23 މެއި 2017 | އަންގާރަ | ރޯނު 4 | 27 ޝަޢުބާން 1438 | މެންދުރު: 12:06


މެންޗެސްޓަރ

މެންޗެސްޓަރ އެރީނާގައި ދިން ހަމަލާގައި 19 މީހުންް މަރުވެ އެތައް ބަޔަކު ޒަޚަމްވެއްޖެ

  • މި ހަމަލާ ދީފައިވަނީ އެމެރިކާގެ ޕޮޕް ލަވަކިއުންތެރިޔާ އަރިއާނާ ގްރާންޑެގެ ކޮންސެޓެއް ކުރިޔަށް ދަނިކޮށް
  • މި ގޮވުމެއް ގޮއްވާލާފައިވަނީ އެރީނާއަށް ވަންނަ އެންޓްރެންސް ހޯލުގަ
4 ގަޑިއިރު ކުރި