23 ފެބުރުއަރީ 2018 | ހުކުރު | ހިޔަވިހާ 10


ކަނޑީގެ ބާރުން އިސްލާމްދީން ފެތުރުނު ކަމަށް ބުނަނީ ކީއްވެ؟

  • ބަޤަރާ ސޫރަތުގެ 256 ވަނަ އާޔަތުގައި ﷲ ވަޙީކުރައްވާފައި ވަނީ، "ދީނަށް ވަނުމުގައި އެއްވެސް ކަހަލަ މަޖުބޫރުކަމެއް ނެތެވެ."
4 ހަފްތާކުރިން