29 މެއި 2017 | ހޯމަ | ރޯނު 10 | 3 ރަމަޟާން 1438 | މަޣްރިބް: 18:15


ލަންކާގައި ފެންބޮޮޑުވުން

ލަންކާގެ އިތުރު ހިސާބުތަކުގައި ބިންގަނޑު ކަނޑައިގެން ހިނގައިދާނެކަމުގެ އިންޒާރުދީފި

  • ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓުން ބުނި ގޮތުގައި 112 މީހަކުވަނީ ވީނުވީއެއް ނޭނގި ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް
13 ގަޑިއިރު ކުރި