24 އޭޕްރިލް 2014

ޗެލެންޖް ކަޕްގައިވެސް ރާއްޖޭގެ ކެޕްޓަނަކަށް ދަގަނޑޭ

އަންނަ މެއި މަހުގެ 19 އިން 30 ގެ ނިޔަލަށް މާލެ އާއި އައްޑޫގައި ބާއްވާ އޭއެފްސީ ޗެލެންޖް ކަޕްގައި ވާދަކުރާ ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޓީމުގެ ކެޕްޓަނަށް އަލީ އަޝްފާޤް (ދަގަނޑޭ) ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. ފާއިތުވި 4 އަހަރުވެސް ޤައުމީ ޓީމުގެ ކެޕްޓަންކަން ކުރި ދަގަނޑޭ އަ...
ޚަބަރު
ސިޔާސީ
ވިޔަފާރި
ކުޅިވަރު