އާދީއްތަ 17 ނޮވެންބަރު 2019
04 ނޮރަ
1441 ރަބީއުލް އައްވަލް 20
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:15
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:06
116,957

އިންޑިއާ - ދިވެހިރާއްޖެގެ ޚާރިޖީ ގުޅުން

ގުޅޭ ހަބަރު

ނަރެންދުރަ މޯދީ އިންޑިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު

އިންޑިއާގެ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތުގައި ރާއްޖެ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް

އިންޑިއާއިން ވެފައިވާ އެހީތައް

ދަތުރުފުޅުގެ ފޮޓޯ އަލްބަމް