22 މެއި 2018 | އަންގާރަ | 03 ރޯނު

ބޮޑު ލީކުގެ ހާދިސާ!

(އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާކުރިން)

މި ބަޔާންތަކަކީ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 12 މެމްބަރެއްގެ ގޮނޑި ނުގެއްލޭ ކަމަށް ކަނޑައަޅައި، އަދި ސިޔާސީ ގޮތުން ހައްޔަރުކޮށް ޖަލަށް ލާފައިވާ ނުވަ ބޭފުޅަކު ދޫކޮށްލަން ފެބްރުއަރީ 1 2018 ގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކުރި އަމުރާ ގުޅިގެން އެއީ ބަޣާވާތެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި ފުލުހުން ހިންގި ތަހުގީގަށް އެކި ފަރާތްތަކުން ދީފައިވާ ސިއްރު ބަޔާންތަކެވެ. މި ބަޔާންތައް ވަނީ ލީކު ކޮށްލައިފަ އެވެ.

8249