22 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު | 02 އަތަ
12 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:15
މަޣްރިބް 18:04
އަސްރު 15:07
މެންދުރު 12:03
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

ތެލުގެ ބާޒާރު

ރަޝިއާ އާއި ސައުދީން ތެޔޮ އުފެއްދުން އިތުރު ނުކުރުމުން ތެލުގެ އަގު %2 މައްޗަށް

  • ތެޔޮ އުފައްދާ މިންވަރު ދަށްކުރީ ތެލުގެ އަގު ހަމަޔަކަށް އެޅުވުމަށް
ރާއްޖެ އެމްވީ | raajje.mv

| 15 މެއި 2017 | ހޯމަ 19:41 | |

މަގުބޫލް

  1. މުލީއާގެއަށް ބޮޑު ޕިކަޕެއްގައި ގިނަ ފޮށިތަކެއް ދަންވަރު ވައްދައިފި
  2. ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހައެއްގައި އީސީގެ ބައެއް ޑޮކިއުމެންޓްތަކާއި ޓެބްލެޓް ހަވާލުކުރާ ކަމަށް ބުނާ ފޮޓޯތަކެއް އާންމުވެއްޖެ
  3. ބޭރުގެ ނޫސްވެރިންް އަދި އޮބްޒަރވަރުންނަށް ވިސާ ނުދިން!
  4. އަލިދީގެ ތާއީދު އިބޫއަށް!
  5. ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ޓެސްޓް ފްލައިޓް ޖެއްސިއިރު ހަދާ ނިމުނީ ހަމައެކަނި ރަންވޭ
  6. ބައެއް ފަހަރު އަމިއްލަ ނަފްސު ދެކެ ވެސް ރުޅިއާދޭ: ރައީސް ޔާމީން
  7. ހަޔާތުގައި އިލްޔާސް އިބޫއާ ބައްދަލުވި ފުރަތަމަ ފަހަރު: އިބޫ އިހްތިޔާރު ކުރެވުނީ ހިކުމަތަކަށް!
  8. ކޮރަޕްޝަނާއި އަނިޔާވެރިކަމަކީ ނަސޭހަތް ދީގެން ރަނގަޅު ކުރެވޭނެ ކަންތައް: ޝަހީމް


ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ އެންމެ ބޮޑު ތެޔޮ އުފައްދާ ކާރުޚާނާ -- ގޫގުލް

ތެޔޮ އުފައްދާ ގައުމުތަކުގެ ޖަމްއިއްޔާ އޯޕެކް އިން އިސް ނަގައިގެން އެކުލަވާލި ތެޔޮ އުފައްދާ މިންވަރު ދަށް ކުރުމުގެ އެއްބަސްވުން ދެމެހެއްޓުމަށް ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އާއި ރަޝިއާ އިން ނިންމިކަން އެ ދެ ގައުމުގެ ހަކަތައާ ބެހޭ މިނިސްޓަރުން އިއުލާނު ކުރެއްވުމާއެކު ތެލުގެ އަގު ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި %2 މައްޗަށް އުފުލިއްޖެއެވެ.

ހަ މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތައް ތެޔޮ އުފައްދާ މިންވަރު ދަށް ކުރުމަށް ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ތެޔޮ އުފެއްދުން މަދު ކުރަން ފެށީ މިއަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހުން ފެށިގެންނެވެ.

ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ހަކަތައާ ބެހޭ ވަޒީރު ޚާލިދު އަލް ފާލިހް އާއި ރަޝިޔާގެ ހަކަތައާ ބެހޭ ވަޒީރު އެލެގްޒެންޑަރ ނޮވަކް ދެ ބޭފުޅުން ޗައިނާގެ ބެއިޖިންގ ގައި ބައްދަލު ކުރެއްވުމަށްފަހު ވިދާޅުވީ، 2018 ގެ މާޗް މަހާ ހަމައަށް ތެޔޮ އުފެއްދުން މަދު ކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައި އޮތް އޮތުން ދަމަހައްޓަވާނެ ކަމަށެވެ.

ތެޔޮ އުފައްދާ ގައުމުތަކުގެ ޖަމްއިއްޔާ އޯޕެކްގައި ހިމެނޭ 24 ގައުމަކުން ހުސްވި އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހު އެއްބަސްވީ ތެލުގެ އަގު ހިފެހެއްޓުމުގެ ގޮތުން ދުވާލަކު އުފައްދާ މިންވަރުން 1.2 މިލިއަން  ފީފާ މަދު ކުރުމަށެވެ. އޯޕެކްގައި ނުހިމެނުނު ނަމަވެސް ރަޝިއާއިން ވެސް ވަނީ މި އެއްބަސްވުމަށް އިހްތިރާމް ކޮށް ތެޔޮ އުފެއްދުން މަދު ކުރުމުގައި ބައިވުމަށް ނިންމާފައެވެ. ރަޝިއާވެސް ހިމެނޭ ގޮތުން އޯޕެކްގައި ނުހިމެނޭ ތެޔޮ އުފައްދާ ގައުމުތަކުން އެއްބަސްވީ ދުވާލަކު ހަ ލައްކަ ފީފާ ތެޔޮ އުފެއްދުން މަދު ކުރުމަށެވެ.

ދުނިޔޭގައި އެންމެ ގިނައިން ތެޔޮ އުފައްދާ ގައުމަކީ ރަޝިއާއެވެ. އަދި އެންމެ ގިނައިން ތެޔޮ އެކްސްޕޯޓް ކުރާ ގައުމަކީ ސައުދީ އަރަބިއްޔާއެވެ.

އޮޕެކްގެ މެމްބަރު ގައުމުތަކުން ތެޔޮ އުފެއްދުން މަދުކުރުމަށް ހަ މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތައް ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމާ މެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް މިމަހު ފަހު ކޮޅު ވިއެނާގައި ބައްދަލު ކުރާ ގޮތައް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަސް ދުވަހަށް ކަނޑައެޅި ތެޔޮ އުފެއްދުން މަދު ކުރުމުގެ ޕްލޭންގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުން ދެން އަމަލު ކުރާނެ ގޮތެއް ނިންމާނީ މި ބައްދަލުވުމުގައި ކަމަށް ޚަބަރު ތައް ބުނެއެވެ.

ސާފު ނުކުރާ ތެޔޮ ފީފާއެއްގެ އަގު ދުނިގޭ ބާޒާރުގައި މިހާރު ހުރީ 51.59 ޑޮލަރަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 އަހަރު ކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ދެލިކޮޕީ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް