17 އޯގަސްޓު 2018 | ހުކުރު | 08 މާ
06 ޛުލްޙިއްޖާ 1439
އިޝާ 19:33
މަޣްރިބް 18:19
އަސްރު 15:28
މެންދުރު 12:14
އިރުއަރާ 06:01
ފަތިސް 04:48

ބޮޑު ލީކުގެ ހާދިސާ!

(އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން)

މި ބަޔާންތަކަކީ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 12 މެމްބަރެއްގެ ގޮނޑި ނުގެއްލޭ ކަމަށް ކަނޑައަޅައި، އަދި ސިޔާސީ ގޮތުން ހައްޔަރުކޮށް ޖަލަށް ލާފައިވާ ނުވަ ބޭފުޅަކު ދޫކޮށްލަން ފެބްރުއަރީ 1 2018 ގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކުރި އަމުރާ ގުޅިގެން އެއީ ބަޣާވާތެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި ފުލުހުން ހިންގި ތަހުގީގަށް އެކި ފަރާތްތަކުން ދީފައިވާ ސިއްރު ބަޔާންތަކެވެ. މި ބަޔާންތައް ވަނީ ލީކު ކޮށްލައިފަ އެވެ.

10,190