24 މާރޗް 2017 | ހުކުރު | ފަސްބަދުރުވަ 13 | 25 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 1438 | މެންދުރު: 12:16


ލޫކަސް ޕޮޑޯލްސްކީ

ހިތްގައިމު ލަނޑަކުން އިންގްލޭންޑް ބަލިކޮށް، ޕޮޑޯލްސްކީ ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅުން ހުއްޓާލައިފި

  • ޕޮޑޯލްސްކީ ވަނީ ޖަރުމަން ޓީމަށް 130 މެޗު ކުޅެދީފަ
  • އިންގްލޭންޑް އަތުން ޖަރުމަން މޮޅުވީ 0-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން
11 ގަޑިއިރު ކުރި