25 އޭޕުރިލް 2017 | އަންގާރަ | ބުރުނު 4 | 28 ރަޖަބު 1438 | މަޣްރިބް: 18:13


ޑިއޭގޯ ސިމިއޯނީ

ބޮޑު އަގަކާއެކު ސިމިއޯނީ ހޯދުމަށް އިންޓަރމިލާނުން ތައްޔާރުވެއްޖެ

  • 55 މިލިއަން ޔޫރޯ ހުށަހެޅި
  • ސިމިއޯނީގެ އިތުރުން ކޮންޓޭއަށްވެސް ދަނީ ބަލަމުން
3 ގަޑިއިރު ކުރި