28 ޖުލައި 2014

މާދަމާ އަކީ ރާއްޖެއަށް ފިތުރު އީދު ދުވަސް ކަމަށް ކަނޑައަޅައިފި

މާދަމައަކީ ދިވެހިރާއްޖެއަށް ބަރަކާތްތެރި ފިތުރު އީދު ދުވަސް ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ނިންމައިފިއެވެ. ސައުދީ އަރަބިއްޔާއަށް ޝައްވާލު މަހުގެ ހަނދު ސާބިތުވެފައިވާތީ މިއަދަކީ ރަމަޟާން މަހުގެ އެންމެ ފަހު ދުވަސް ކަމަށާއި، މާދަމައަކީ ފިތުރު އީދު ދުވަ...
302928 ޖުލައި
020130 رمضان
04:4604:4604:46 ފަތިސް
06:0206:0206:02 އިރުއަރާ
12:1612:1612:16 މެންދުރު
03:3603:3603:36 ޢަޞްރު
06:2306:2306:24 މަޣްރިބު
07:3907:3907:39 ޢިޝާ