29 މެއި 2017 | ހޯމަ | ރޯނު 10 | 3 ރަމަޟާން 1438 | މަޣްރިބް: 18:15


ޓާޓާ ފްލެޓް

ރައްޔިތުން "ވާނުވާގައި"

  • ބައެއް ރައްޔިތުން ފްލެޓަށް ފައިސާ ދައްކައިފި
  • ފައިސާ ދެއްކި މީހުންނަށް ވެސް ފްލެޓަކަށް ނުވަދެވޭ
  • ފްލެޓް ލިބުނު މީހުންނަށް އެޗްޑީސީން އެކަށީގެންވާ މައުލޫމާތެއް ނުދޭ
4 ގަޑިއިރު ކުރި