21 އޭޕުރިލް 2018 | ހޮނިހިރު | 01 ބުރުނު


ހަރުގެ ކުރިމަތީގައި އޮތް ކުނިތައް ފެނުނު، ހައްޔަރުކޮށްފައި ތިބި މީހުންގެ ޕޯސްޓަރެއް ފެނުނުބާ؟

  • ބައެއް މިނިސްޓަރުންނާއި ޕީޕީއެމްގެ އިސްވެރިން ވަނީ އެމްޑީޕީ ހަރުގެ ސަރަހައްދު ސާފްކޮށްފައި
  • ޕޯސްޓަރުގައި މީގެ ކުރިން ސަރުކާރުގެ އިސް މަގާމުތައް ފުރުއްވި ބޭފުޅުން
  • ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ގިނަ ބައެއްގެ ތައުރީފާއި ފާނޑުކިޔުން
3 ގަޑިއިރު ކުރި