24 މާރޗް 2017 | ހުކުރު | ފަސްބަދުރުވަ 13 | 25 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 1438 | މެންދުރު: 12:16


ބަޑިޖަހާ މަރާލުން

ޕުޓިންއާ ދެކޮޅު ރަޝިޔާގެ ކުރީގެ އެމް.ޕީ އެއްގެ ގަޔަށް ބަޑިޖަހާ މަރާލައިފި

  • ބަޑި ޖެހީ ޔޫކްރޭންގެ ވެރިރަށް ކިއެވްގައި
14 ގަޑިއިރު ކުރި