23 މެއި 2017 | އަންގާރަ | ރޯނު 4 | 27 ޝަޢުބާން 1438 | މެންދުރު: 12:06


މާލެ ލީގު

މާޒިޔާއިން ލީގުގެ ފުރަތަމަ ބައްޔާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހިއްޖެ

  • ވިކްޓްރީ އަތުން މާޒިޔާ ބަލިވީ 1-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން
  • މިއީ މި ސީޒަނުގައި މާޒިޔާއަށް ކުރިމަތިލާން ޖެހުނު ދެވަނަ ބަލި
15 ގަޑިއިރު ކުރި