23 މެއި 2017 | އަންގާރަ | ރޯނު 4 | 27 ޝަޢުބާން 1438 | މެންދުރު: 12:06


ޝަލަބީ އިބްރާހިމް

"އާދޭސް"އަކީ ގިނައިން އަޑުއެހިވަރަކަށް ރީތިވާ ކަހަލަ ލަވައެއް: ޝަލަބީ

  • އާދޭސް ނެރުނީ މިމަހުގެ 13 ގައި
20 ގަޑިއިރު ކުރި