29 މެއި 2017 | ހޯމަ | ރޯނު 10 | 3 ރަމަޟާން 1438 | މަޣްރިބް: 18:15


ބޭސްފަރުވާ އަށް އަދީބު ބޭރަށް ފޮނުވުމަށް ހުއްދަ ދޭނެ ފަރާތެއް އޮޅިއްޖެ!

  • ފުލުހުން ބުނަނީ އަދީބާ މެދު ގޮތް ނިންމާނީ ކަރެކްޝަނުން ކަމަށް
  • ކަރެކްޝަނުން ބުނަނީ އަދީބާ މެދު ގޮތް ނިންމުމުގެ ބާރު އޮތީ ފުލުހުންނަށް ކަމަށް
  • އަދީބުގެ ސިއްޚީ ހާލަތު ވަރަށް ދަށް
1 ގަޑިއިރު ކުރި