28 ޖޫން 2017 | ބުދަ | އަދަ 12


މޯދީ އެމެރިކާގައި

މޯދީ އެމެރިކާގައި: ޓެރަރިޒަމާއި ހަނގުރާމަ ކުރުމަށް މައުލޫމާތު ބަދަލުކުރުމަށް އެއްބަސްވެއްޖެ

  • މިއީ މޯދީ އެމެރިކާއަށް ކުރައްވާ ފުރަތަމަ ދަތުރުފުޅު
  • ޓްރަމްޕް ވަނީ ޓެރަރިޒަމަކީ އިސްލާމް ދީނަށް ނިސްބަތްވާ އެއްޗެއްގެ ގޮތުގައި ސިފަކުރައްވާފަ
  • ޓްރަމްޕްގެ ވެރިކަމުގައި އިންޑިއާ-އެމެރިކާ ގުޅުން ވަނީ ހީނަރުވެފަ
23 ގަޑިއިރު ކުރި