22 އޭޕުރިލް 2018 | އާދީއްތަ | 01 ބުރުނު


ޝާހިދާއި މީރާއަށް ދެވަނަ ދަރިއަކު ލިބޭކަން ކަށަވަރުވެއްޖެ

  • މީރާ ބަލިވެއިންކަން ކަށަވަރު ކޮށްދީފައިވަނީ އިންސްޓަގްރާމްގައި
2 ގަޑިއިރު ކުރި