26 ޖުލައި 2017 | ބުދަ | ފުސް 12


މިނިވަންކަމަށް ގޮވާލާ ކުރަން ފެށި މުޒަހާރާވެސް ބާރާ އެކު ރޫޅާލައިފި

  • އެއްވުމުގައި ބައިވެރިވި ބައެއް މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވޭ
  • ފުލުހުން ވަނީ ކޯޓް އަމުރެއް ނެތި އެމްޑީޕީ ހަރުގެޔަށްވަދެފައި
  • މި އެއްވުމުގައި އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ކޯލިޝަނަށް ނިސްބަތްވާ ގިނަ ބަޔަކު ބައިވެރިވި
21 މިނެޓު ކުރިން