ބުރާސްފަތި 27 ޖޫން 2019
11 އަދަ
1440 ޝައްވާލް 23
ފަތިސް 04:38
އިރުއަރާ 05:56
މެންދުރު 12:13
އަސްރު 15:37
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:40
113,460

އިންޑިއާ - ދިވެހިރާއްޖެގެ ޚާރިޖީ ގުޅުން

ގުޅޭ ހަބަރު

ނަރެންދުރަ މޯދީ އިންޑިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު

އިންޑިއާގެ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތުގައި ރާއްޖެ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް

އިންޑިއާއިން ވެފައިވާ އެހީތައް

ދަތުރުފުޅުގެ ފޮޓޯ އަލްބަމް