23 ފެބުރުއަރީ 2018 | ހުކުރު | ހިޔަވިހާ 10


އިރުމަތީ ޣޫތާގެ ކުރިމަތިލުންތަކުގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 400 އަށް އަރައިފި

  • އިރުމަތީ ޣޫތާ އަށް ހަމަލާ ދޭން ފަށާފައިވަނީ އާދީއްތަ ދުވަހު
  • ވައިގެ މަގުން އެސަހަރަށް ހަމަލާ ދޭން ފެށިތާ ފަސް ދުވަސް ފާއިތުވެފައިވާއިރު، ހަމަލާތަކުގައި ދެހާހަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ޒަޚަމްވެފައިވޭ
  • އދ. އިން ވަނީ އިރުމަތީ ޣޫތާގައި ދިރިއުޅޭ އާއްމުންނަށް ވީހާވެސް އަވަހަކަށް އިންސާނީ އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ބޭނުންވާ ކަމަށް ބުނެފަ
10 ގަޑިއިރު ކުރި