުވަހު ކުރިއަށްގެންދާ މި ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަންގެ ދަށުން ސްޓީލިން ޕްރޮގްރާމްގައި ހިމެނޭ ކޮމްކެޓް، ވެއިޓް ޓްރެއިނިން، ޓޮނިކް ޕްރޮގްރާމްތަކުގައިވެސް ބައިވެރިވުމަށް ހިލޭ ފުރުޞަތު ވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ.

 

މީގެ އިތުރުން ރޯދަ މަހުގެ ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއްގެ ގޮތުން ފިޓްޒޯން އިން ކުރިއަށްގެންދާ ހުރިހާ ޕެކޭޖެއްވެސް 850 ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަށާއި ދެމަހުގެ ޕޭމަންޓް އެއްފަހަރާ ދައްކާ ފަރާތްތަކަށް އެއް މަސް ދުވަހުގެ ހިލޭ ޕެކޭޖެއް ލިބޭނެ ކަމަށް ރިޔާޒް ވިދާޅުވި އެވެ.

 

 

ރޯދަ މަހު ފިޓް ޒޯން ހުޅުވިފައި ހުންނާނީ ހަވީރު 4 ފެށިގެން ދަންވަރު އެކެއް ޖަހަން ޖެހެން ކަމަށާއި ޒުންބާ ކްލާސްތައް ކުރިއަށްގެންދާނޯ ރޭގަނޑުގެ ގަޑިތަކުގައި ކަމަށް ރިޔާޒް ވިދާޅުވި އެވެ.

 

ފިޓް ޒޯންއަކީ ތަފާތު ގިނަ ޕްރޮގްރާމްތަކާއި އެކު ގިނަ ކަސްޓަމަރުންގެ ތަރުހީބު ހޯދާފައިވާ ތަނެކެވެ.  

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް